Inspecteur Major Hazard Control regio Zuid-West

 • Woonplaats is standplaats
 • Bachelor - HBO
 • 36 uur
 • €3.091 - €5.586 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 3 juni 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: NLA-634, Plaatsingsdatum: 9 mei 2024

Je kennis van gevaarlijke stoffen, procesveiligheid en de beheersing van risico’s toepassen en uitbreiden. Zelfstandig werken in je eigen regio, met veel autonomie en ruimte voor collegiale afstemming. Inspecteur MHC: een veilige werkomgeving voor iedereen en mooi werk voor jou.

Werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Bij sommige bedrijven zijn die risico’s dusdanig, dat ze grote gevolgen kunnen hebben voor de directe of indirecte (werk)omgeving. Zulke bedrijven (waarop paragraaf 4.2 Seveso inrichting van het Bal of de ARIE-regeling van toepassing is) controleren we daarom nauwgezet. Dat is wat jij als inspecteur Major Hazard Control gaat doen. Je kent de risico’s van de processen, van opslag en verwerking en van de wijze van beheersing van die risico’s. Met deze kennis en in goede samenwerking met omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s inspecteer je systematisch het beleid rond arbeidsomstandigheden en preventie van zware ongevallen. Je kijkt of het veiligheidsbeheerssysteem op orde is en controleert of de juiste maatregelen zijn genomen. Je schat risicovolle situaties in en reageert daar daadkrachtig en adequaat op. Ook behandel je klachten en ongevallen rond arbeidsomstandigheden, procesveiligheid of procestechniek. Je legt al je bevindingen en conclusies helder en duidelijk vast in verslagen en rapporten. Wil jij in je eigen regio bijdragen aan het voorkomen van zware ongevallen, vanuit je eigen huis, met een (elektrische) auto die je van ons krijgt en met uitstekende faciliteiten voor tijd- en plaats onafhankelijk werken?

Je werkt zelfstandig, maar bent onderdeel van een regionaal team. Je kunt altijd bij je collega’s terecht voor collegiale afstemming en het delen van vakinhoudelijke kennis, informatie en ervaring. Technische ontwikkelingen en veranderende regelgeving zorgen dat er altijd nieuwe dingen te leren zijn en daarvoor kun je rekenen op onze opleidingsprogramma's. Dat neemt niet weg dat veel aankomt op jouw eigen verantwoordelijkheid, initiatief en besluitvaardigheid. Het werk kan soms onvoorspelbaar zijn, maar wat je zeker weet: jouw bijdrage maakt verschil voor de procesveiligheid en de veiligheid van werknemers.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie

Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Vakgroep Major Hazard Control: Er zijn ongeveer 400 bedrijven in Nederland die met risicovolle stoffen werken of risicovolle activiteiten uitvoeren. Afhankelijk van de aard van het werk of de hoeveelheid van de stoffen waarmee gewerkt wordt kunnen dit lage drempel- of hoge drempelbedrijven zijn, met kleinere of grotere risico’s. Al deze bedrijven moeten kunnen aantonen dat zij deze risico's beheersen. Dat controleren we regelmatig. Daarmee voorkomen we (zware) ongevallen en zorgen we voor veilig, gezond en eerlijk werk voor iedereen. Naast de directies Meldingen en Verzoeken, Analyse, Programmering en Strategie, Opsporing en Informatievoorziening, hebben we ook de directie Toezicht binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie. De vakgroep MHC maakt deel uit van deze directie.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengevoegd. Eerst onder de naam Inspectie SZW en sinds 1 januari 2022 onder de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team P&O/Instroom

06-11493650

Team Recruitment SZW

070-3336680

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Major Hazard Control regio Zuid

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Woonplaats is standplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur Major Hazard Control regio Noord-Oost

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats woonplaats is standplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur Major Hazard Control regio Noord - West

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats woonplaats is standplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd