• Delft
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €5.212 - €7.747 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 27 juni 2024 Nog 12 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: CIV-24-049, Plaatsingsdatum: 6 juni 2024

Rijkswaterstaat werkt aan waterveiligheid, voldoende schoon water en een duurzame leefomgeving. We investeren in een ecologisch gezond watersysteem en een klimaatbestendig land. Dit doen we door onze kunstwerken, zoals waterkeringen, bruggen en tunnels, zo veilig en betrouwbaar mogelijk te bedienen en onderhouden. ICT speelt hierin een cruciale rol. De ICT moet het altijd doen, cyber secure zijn en voorzien van kwalitatieve data. Als domein architect ben je verantwoordelijk voor de goede werking van deze ICT voor de domeinen Leefomgeving en Watermanagement. Solliciteer nu en draag bij aan een veilig en leefbaar Nederland!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Als domeinarchitect geef je richting op het gebied van data, software en infrastructuur. Je vertaalt de enterprise architectuur, naar een tactisch planning voor ICT-vraagstukken binnen de domeinen Watermanagement en Leefomgeving. Je werkt aan diverse vraagstukken. Bijvoorbeeld binnen Watermanagement, waar we te maken hebben verschillende legacy systemen. Zijn deze (al) aan vervanging toe? Wat is een duurzaam alternatief? En hoe nemen we de business hierin mee? Of bij Leefomgeving. Waar de uitdaging bestaat uit het realiseren van een soepele informatie-uitwisseling met andere overheden en private partijen om invulling te geven aan de gevraagde dienstverlening voor Nederland (bijvoorbeeld rondom de Omgevingswet).

Je hoofdtaken bestaan uit het:

 • inhoudelijk sturen op de automatiseringsprojecten, rechtstreeks of via interne en externe solution architecten
 • adviseren vangebruikers van het Hoofd­water­sys­teem ICT in het gebruik van nieuwe technologie zoals cloud en digital twins
 • afstemmen met architecten van de ketenpartners, met name de waterschappen en de andere Rijkswaterstaat architecten om tot een organisatie-overstijgende ICT-keten te komen
 • adviseren van (hoger) management over strategische en tactische vraagstukken

Dit is waar jij voldoening uit haalt
In deze functie sta je tussen belangrijke maat­schap­pelijke en ICT-ontwikkelingen in. Enerzijds kampen we met klimaatwijziging die leidt tot watertekort en overstromingen. Anderzijds zien we de introductie van cloud, digital twins en artificial intelligence. Dit zijn allemaal onderwerpen waar je rechtstreeks invloed op kan uitoefenen bij Rijkswaterstaat. Je werkt daarbij in een veld waar Nederland wereldwijd toonaangevend is. Jouw architec­tuur­producten maken impact binnen en buiten Rijkswaterstaat en Nederland. Dit werk doe je binnen een team van bevlogen collega’s die werken aan dezelfde doelen: droge voeten, schoon drinkwater en een duurzame leefomgeving.

Wat wij aan jou waarderen
Om je rol als domeinarchitect goed uit te kunnen voeren, beschik je over de volgende competenties:

 • het vermogen om complexe dingen uit te leggen aan middenmanagement, projectleiders en andere adviseurs
 • sluiten van compromissen tussen architectuurprincipes en de tijd en budget beperkingen van een project of release
 • door jouw communicatieve vaardigheden zorg jij ervoor dat Rijkswaterstaat op de hoogte is van de ontwikkelingen rondom de bestaande architecturen binnen de organisatie en de hieraan gerelateerde technologie
 • je beschikt over goede adviesvaardigheden die je inzet bij het maken van architectuurkeuzes en bij implementaties op tactisch niveau

Meer weten over de dienstverlening waar jij als domein architect aan bijdraagt?

Neem eens een kijkje bij Slim Watermangement. Dit platform is gericht op het beter benutten van het huidige water(systeem) door de samenwerking in het operationele waterbeheer verder te versterken.

Meer over de functiegroep Expert Iv

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen de Centrale Informatievoorziening (CIV)? Dit organisatieonderdeel is verantwoordelijk voor alles op het gebied van informatievoorziening (IV). In een wereld waarin big data nieuwe informatie uit een grote hoeveelheid gegevens kan genereren, vindt CIV nieuwe oplossingen om onze infrastructuur beter te benutten en waarin gezorgd wordt voor een slim, veilig en duurzaam (water)wegennet. Zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat is CIV actief en streeft CIV ernaar een gewilde partner te zijn in de IV-dienstverlening.

In totaal werken 1.060 mensen binnen CIV, verspreid over vier directies: Ontwikkeling & Services, Inwinning & Gegevensanalyse, Informatievoorziening Netwerken en Bedrijfsvoering & Inkoop.

Watermanagement Services
De afdeling Watermanagement Services richt zich volledig op de end-to-end levering van de afgesproken IV producten en diensten ten behoeve van de eindgebruikers binnen RWS. Enerzijds betreft het domeinspecifieke IV producten en diensten zoals specifieke IA, data en applicaties, anderzijds betreft het generieke IV producten en diensten zoals kantoorautomatisering en RWS-breed gebruikte applicaties.

We leveren ondersteuning op onder andere systemen die de primaire doelstellingen van Rijkswaterstaat dienen en deze moeten daarom volcontinu (24x7) beschikbaar zijn. Dit stelt specifieke eisen aan de technische inrichting en de processen.

Applicaties die binnen de afdeling worden beheerd, worden o.a. gebruikt voor het landelijk inwinnen van actuele waterdata, het combineren van verschillende datastromen om daaruit verwachtingen te kunnen berekenen, het beschikbaar stellen van water informatie op verschillende publieke bronnen als mede het afgeven en verwerken van vergunningen t.b.v. de leefomgeving.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit 6 landelijke en 7 regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 225 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Noel Geilen, Afdelingshoofd Watermanagementservices

06-22428081

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sarah Guern, adviseur Werving en Selectie

06-57778497

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Systeem architect

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Delft
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur remote sensing en satellietdata

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Delft
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Contractmanager informatievoorziening

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Delft
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd