• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.758 - €7.094 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 1 juni 2024 Nog 3 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: VWS23-1237(Jeugd), Plaatsingsdatum: 6 april 2024

Met jouw analytische blik en vermogen tot verbinding help jij mee de jeugdzorg beschikbaar te houden voor iedereen die dat nodig heeft – nu en in de toekomst. Je zet jouw financiële expertise in bij signalen over risico’s op discontinuïteit van jeugdzorgen en draagt, in contact met alle betrokken partijen, bij aan mogelijke oplossingsrichtingen. Tevens kun je bijdragen aan onze (stelsel)onderzoeken en toezichtwerkzaamheden.

Analyseren en adviseren bij risico’s op discontinuïteit van jeugdzorg
Als financieel analist kom je in actie in situaties waarin discontinuïteit van zorg dreigt. Je controleert de accountantsproducten en -diensten van jeugdzorgaanbieders zoals de jaarrekeningcontrole, een onderzoek of een rapportage van bevindingen. Met jouw kennis van administratieve organisatie en interne beheersing kom je tot een financiële analyse van de situatie. Samen met de betrokken toezichthouder beoordeel je of en zo ja welke interventie ingezet moet worden.

Je neemt een onafhankelijke positie in en adviseert samen met de betrokken toezichthouder aanbieders, gemeenten en Rijksoverheid over een plan van aanpak voor de oplossing van de problematiek. Zo adviseer je bijvoorbeeld gemeenten bij de inkoop van die functies van hulp waarvan de continuïteit mogelijk onder druk komt te staan en sta jeugdhulporganisaties bij met advies bij het doorvoeren van noodzakelijke maatregelen. Je gaat met bestuurlijke sensitiviteit te werk en kan goed omgaan met tegenstellingen van belangen.

Jouw kennis en ervaring kunnen wij ook goed gebruiken bij onze (stelsel) onderzoeken, de verdere ontwikkeling van toezicht en onze data-analyse om een beeld te krijgen van de risico’s die de sector en individuele aanbieders lopen.

Onafhankelijk en onpartijdig bijdragen aan beschikbaarheid jeugdzorg
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt met het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg’ de wettelijke taak voor het toezicht op het gebied van de Jeugdwet. Deze wettelijke taak gaat uitgevoerd worden door de directie Toezicht en Handhaving. De verwachting is dat de wet per 1 januari 2025 in werking zal treden.

In de periode tot de inwerkingtreding van de wet wordt het toezicht op de Jeugdwet uitgevoerd door de Jeugdautoriteit. De Jeugdautoriteit valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en helpt bij het voorkomen van problemen met de continuïteit van jeugdzorg en draagt bij aan een professionele ontwikkeling van het jeugdzorgstelsel. Dat doet de Jeugdautoriteit door onafhankelijk onderzoek te doen, te bemiddelen, interveniëren en adviseren en kennis en ervaring te delen. Meer info over de Jeugdautoriteit.

De functie van financieel analist wordt in eerste instantie uitgevoerd bij de Jeugdautoriteit. Nadat de taken overgeheveld zijn naar de Nederlandse Zorgautoriteit, wordt de functie uitgevoerd bij de NZa.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Jeugdautoriteit draagt onafhankelijk en onpartijdig bij aan het voorkomen en oplossen van problemen in de continuïteit van jeugdhulp. Kinderen in Nederland die jeugdhulp nodig hebben, moeten hierop kunnen rekenen. Als Jeugdautoriteit helpen wij daarbij. Vandaag én in de toekomst. Onze onafhankelijke positie is de kracht van onze dienstverlening. We zetten onze expertise in om het jeugdhulpstelsel zo goed mogelijk te laten functioneren. Een stelsel waarbij partijen in de jeugdhulp elkaar weten te vinden, kennis en ervaring delen en professioneel met elkaar samenwerken. Weten van elkaar wat je doet én samen zorgen voor passende jeugdhulp voor ieder kind. Dát is wat telt. Dát is waarvoor we het doen!

Om deze opgave binnen het jeugdhulpstelsel te ondersteunen en faciliteren doen we onderzoek, bewaken we de naleving en voortgang op gemaakte afspraken en verbinden we betrokken partijen op inhoud en relatie. Zo bemiddelen we indien gewenst voor een geschikte oplossing tussen gemeenten en aanbieders bij problemen in de continuïteit van jeugdhulp. Met onze casusaanpak helpen en adviseren we aanbieders jeugdhulp te waarborgen op een bedrijfsmatig en financieel gezonde manier.

Om knelpunten in het stelsel structureel op te lossen, is er meer nodig. De kennis die de Jeugdautoriteit vanuit haar betrokkenheid bij casuïstiek en uit haar onderzoeken verzamelt en opbouwt, zetten we actief in om het veld te begeleiden in de transitie naar een zelflerend jeugdhulpstelsel. Hierbij monitoren en signaleren we met de menselijke maat. Waar nodig signaleren we ook naar de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Rechtsbescherming en politiek.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS werkt aan een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Ruim 6.700 mensen zetten zich in voor goede en betaalbare zorg en ondersteuning, een gezonde levensstijl, voldoende beweging, (top)sportvoorzieningen en goede voeding. Ons werk is betekenisvol, wat maakt dat onze mensen hun baan écht leuk vinden. Dat zorgt voor een goede sfeer, waarbij je vrijheid hebt in je werk. We willen dat iedereen wordt gezien, gehoord en gewaardeerd in een veilige werkomgeving.

Het werk is nooit saai, want we moeten voortdurend vernieuwen en met oplossingen komen. Hierbij denken we niet alleen vanuit onszelf. We luisteren ook goed naar de mening van anderen. We vinden het daarom belangrijk dat jij jezelf kunt zijn en je mening durft te geven. Zo leren we van elkaar. Want we kunnen het niet alleen. We werken daarom samen met partners, andere ministeries, professionals uit de zorg en natuurlijk inwoners van Nederland.

Bij het beleidsdepartement van VWS werken ruim 2.000 mensen. Daarnaast werken nog eens 4.700 mensen bij de concernpartners van VWS. Zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Sportraad en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook zijn we verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen. Zoals het Zorginstituut, de Dopingautoriteit en het College Beoordeling Geneesmiddelen.

Samen beter. Doe je mee?

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Kees van Nieuwamerongen

06 - 11516204

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ervaren managementondersteuner directie Jeugd

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker team gehandicaptenzorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker matching-administratie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd