• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.691 - €6.907 (bruto)
 • ICT, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 1 juli 2024 Nog 13 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: IND DH/IV/2024/1516, Plaatsingsdatum: 11 juni 2024

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Informatievoorziening (IV) één vacature voor de functie van Infra Architect (FGR: Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voorafgaand aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een jaarcontract worden aangeboden.

In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Haag aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Dit brengt veelzijdige vraagstukken die vragen om overzicht en een heldere architectuur, waar jij als Infra Architect verantwoordelijk voor bent.

Wat ga je doen?

De uitdaging

De IND is momenteel bezig met een vernieuwingsopgave waarbij de bestaande systemen vervangen worden door een event driven architectuur, software ontwikkeld wordt op basis van microservices en de onderliggende infrastructuur op basis van containerplatforms wordt vormgegeven. Daarnaast blijven de bestaande systemen nog van groot operationeel belang voor de IND.

Van bedrijfsdoelstellingen naar infrastructuur architectuur

Informatie gestuurd werken wordt steeds belangrijker binnen de IND. Daarom is dit een belangrijk aspect van onze overkoepelende architectuurvisie waarmee we de ontwikkeling van de IND richting geven. Jouw rol is de implicaties van informatie gestuurd werken te vertalen naar een infra architectuur op basis van event streaming, event sourcing, microservices en containerisatie. Tools die we edaarbij gebruiken zijn onder andere Kubernetes, Kafka en verschillende databasetechnologieën (SQL en NoSQL). Daarbij breng je samenhang aan aan met andere elementen van de architectuurvisie en met de applicatie-, informatie en bedrijfsarchitectuur. Je geeft de infrastructuur vorm en stelt kaders en richtlijnen op voor de inrichting. Daarnaast bedenk je concrete, werkbare oplossingen en vernieuwingen op het gebied van infrastructuur die gebruikt worden bij de ontwikkeling van onze informatiesystemen.

Bij architectuur is het belangrijk dat je de hele organisatie meekrijgt in de visie die we hebben ontwikkeld. Daarom werk je veel samen met de engineers, product owners en projectleiders die werken volgens de richtlijnen en kaders die jij opstelt. Het is belangrijk dat deze kaders, bijvoorbeeld op het gebied van netwerken, virtualisatietechnieken (VMWare, HyperV) en informatiebeveiliging (zero trust, disaster recovery) niet te gedetailleerd zijn, maar wel voldoende houvast bieden.

Je werkdag bestaat onder andere uit het:

 • Het organiseren van workshops en overleggen waarin je mensen bij elkaar brengt, kennis deelt en de samenwerking opzoekt;
 • Uitdragen van ideeën en oplossingsrichtingen en zorgen dat deze plannen worden uitgevoerd;
 • Inhoud en richting geven aan de infrastructurele kaders en deze helder documenteren opdat het voor de organisatie duidelijk is hoe ze toegepast kunnen worden;
 • Beoordelen van stukken die door anderen zijn opgesteld om te bepalen of deze binnen de architectuurkaders passen;
 • Modelleren met bijvoorbeeld Archimate om te laten zien hoe jij de architectuur voor je ziet.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij de IND ontwikkelen en beheren we zelf het systeem dat ons primair proces ondersteunt. Het Productiehuis is daarbij de thuisbasis van ongeveer 300 professionals die in agile teams en projectteams voor het hele proces van analyse tot applicatiebeheer zorgen.

De hoofdtaken van het Productiehuis zijn:

 • Het realiseren van software en diensten in het voortbrengingsproces (productieproces) in de agile teams;
 • Het toewijzen van professionals aan de agile teams en projectteams;
 • Het plannen en realiseren van releases;
 • Het stimuleren en faciliteren van deskundigheidsbevordering door de professionals.

De IND heeft de ambitie om naar een moderne datagedreven- en informatiegestuurdeorganisatie te groeien. Om daar te komen zal de komende jaren het applicatielandschap drastisch veranderen en moderniseren. Daarbij zullen we gebruik maken van de nieuwste techniek. Daarnaast maken we nu een grote slag naar Agile werken en ook dat neemt de nodige veranderingen met zich mee. Kortom je komt binnen op een moment met veel uitdaging waar je je ervaring in kwijt kan, en tegelijk werkt aan een IND met een toekomstgerichte informatievoorziening.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter van Poppel, Manager

06 - 51 21 60 62

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tara Zwenger, Senior Adviseur Werving en Selectie

06 - 25 47 24 03

Solliciteren?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Technisch Projectleider

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)

Senior Test Engineer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Den Haag, Rijnstraat 8
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

HR Adviseur

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Den Haag
 • HBO bachelor
 • 32-36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)