• Den Haag, Ypenburg  -  route
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • €5.864 - €8.550 (bruto)
 • Juridisch, Onderzoek / wetenschap
 • Solliciteer voor 31 juli 2024 Nog 13 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 86-2023, Plaatsingsdatum: 2 juli 2024

Als forensisch arts bij het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag zet jij jouw medische deskundigheid in voor het beoordelen van letsels, zedenmisdrijven en verdachte overlijdensgevallen. Onderzoek met een grote maatschappelijke impact en dat van groot belang is voor politie en het Openbaar Ministerie.

Je geeft forensisch geneeskundig advies, indien nodig na onderzoek op locatie, mede in overleg met de forensisch adviseurs. Dit betreft het uitvoeren van uiteenlopend forensisch-geneeskundig onderzoek in nauwe samenwerking met onder andere leden van de forensische opsporing van de Politie en zo nodig sporendeskundigen van het NFI. Verder participeer je, in overleg met de forensisch pathologen van het NFI, in gerechtelijk pathologisch onderzoek.

Als forensisch arts overleg je met en rapporteer je aan justitie, politie en betrokken NFI-collega’s en neem je deel aan instituutbrede activiteiten en projecten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor diverse nevenactiviteiten, zoals het optreden in de rechtbank als getuige-deskundige en het bijwonen van expertmeetings. Tevens ben je betrokken bij onderwijsactiviteiten op het gebied van de forensische geneeskunde aan onder andere juristen, advocaten, rechters, studenten geneeskunde, studenten rechten en studenten aan de politieacademie. Daar waar mogelijk draag je bij aan research & development op het gebied van de forensische geneeskunde en kun je zelf initiatieven nemen voor R&D..

Wat wij jou kunnen bieden

 • Een team waarbij collegialiteit en respect voor elkaars mening de kernwaarden zijn.
 • Werk dat ertoe doet.
 • Een werkomgeving met kwalitatief hoogwaardige forensische dienstverlening.
 • State-of-the-arttechnologie en -wetenschap.
 • Een intern deskundigen opleidingstraject van het NFI te volgen, om daarna tekenbevoegd te worden als NFI-deskundige voor de duur van circa 1,5 tot 2 jaar In dit traject worden door het NFI verscheidene algemeen forensische modules verzorgd (zoals bijvoorbeeld criminalistiek en Nederlands recht) en woon je eventueel (inter)nationale bijscholing bij.
 • Je komt in een tijdelijk dienstverband van twee jaar, in opleiding tot forensisch deskundige. Na het behalen van het deskundigheidsexamen is er zicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Ook bestaat de mogelijkheid om de functie te combineren met een deeltijdaanstelling in de eerstelijns forensische geneeskunde.

Meer over de functiegroep Senior Wetenschappelijk Medewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij de divisie Bijzondere Dienstverlening en Expertise (BDE) werken circa 110 medewerkers. De divisie bestaat uit zes teams:

 • Ondersteuning;
 • Medisch Onderzoek;
 • Toxicologie;
 • PD-ondersteuning;
 • Frontdesk;
 • Statistiek-Interdisciplinair Forensisch Onderzoek-Deskundigheidsbevordering.

Wij hanteren een lijnafdeling. Het divisiehoofd stuurt de divisie aan, ondersteund door meerdere teammanagers. Het divisiehoofd valt direct onder de directie.

Team medisch onderzoek
Het team Medisch Onderzoek is opgebouwd uit drie deelgebieden: de forensische pathologie, forensische antropologie en forensische geneeskunde. Deze deelgebieden werken nauw samen met elkaar en met het team Toxicologie. Binnen het deelgebied pathologie zijn ook twee sub specialismen vertegenwoordigd: de kinderpathologie en de neuropathologie.

Ter ondersteuning beschikt de afdeling over een goed geoutilleerd histologielaboratorium en ondersteunende diensten op administratief en logistiek vlak. Ook zijn er ondersteunende diensten binnen het primair proces van de forensische sectie, namelijk fotografen en technische assistenten. Er is bovendien uitgebreide samenwerking met andere disciplines binnen het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nederlands Forensisch Instituut

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid en levert kwalitatief hoogwaardige forensische diensten met behulp van state-of-the-art technologie en wetenschap.

Gedreven NFI-professionals richten zich gezamenlijk op het tijdig leveren van begrijpelijke, objectieve en zo nodig multidisciplinaire forensische analyses, op meer dan dertig onderzoeksgebieden zoals DNA, pathologie en toxicologie, maar bijvoorbeeld ook digitale technologie en wapens. De resultaten spelen een belangrijke rol bij opsporing, vervolging en in rechtszaken. In alle gevallen houdt het NFI zich bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het NFI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Marieke Somsen, Teamleider Medisch Onderzoek 06-29642874

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Laura van den Berg, Corporate Recruiter 06-25031502

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.