Methodisch begeleider

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Krimpen aan den IJssel
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.945 - €3.954
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 mei Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 49769
 • Plaatsingsdatum 3 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Je hebt een belangrijke rol in het verbeteren van het detentie en re-integratieproces waar gedetineerden mee te maken krijgen. Je beoordeelt hun dossier aan de hand van een vastgestelde systematiek. Vervolgens formuleer je samen met het hoofd Detentie & Re-integratie verbeterpunten om het eerste deel van het D&R-proces (intake en screening) op orde te brengen. Zo wordt er een goede start gemaakt met een persoonsgericht detentie- en re-integratieplan met concrete re-integratiedoelen en -acties.

Als het proces van intake en screening op orde is, geef je feedback, ondersteuning en coaching aan medewerkers op het verbeteren van de zes wekelijkse gedragsrapportages over de gedetineerde. Je sluit aan bij de diverse Multi Disciplinaire Overleggen (MDO’s) en rapporteert wekelijks de bevindingen aan de betreffende plaatsvervangend directeuren en het hoofd D&R. I.o. deze plaatsvervangend directeuren stuur je aan op eventuele verbeteringen in het MDO-proces. Je geeft ondersteuning en coaching aan de voorzitters van het multidisciplinair overleg (MDO) over de methodische aanpak. Voorts vindt er periodiek een overleg plaats met de vestigingsdirectie, de portefeuillehouder D&R en het hoofd D&R over de status, de voortgang en de verbetering van de D&R-processen.

Je werkt nauw samen met de leidinggevende van de afdeling D&R, de portefeuillehouder D&R en de plaatsvervangende directeuren van de penitentiaire inrichting Krimpen aan den IJssel. De implementatiecoördinator helpt de PI met het in de praktijk brengen van de Wet straffen en beschermen en bij de kwalitatieve verbetering van het D&R-proces.

Meer over de functiegroep Sociaal-Maatschappelijk Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

PI Krimpen aan den IJssel bereidt gedetineerden vanaf dag één voor op een succesvolle terugkeer naar de samenleving. Tijdens dit detentie- en re-integratieproces (D&R-proces) zijn vooral het gedrag van de gedetineerde, zijn of mogelijkheden, risico’s en slachtofferbelangen van belang. Om deze zaken eerlijk en onderbouwd te kunnen beoordelen, is het belangrijk om op een methodische manier het detentie- en re-integratieplan op te stellen en actueel te houden. PI Krimpen aan den IJssel zoekt bijna afgestudeerde hbo’ers om de theorie van methodisch handelen in de praktijk te brengen en ‘coaching on the job’ te geven.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer M. de Knegt, Hoofd Detentie en Re-integratie

06-12118689

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marley Tel, Corporate Recruiter

06-14422282

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Plaatsvervangend hoofd Detentie & Re-integratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Krimpen aan den IJssel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Methodisch begeleider

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Casemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd