• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €5.359 - €7.834 (bruto)
 • Financieel / economisch, ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 3 juni 2024 Nog 8 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: DIV_20240312_14, Plaatsingsdatum: 14 mei 2024

Elke dag staan de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in de spotlight met belangrijke thema’s die ons beleid vormen. Deze thema’s, die ons allemaal raken, benadrukken het belang van goed georganiseerde ICT-processen. Als Lead Enterprise Architect speel je een cruciale rol in het succesvol uitvoeren van onze missie door een verantwoordelijke, coördinerende en zelfstandige aanpak.

Als Lead Architect stuur je de architectuurfunctie binnen het CIO-office van EZK en LNV aan. Je ontwikkelt en coördineert de architectuurprocessen over de hele linie binnen beide ministeries en zorgt voor een sterke verbinding tussen verschillende taakgebieden binnen het CIO-office, met architectuur als bindend element.

In deze rol ben je verantwoordelijk voor het vormgeven van de concernbrede architectuur, inclusief beleidskaders, principes, procedures en richtlijnen. Dit zorgt voor een duidelijke richting voor EZK en LNV. Je leidt en coacht het architectenteam naar resultaten, geeft opdrachten en zorgt voor de planning.

Als autoriteit in je vakgebied draag je bij aan de ontwikkeling ervan en fungeer je als een voorloper. Je inspireert anderen met je gedrevenheid en vertegenwoordigt de visie op architectuur naar beleidsdirecties en diensten. Je bouwt een sterk netwerk op en adviseert over de naleving van kaders bij diverse vraagstukken, zoals ICT-ontwikkelingen en informatiebeheer.

Je leidt je team in het geven van strategisch advies op complexe, multidisciplinaire terreinen die nauw verbonden zijn met het strategische beleid. Je bewaakt relevante kaders via de architectuur en zorgt voor effectiviteit en mogelijke bijstellingen. Je bevordert het begrip en de toepassing van concernbrede architectuur op belangrijke thema's.

Daarnaast omvatten je uitdagingen:

 • Het stimuleren van professionalisering en ontwikkeling van de architectuurfunctie binnen EZK, LNV en hun diensten.
 • Zorgen voor integratie en waardering van architectuurfuncties en -producten.
 • Het Platform Architectuur voorzitten en inhoudelijk bijdragen aan het bewaken van integraliteit en samenhang.
 • EZK en LNV vertegenwoordigen in interdepartementale overleggen over architectuur.
 • De rol van concernarchitectuur promoten als adviserende en probleemoplossende entiteit.
 • Doelarchitecturen realiseren op gebieden als informatiehuishouding en datagedreven werken.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het CIO-Office is onderdeel van de gezamenlijke directie Informatievoorziening (IV) van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Met nu circa dertig professionals werken we voor de beide ministeries, inclusief al hun uitvoeringsorganisaties en agentschappen. We verbinden en adviseren de verschillende organisaties op het gebied van digitalisering en informatisering. Daarbij blijven de afdelingen en diensten van de ministeries zelf verantwoordelijk voor hun eigen processen.

Op ons terrein zijn we de strategische paraplu voor EZK en LNV, waarbij we nauw samenwerken met specialisten binnen de diverse organisaties. Ons gezamenlijke doel? Vanuit de brede expertise die we binnen het CIO-Office hebben, helpen we de circa veertig organisaties waarvoor we werken om hun belangrijke beleidsopgaven te realiseren. Dit doen we verdeeld over vier clusters, waaronder jouw cluster Regie en Sturing.

Cluster Regie en Sturing
Je gaat als Lead enterprise architect aan de slag bij ons cluster Regie en Sturing. Samen zijn we verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van portfolio- en lifecyclemanagement binnen EZK en LNV en natuurlijk vervullen we de enterprise architectuur functie en werken we aan een divers palet aan architectuur producten.

We werken allemaal met veel zelfstandigheid en binnen onze eigen taakgebieden, maar tegelijkertijd vormen we een hecht team. In goed onderling overleg verdelen we de werkzaamheden, waarbij we zo veel mogelijk rekening houden met ieders kennis en interesse. In een informele sfeer en op vaste momenten overleggen we met elkaar over onze werkwijze en taken. We geven iedereen veel flexibiliteit en vrijheid, ook omdat we hybride werken: ongeveer 50/50 op kantoor en vanuit huis. Daarnaast vinden we het vanzelfsprekend dat er ook tijd is voor gezelligheid met elkaar. We doen dan ook regelmatig een drankje of hapje samen om ook buiten het werk op een ontspannen manier bij te praten.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Het ministerie van LNV werkt nauw samen met het ministerie van EZK. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Robin Redeker, Coordinator R&S bij de CIO-office

06-15114888

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Robbert Pronk, senior adviseur recruitment

06-50019129

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Informatiestrategie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Technisch Recordmanager voor digitaal informatiebeheer

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Adviseur Huisvesting & Facilitair

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)