Coördinerend strategisch adviseur

Raad voor de rechtspraak

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Zie vacaturetekst
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.359 - €7.834
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 6 mei
 • Vacaturenummer 5614-12094-2030931
 • Plaatsingsdatum 4 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Zoek jij veelzijdige strategische uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie bij de Raad voor de rechtspraak iets voor jou.

Als coördinerend strategisch adviseur bij het bureau van de Raad voor de rechtspraak speel je een belangrijke rol in de ontwikkeling en het uitdragen van de algemene strategie van de Rechtspraak. Je coördineert de ontwikkeling, borging en implementatie van de strategische meerjarenagenda, waarmee de Rechtspraak zich verbindt aan de belangrijkste opgaven voor de komende jaren. Met je collega’s zorg je ervoor dat de agenda wordt gedragen door de bestuurders binnen de Rechtspraak en je denkt na over effectieve sturing op realisatie door de Raad. Je coördineert en stuurt inhoudelijk op het tot stand komen en integreren van complexe multidisciplinaire ‘adviesproducten’ (denk aan de uitvoeringsagenda of een visie op constitutionele toetsing). Je speelt in op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden en hebt scherp oog voor daar waar die raken aan (de fundamenten van) onafhankelijke rechtspraak.

Tot slot werk je aan een bestendige strategische lijn, zowel naar binnen als naar buiten. Strategie, communicatie en naar buiten treden door bijvoorbeeld bestuurders (in toespraken, schriftelijk en in overleggen) moeten in samenhang zijn en passen binnen de missie en visie van de Rechtspraak. Je zorgt er samen met de collega’s van Public Affairs en Communicatie voor dat die samenhang op inhoud en toon er is en het verhaal van de Rechtspraak voor en door eenieder herkenbaar wordt vertolkt, extern en intern.

Je levert een actieve bijdrage aan het denken over en ontwikkelen van strategisch beleid o.a. door scenarioplanning. Door je interesse in en kennis van voor de Rechtspraak relevante politieke en maatschappelijke ontwikkelingen weet je wanneer beleidsdoelstellingen aanpassing nodig hebben en denk je mee over hoe innovatieve ontwikkelingen bijdragen aan rechtvaardige Rechtspraak en goede rechtsbescherming, nu en in de toekomst.

Je vertegenwoordigt de Raad in voorkomende gevallen op strategisch niveau, bijvoorbeeld in overleggen met het departement van Justitie en Veiligheid en signaleringsoverleggen met verschillende partnerorganisaties. Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor je collega’s uit het cluster Strategie en Innovatie.

De Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak heeft als opdracht te bevorderen dat de gerechten hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen. De Raad behartigt het gemeenschappelijk belang van de gerechten, zorgt voor gerechtoverstijgende voorzieningen en houdt toezicht op de bedrijfsvoering en het financieel beheer. De Raad is het aanspreekpunt van de Rechtspraak in het politieke en maatschappelijke debat. De leden van de Raad worden bij de uitvoering van deze opdracht ondersteund door een bureau van rond de 140 medewerkers.

De afdeling Strategie

Als coördinerend strategisch adviseur vervul je een kernfunctie binnen de afdeling Strategie. Bij de afdeling Strategie van het Bureau van de Raad voor de rechtspraak werken enthousiaste professionals die met oog voor de langetermijnplanning een deskundige bijdrage leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen die de rechtspraak raken. We vinden het belangrijk dat iedereen die bij ons werkt zich thuis voelt, plezier heeft in het werk en zichzelf kan zijn, mede door verschillen in achtergrond en leeftijd.

De kerntaak van de afdeling Strategie is de bestuurders van de Rechtspraak zodanig te adviseren en te faciliteren dat zij, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen binnen en buiten de Rechtspraak en binnen en buiten Nederland, kunnen bepalen welke strategie (te volgen lijn, gebaseerd op missie en visie) de Rechtspraak het beste kan toepassen. Naast deze brede strategische taak voert de afdeling concrete strategische taken uit op terreinen als:

 • Strategie en innovatie
 • Wetgevingsadvisering
 • Kwaliteitsbeleid en kennisdeling
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Internationale samenwerking
 • ICT en recht

Bij de afdeling Strategie zijn ongeveer 27 adviseurs/onderzoekers/(ondersteunend) beleidsmedewerkers werkzaam, waaronder enkele gedetacheerde rechters.

Raad voor de rechtspraak

Solliciteren?

Raad voor de rechtspraak nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior gerechtsjurist vreemdelingenrecht, 32-36 uur

Rechtbank Rotterdam
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Administratief medewerker - College van Beroep voor het bedrijfsleven

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior gerechtsjurist omgevingsrecht, 24-36 uur

Rechtbank Rotterdam
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd