• Maasland
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • €4.545 - €6.237 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 30 juni 2024 Nog 11 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 571608, Plaatsingsdatum: 31 mei 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Medior Engineer
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?

Als Medior Engineer Generieke Services (GES) binnen het aandachtsgebied van database management systemen (DBMS) neem je zelfstandig beslissingen over de engineering van IT producten:

 • bij de Controle van Quality, Compliancy & Risk van IT;
 • bij het uitvoeren van de Solution Architectuur en Solution Engineering van IT;
 • bij het managen van de Service Integration.

Je hebt de vrijheid om de te kiezen consequenties tegen elkaar af te wegen en om alternatieven af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden. De beslissingen vormen een besluitvormingsproces en komen tot stand na interpretatie van de samenhang van niet duidelijk omlijnde keuzemogelijkheden bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Als Medior Engineer GES ben je verantwoordelijk voor:

 • De Systeem Architectuur van een product en voor het bijdragen aan een Globale Impact Analyse (GIA) binnen de Architectuur kaders;
 • De Systeem Architectuur binnen het Generieke Services domein met aandachtsgebied database management systemen (DBMS)
 • Het vertalen van de klantbehoefte en technische ontwikkelingen naar een technische oplossing;
 • Het bewaken van de overeenstemming van architectuur met de eisen van de organisatie;
 • Het bijdragen aan het vaststellen van de strategie voor de implementatie van ICT-technologie;
 • Het realiseren van besparingen.

De functie bevindt zich in een samenwerkingsverband met Athena. Hierdoor is samenwerken met externe medewerkers onderdeel van de functie en kan in voorkomend geval operationele leiding worden verstrekt door een externe manager. Als gevolg van capaciteitsmanagement is het mogelijk dat je (tijdelijk) wordt ingezet in een ander domein voor de uitvoering van gelijksoortige werkzaamheden.

Er kan consignatiedienst worden opgedragen en kunnen werkzaamheden in het weekend worden opgedragen in het kader van onderhoudswerkzaamheden

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Generieke Infrastructuur Services (GIS). GIS is een van de afdelingen van de entiteit IT-Infra die binnen het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) is opgericht.

Joint Informatievoorziening Commando (JIVC):
In een tijd van digitalisering is informatietechnologie (IT) voor Defensie van levensbelang en daardoor een absolute randvoorwaarde. De veiligheid en flexibiliteit van Defensiepersoneel in Nederland en in buitenlandse missiegebieden zijn hiervan afhankelijk. JIVC is hét IT-bedrijf van Defensie en zorgt ervoor dat iedereen bij Defensie effectief kan samenwerken (burgers en militairen). In Nederland maar ook op missie. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Entiteit IT-Infrastructuur (IT-Infra):
De entiteit IT-Infra levert vanuit het JIVC alle benodigde IT-infrastructuur-oplossingen voor Defensie. Dat doen zij samen met al de ketenpartners, al dan niet in gemengde teams.
IT-Infra hanteert een operatiemodel gericht op aanbodsturing en operational excellence. Dit betekent dat de IT-infrastructuur maximaal gestandaardiseerd en geautomatiseerd wordt geleverd. Daar waar standaardoplossingen echt niet voldoen, zal bij uitzondering maatwerk geleverd worden. IT-Infra bestaat uit de afdelingen Infrastructuur Centrale Services (ICS), Platform Services Defensie (PSD), Generieke Infrastructuur Services (GIS), IT-Continuity Center (ITCC) en Generieke IT & Infrastructuur (GII).

Afdeling GIS:
De afdeling Generiek Infrastructuur Services (GIS) levert een cruciale bijdrage aan de IT van Defensie. In de afdeling GIS leveren we technologische hoogwaardige diensten, vinden we goede relaties belangrijk en blijven we continu verbeteren. Dit doen we samen met de IT-infrastructuurpartner Athena.

De doelstellingen van de afdeling GIS zijn:

 • - Het beheren van de vernieuwde IT-infrastructuur wat wordt uitgevoerd door gemengde teams. Deze gemengde teams bestaan uit medewerkers afkomstig van zowel Defensie als de IT-infrastructuurpartner waarbij het invullen van randvoorwaarden op het personele vlak nodig is voor het beheer van de IT-infrastructuur.
 • - Het beheer te blijven uitvoeren wanneer de overeenkomst met de IT-Infrastructuur partner beëindigd wordt.

Daarnaast zal er nauwe samenwerking plaatsvinden met de overige onderdelen van de entiteit IT-Infra.

De afdeling GIS bestaat uit zeven productiesecties:

 • Datacenter Services (DCS);
 • IT Operations (IT OPS);
 • IT Security (IT SEC);
 • Connectivity (CON);
 • Moderne Werkplek Omgeving en Unified Communications (MWO & UC);
 • Generieke Services (GES);
 • ITIL Process Management.

Deze functie is onderdeel van de sectie GES:
De sectie GES is verantwoordelijk voor het leveren van GES-producten.

Programma GrIT en de relatie van de functie ten opzichte van de blokken
De startdatum van deze functie is het moment dat het programma GrIT het betreffende blok oplevert. De startdatum is daarom in overleg. De IT Infrastructuur is in transitie van de huidige IT naar de nieuwe IT. Dat betekent ook dat we afspraken maken over de overgang van de aangenomen medewerker. De betreffende leidinggevenden bespreken samen met de medewerker wat er nodig is voor de huidige IT en spreken, indien nodig, maatwerk af.


Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie

COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Tabitha van der Maarel

06-51548412

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ontwerper WAN

Ministerie van Defensie
 • Huis Ter Heide (Camp New Amsterdam)
 • HBO bachelor
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)

Solution Architect Servicenow (SSO)

Ministerie van Defensie
 • Huis Ter Heide
 • WO bachelor
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)

Helpdeskmedewerker ICT (SDD)

Ministerie van Defensie
 • Huis ter Heide
 • MBO - 4
 • 38
 • schaal 7
  €2.890 - €4.005 (bruto)