• Nieuwegein  -  route
 • Bachelor - HBO, MBO - 4
 • 28 - 36 uur
 • €3.246 - €4.340 (bruto)
 • Medisch / verzorging
 • Solliciteer voor 13 september 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 46213, Plaatsingsdatum: 13 juni 2024

Een dynamische omgeving waar je te maken hebt met uiteenlopende somatische en psychische aandoeningen. Binnen PI Nieuwgein verblijven alleen volwassen mannen in de leeftijd van 18 tot ongeveer 85 jaar. We hebben verschillende regimes zoals: huis van bewaring, gevangenis en een extra zorgvoorziening afdeling.


Werken als justitieel verpleegkundige doet een beroep op verschillende vaardigheden. Je werkt in een spanningsveld tussen psychiatrie, somatiek, recht en veiligheid.

Het team zorg van PI Nieuwgein is een relatief klein team, waarbij de lijnen onderling kort zijn. Het team bestaat uit justitieel verpleegkundigen, psychologen, SPV, administratief medewerkers zorg en de vitaalcoach. Daarnaast zijn er externe disciplines betrokken die het team versterken met hun specifieke kennis zoals: huisartsen, fysiotherapeut, tandarts, psychiater en indien nodig een pedicure en een opticien op afroep.

Je werkt niet alleen nauw samen met jouw team maar ook met alle andere collega’s van de inrichting denk hierbij aan de leefafdelingen, veiligheid, arbeid en de caseamanagers.
Een werkplek waar geen dag hetzelfde is en waar je er niet alleen voor staat.

Versterk jij ons team?

Dit ga je doen

 • Je neemt de medische intake af, wanneer gedetineerde binnenkomen in de gevangenis. Op deze manier schets je een volledig beeld van zowel de psychische, fysieke en sociale gesteldheid van de gedetineerde. Je kunt hierbij gebruik maken van eerdere informatie vanuit andere disciplines en/of zorgverleners.
 • Je draait telefonisch spreekuren waarbij je triageert;
 • Je rapporteert volledig en nauwkeurig in het elektronisch patiënten dossier;
 • Je draait verpleegkundig spreekuur waarbij je verpleegkundige handelingen verricht, zoals: wondverzorging, lichamelijk onderzoek, je hebt oog voor de chronische aandoeningen, je controleert en distribueert medicatie;
 • Je draagt er zorg voor dat de juiste medicatie op de juiste afdelingen terecht komt;
 • Je werkt nauw samen met de huisarts;
 • Je bent verantwoordelijk voor jouw eigen aandachtsgebieden, die in samenspraak met het team worden verdeeld;
 • Je neemt deel en levert een bijdrage aan het psychomedisch overleg;
 • Informeert gedetineerden over mogelijke aansluitende zorgverlening na beëindiging van de detentie en je stelt nazorgdocumentatie op.
 • Je sluit aan bij de multidisciplinaire overleggen op de afdelingen waaraan je bent verbonden.

Meer over de functiegroep Zorgprofessional

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting Nieuwegein wordt op dit moment grondig verbouwd tot een frisse, duurzame en toekomst vaste locatie. Daarom is een deel van de gedetineerden, de zogeheten veelplegers en de kwetsbare gedetineerden, tijdelijk verhuisd. De grootste groep echter bestaat uit reguliere gedetineerden die al zijn veroordeeld of in voorlopige hechtenis zitten. Zij verblijven nog steeds in Nieuwegein. Naar verwachting is de locatie rond 2024 weer helemaal in vol bedrijf. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Mevrouw E. Kwee, hoofd Zorg 06-25176531

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Ries Goudriaan, corporate recruiter 06-27175447

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.