Ingenieur wapentechnologie Vuurleiding

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.545 - €6.237
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 12 mei
 • Vacaturenummer 578047
 • Plaatsingsdatum 27 maart 2024
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Technisch Ingenieur Vuurleiding

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij als ingenieur bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Technisch Ingenieur Vuurleiding in de rol van Medior Medewerker Vuurleiding draag je bij om te zorgen dat Defensie de beste wapensystemen krijgt voor gebruik aan boord van hun bestaande en toekomstige schepen.

Wat ga je doen?

Je gaat meewerken aan alle facetten van het in stand houden van wapensystemen voor bestaande en nieuwe generaties schepen en onderzeeboten van de Koninklijke Marin. De focus zal hierbij met name liggen bij vuurleiding en prestaties van vuurleidingsketens. Je zal je bezig houden met het opdoen en in stand houden van de technische kennisbasis op het gebied van wapen- en vuurleidingsystemen. Je geeft hierbij input voor de Roadmap van het bureau, neemt deel aan conferenties en onderhoudt contacten met diverse partners. Tevens het begeleiden van projecten voor de verwerving en/of ontwikkeling van nieuwe systemen. In de voorbereiding gaat het hierbij onder andere om het opstellen van eisen in samenspraak met de eindgebruiker, contact hierover met de fabrikanten en het analyseren van ontvangen specificaties en offertes.

De volgende werkzaamheden behoren tot je takenpakket:

 • Het initiëren en begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek en studies.
 • Het ondersteunen van behoeftestellingen voor nieuwe systemen door de Defensiestaf.
 • Bij de uitvoering van projecten bewaken je de realisatie en zal je rapporteren omtrent de voortgang en het coördineren van besprekingen.
 • Je begeleid de beproevingen om te controleren of systemen voldoen aan de gestelde eisen. Bij al deze activiteiten voer je regelmatig overleg met kennisinstituten, industrie en stakeholders binnen Defensie.
 • Het adviseren over en ondersteunen van de exploitatie en instandhouding van systemen die in gebruik zijn bij de Koninklijke Marine. Hieronder valt tevens het bewaken van de performance.
 • Het bijdragen aan normstelling van materieel door het vaststellen van toegestane configuraties van materieel, inclusief exploitatieaspecten zoals benodigde opleidingen, onderhoudstaken en voorzieningen aan de wal.
 • Het inzichtelijk maken en up-to-date houden van de vuurleidingsketens van de diverse maritieme platformen.
 • Het opstellen van eisen aan vuurleidingsketens voor maritieme platformen en de performance gedurende de levensduur bewaken.
 • Het adviseren over verwerving/ontwikkeling van systemen en de consequenties ervan voor de performance van de vuurleidingsketen.
 • Het modelleren en simuleren van vuurleidingsketens om zodoende eisen te kunnen stellen aan wapensystemen en consequenties te kunnen bepalen bij wijzigingen.
 • Bij contact met partijen buiten Defensie treed je vaak op als vertegenwoordiger van Defensie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Je verricht je werkzaamheden binnen de Sectie Wapen- en Sensortechnologie van de Afdeling Maritieme Systemen (AMS).

De AMS is de technische maritieme afdeling binnen COMMIT en fungeert als engineering bureau in de rol van backoffice voor de directies Projecten en Inkoop. AMS treedt op als normsteller en smart specifier voor grote Maritieme Wapensystemen, zoals fregatten, onderzeeboten en lanceerinstallaties, en vervult de rol van militaire zeewaardigheidsautoriteit voor alle maritieme platformen. Bij AMS werken momenteel circa 250 personen.

De sectie WST levert militaire en technische kennis en expertise ten behoeve van het op doelmatige, doeltreffende en veilige wijze specificeren, introduceren, realiseren, in stand houden en borgen van de militaire maritieme capaciteiten en de afstoting ervan. De sectie heeft een sterke focus op innovatie en weet deze verankerd in intensieve samenwerking met nationale en internationale kennisinstituten, internationale partners.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en het COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Commando Materieel en IT
Het COMMIT ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over COMMIT? Bekijk de video van COMMIT hier: https://www.defensie.nl/organisatie/commit.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dolf Verhoeven, Hoofd Bureau Bovenwater Wapentechnologie

06-10310912

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Erik van Trigt, Recruitment Adviseur

06-47822419

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Junior Medewerker IAMD

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

platform management architect

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager Projectbeheersing (CAT2)

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd