• Leeuwarden
 • Master/doctoraal
 • 18 - 36 uur
 • €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 31 december 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 45726, Plaatsingsdatum: 20 juni 2024

De juiste psychisch-medische zorg voor gedetineerden. Als GZ-psycholoog werk je met een heel team aan deze uitdagende taak. En daar komt veel bij kijken. Samen met je collega’s maak je het verschil in deze unieke omgeving vol boeiende dossiers, dynamiek en collegialiteit. 

Jij zorgt ervoor dat het psychisch-medische zorgsysteem van de penitentiaire inrichting (PI) goed werkt. Je geeft inhoud en richting aan geestelijke gezondheidszorg op maat voor onze gedetineerden. Meer dan 50 nationaliteiten kunnen hier voorbijkomen. Mensen die soms al problemen hadden voordat ze een strafbaar feit pleegden. Denk aan verslaving, persoonlijkheidsstoornissen of psychoses. 

In deze rol ben je regiebehandelaar voor de groep op jouw unit(s). Als dossierverantwoordelijke werk je nauw samen met de andere behandelaren. Er staan veel gesprekken met gedetineerden in je agenda, maar je dag kan heel anders lopen dan gepland. Altijd spring je in bij onverwachte incidenten. Bijvoorbeeld bij zorgwekkend gedrag van een gedetineerde. Of bij een beoordeling van een gedetineerde in isolatie. Je kijkt ook waar risico’s liggen als er een nieuwe gedetineerde binnenkomt en welke maatregelen daarbij genomen moeten worden. In je veelzijdige takenpakket vind je onder andere:  

 • stellen van diagnoses, gedragsdeskundige beoordelingen en indicaties
 • beoordelen (op maat) van mogelijk suïcide-risico en nemen van maatregelen
 • maken van het behandelbeleid en -plan voor elk individu
 • opstarten van psychologische interventies
 • adviseren van de lijnorganisatie en het managementteam (MT) over psychomedische aspecten 


Het psychomedisch overleg is een belangrijk onderdeel van je werk. Je zit dit overleg voor of neemt eraan deel en je zorgt dat er een gezamenlijk besluit komt. Ook stem je werkzaamheden en afspraken af. En je bevordert de communicatie tussen het psychomedisch overleg en overige betrokkenen. Door adviezen, instructies en aanbevelingen draag je bij aan de deskundigheidsbevordering van je collega’s 

Er zit meer achter werken bij DJI als GZ-psycholoog
“We helpen mensen van zoveel verschillende achtergronden, culturen en religies binnen Leeuwarden. Ze zitten vast en moeten terug. Dat doet iets met ze. Daar zit vaak onze uitdaging. Voor psychologen een unieke plek, met veelzijdig werk en een bijzondere doelgroep.” 
 

 

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Leeuwarden is een vestiging met 284 detentieplaatsen met de bestemmingen Huis van Bewaring en gevangenis. Daarbinnen beschikt de PI Leeuwarden over een afdeling EZV (Extra Zorg Voorziening) en een kleinschalige begeleidings- en bejegeningsafdeling (Afdeling Intensief Toezicht). 

De PI Leeuwarden staat voor een veilige en menswaardige detentie en werkt samen met haar ketenpartners en de gedetineerden aan re-integratie. Zo wordt bijgedragen aan een veilige samenleving. We hebben de afgelopen jaren zowel regionaal als lokaal de samenwerking met ketenpartners versterkt.
Het gaat hierbij om een breed scala aan onderwerpen, waaronder gezinsbenadering, door- en nazorg van gedetineerden en de gedetineerdenrelatiemonitor. Deze samenwerking kan, met het oog op de uitvoering van de detentie- en re-integratieplannen van de gedetineerden, nog verder worden uitgebouwd. Hierbij wordt intensief samengewerkt met andere vestigingen in de regio. 

Team medische dienst is een multidisciplinair team van onder andere GZ-psychologen, basispsychologen, psychiaters, huisartsen, verpleegkundigen en andere medische disciplines.  Ruim voordat gedetineerden een traject in de psychische zorg krijgen, hebben collega’s de signalen al opgepikt en hun zorgen geuit. Het is een intensieve samenwerking die soepel moet lopen. Veiligheid staat voorop. Daarom zijn we als team goed op elkaar ingespeeld en hebben we aandacht voor elkaar. We kennen elkaar goed en velen verschijnen graag op de jaarlijkse teamuitjes. We begrijpen dat je als GZ-psycholoog een zelfstandige functie hebt, waarbinnen jij lastige beslissingen neemt. Collega GZ-psychologen zijn er daarom voor je. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer D. Oppewal, hoofd Zorg

06-25234741

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Katinka van Vastenhoven, senior recruiter

06-41000801

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

GZ-Psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Ter Apel
 • Master/doctoraal
 • 18-36
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)

GZ-psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Heerhugowaard
 • Master/doctoraal
 • 18-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Verpleegkundig specialist GGZ

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Rotterdam
 • Master/doctoraal
 • 24-36
 • schaal 11,schaal 12
  €3.662 - €6.320 (bruto)