• Den Helder
 • MBO - 4
 • 38 uur
 • €2.779 - €3.664 (bruto)
 • Techniek / productie
 • Solliciteer voor 26 juni 2024 Nog 7 dagen
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 476182, Plaatsingsdatum: 30 mei 2024

Modificaties, revisies en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de sensor- en wapensystemen van Defensie. Een belangrijke taak, die jij als hoofdtechnicus bij de Commando Zeestrijdkrachten in Den Helder volbrengt. Je neemt de technici onder je hoede en zorgt dat alle systemen perfect op orde zijn. Zo draag jij bij aan de veiligheid van Nederland.

Die modificaties, revisies en onderhoudswerkzaamheden voer je zowel aan boord als in de werkplaats uit. Daarnaast stel je complexe installatiedelen of componenten in bedrijf en regel je deze af. Wat je ook doet, al je werkzaamheden voer je uit volgens de instructies en normen. Waarbij je rekening houdt met de kwaliteit, oplevertijd en eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Daarbij maak je optimaal gebruik van meetmiddelen, hardware en software.

Maar jouw takenpakket is veel breder dan dit. In de techniekgroep Sensor- en Wapensystemen voer je ook de volgende werkzaamheden uit:

 • Je verricht de integratie van installatiedelen.
 • Je assisteert de technici die werken aan (sub)systeembeproevingen.
 • Je verwerkt en onderhoudt grondige kennis van relevante installaties.
 • Je werkt mee aan het ontwerpen en ontwikkelen van testapparatuur.
 • Je adviseert de chef gevraagd en ongevraagd, ter verbetering van de reparatie- of onderhoudsfilosofie en de werkomgeving.
 • Je verricht metingen en storingsanalyses aan installaties en toestellen. En verwerkt deze gegevens in maatbladen of controlerapporten.
 • Je assisteert de technici bij gegevensverwerking.
 • Je adviseert engineers over aanpassingen aan het periodiek onderhoud en doet modificatievoorstellen.
 • Je beproeft en becommentarieert conceptnormen.
 • Je signaleert regelmatig terugkomende storingen en gebreken in apparatuur en onvolkomenheden in de technische documentatie.
 • Je begeleidt en stuurt de aan jou toegewezen technici, door te bepalen wat de volgorde van de werkzaamheden is.
 • Je zorgt voor correct afgeregelde toestellen, waarna integratie kan worden gerealiseerd.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat aan de slag bij de techniekgroep Sensor- en Wapensystemen. Deze techniekgroep maakt deel uit van de afdeling Maritieme Techniek (AMT) van de directie Materiële Instandhouding, onderdeel van het Commando Zeestrijdkrachten.

Het doel van de techniekgroep Sensor- en Wapensystemen (TG SWS) is het leveren van lifecyclesupport op het gebied van sensor- en wapensystemen en geschut. De hoofdvestigingsplaats van de TG SWS is Den Helder.

Ministerie van Defensie, Commando Zeestrijdkrachten

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie lijken op werkmaatschappijen.

Commando Zeestrijdkrachten
Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) richt zich op het leveren van veiligheid op en vanuit zee. Het CZSK is, als het uitvoerende deel van de Koninklijke Marine en het maritieme deel van de Nederlandse krijgsmacht, verantwoordelijk voor de inzetbaarheid en integratie van de operationele vloot- en marinierseenheden en voor de inbedding van de eenheden in ‘joint’ en ‘combined’ verband. Daarnaast voert het CZSK civiele overheidstaken uit in Nederland en het Caribisch gebied.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J. Pijnacker, 1e Meettechnicus

06-23714109

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevr. M. Goldewijk, Assistent P&O adviseur

06-51828024

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

hoofdtechnicus bij sws

Ministerie van Defensie
 • Den Helder
 • MBO - 4
 • 38
 • schaal 6
  €2.779 - €3.664 (bruto)

hoofdtechnicus bij sws

Ministerie van Defensie
 • Den Helder
 • MBO - 4
 • 38
 • schaal 6
  €2.779 - €3.664 (bruto)

Hoofdassistent Sensor en Wapensystemen

Ministerie van Defensie
 • Den Helder - Marinebasis
 • MBO - 4
 • 38
 • schaal 7
  €2.890 - €4.005 (bruto)