• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 28 - 36 uur
 • €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Onderzoek / wetenschap, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 30 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: SCP240013, Plaatsingsdatum: 5 juni 2024

Hoe zorgen we er als organisatie voor dat we op een nette en juiste manier omgaan met kwalitatieve data? Hoe zorgen we ervoor dat de privacy gewaarborgd is, dat de data optimaal worden (her-)gebruikt en dat voor iedereen helder is wat er van hen op dit gebied verwacht wordt? Dat zijn vraagstukken waar jij als datamanager mee aan de slag gaat.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoekt en evalueert het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Hiervoor verzamelt het SCP onder meer kwalitatieve data voor het uitvoeren van onderzoek, zoals transcripten, beeldmateriaal en observatieverslagen.

Diverse teams zijn betere teams
Werken in divers samengestelde teams maakt ons beter, het werk leuker en interessanter: we handelen vanuit besef van en respect voor ieders eigenheid. We willen dat iedereen zich gezien, gehoord en betrokken voelt. Dat begint met een inclusieve houding en includerend gedrag en daar gaat bewustwording aan vooraf. Wij beseffen dat dit een voortdurend proces is, omdat ook de wereld om ons heen constant verandert.

Wat ga je doen als Datamanager voor kwalitatieve data?
Als datamanager voor kwalitatieve data ga jij, in samenwerking met de andere datamanagers en kwalitatief methodologen, het kwalitatief datamanagement binnen het SCP verder uitdenken en uitrollen. Je brengt de data research life cycle in kaart en zorgt dat de data optimaal gebruikt, hergebruikt, gedocumenteerd en bewaard wordt. Hierbij kun je denken aan het centraal opslaan van onderzoeksdata, datadocumentatie, waaronder het systematisch vastleggen en doorzoekbaar maken van metadata en het verkennen van mogelijkheden voor het “open” maken van kwalitatieve data (FAIR principes). Je bent hierbij gestructureerd en zorgvuldig in je werkwijze. Je monitort ook de (externe) ontwikkelingen op het gebied van kwalitatief datamanagement en ziet (intern) toe op de implementatie en naleving door het introduceren van standaarden en protocollen. Deze verwerk je in handleidingen en standard operating procedures voor onderzoekers. Verder geef je advies over vragen van gebruikers (onderzoekers) over analysesoftware (zoals MAXQDA en Atlas.ti) en privacy-vraagstukken bij kwalitatief onderzoek. Je draagt bij aan de kennisontsluiting en informatievoorziening op kwalitatief data- en privacy vlak binnen het SCP. Dit doe je niet alleen, maar samen met een leuk team van professionals.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Methodologie bestaat uit datamanagers en methodologen (12 personen in totaal). Ze draagt op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De afdeling Methodologie adviseert en ondersteunt bij kwalitatief, kwantitatief, mixed methods en beleidsevaluatie gericht onderzoek en jaagt methodologische innovatie aan. Ze coördineert, onderhoudt, documenteert en ontsluit ook alle type dataverzamelingen die vallen onder de SCP basis data infrastructuur. Ze is ook verantwoordelijk voor het datamanagement van andere dataverzamelingen zoals aanvullende eenmalige of doelgroepgerichte dataverzamelingen, en het binnenhalen en beschikbaar stellen van externe bestanden. Daarnaast houdt de afdeling zicht op het gebruik van deze data door medewerkers van het SCP en adviseert zij bij het gebruik. Verder zorgt de afdeling voor een inzichtelijke en volledige documentatie van het onderzoeksproces, doet onderzoek naar de kwaliteit van onderzoeksgegevens en harmoniseert longitudinale bestanden. Haar functie is ook van groot belang bij de interne kwaliteitsbewaking en het erop toezien dat wet- en regelgeving wordt gevolgd, onder meer op het terrein van de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast is de afdeling betrokken bij nationale en internationale projecten en netwerken. De afdeling biedt veel ruimte voor ontwikkeling, door verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden. Binnen ons team heerst een collegiale sfeer, waarin openheid en vriendelijkheid de norm zijn.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. We monitoren onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven, evalueren overheidsbeleid op deze terreinen en voeren verkenningen uit voor toekomstig beleid. Wij zijn een professionele kennisinstelling die op onafhankelijke wijze beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek doet. Het SCP valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het SCP werkt voor de hele samenleving. Om dat zo effectief mogelijk te doen, streven wij naar een diversiteit aan kwaliteiten, perspectieven en achtergronden in onze teams. Ook werken we actief aan een organisatiecultuur waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Dit doen we onder meer door je veel vrijheid te bieden in waar en wanneer je werkt en hoe je jouw functie invult.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Joost Kappelhof, hoofd methodologie

06-15257026

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Sociaal en Cultureel Planbureau nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Datasteward

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 • Stand­plaats De Bilt
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Metadata engineer

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 • Stand­plaats De Bilt
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beoordelaar geneesmiddelenbewaking

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd