Bestuurssecretaris Finance & Control Douane

Douane

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.758 - €7.094
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 mei Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 3348
 • Plaatsingsdatum 20 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Houd jij ervan om een financiële directie soepel te laten draaien en de werkprocessen goed in te richten? Wil jij weten van de hoed en de rand om hét aanspreekpunt te kunnen zijn voor zowel in- als externe partijen? Dan ben jij de nieuwe senior adviseur van het managementteam van de directie Financiën & Control (MTF&C) bij de Douane in Rotterdam. Als senior adviseur bij de nieuwe directie Financiën en Control heb je veel verantwoordelijkheid, bouw je een breed netwerk op én ben je door jouw adviezen, procesafspraken en voortgangsbewaking onmisbaar voor onze directie. 

Dit doe je bij de Douane

Na de verzelfstandiging en ontvlechting van de Belastingdienst is binnen de Douane een nieuwe directie Financiën & Control opgericht. Deze directie bestaat uit de afdelingen Concern Control, Business Control, Risk & Compliance en Financial Control & Business Intelligence. Vanwege de relatief recente verzelfstandiging van de Douane zijn veel taken nog volop in ontwikkeling. Samen met elkaar proberen we ervoor te zorgen dat de Douane zijn doelstellingen realiseert (goede sturing) en ‘in control’ is (goede beheersing). 

Als senior adviseur MTF&C bereid je inhoudelijk de bijeenkomsten van het managementteam van deze directie voor. Je ondersteunt het MT bij het managementoverleg door het opstellen van de agenda, het notuleren van het overleg en het bijhouden en monitoren van de actiepunten. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en doet inhoudelijk mee aan de bespreking van de stukken in het MT. Ook coördineer en bewaak je de oplevering van de directie specifieke producten voor de interne planning- en controlcyclus, zoals het opstellen van een directie jaarplan. Daarnaast draag je zorg voor een goede voorbereiding van de bestuurlijke overleggen die de directeur voert, waaronder het MT Douane. Over de inhoud en agenda van de bestuurlijke overleggen heb je vooraf contact met de betrokken organisatieonderdelen binnen en buiten de Douane. 

Verder vervul je een coördinerende rol bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers binnen de directie. Je ondersteunt de afdelingshoofden bij hun wervingsopgaven en zorgt ervoor dat het wervingsproces goed en tijdig verloopt door nauw contact te hebben met de HR-collega’s. Tot slot heb je als bestuurssecretaris een goed overzicht van de taakverdeling binnen de directie en stimuleer je van daaruit de samenwerking tussen de verschillende afdelingen en binnen het MTF&C. Dit doe je door onder andere directie brede bijeenkomsten te organiseren.  

De belangrijkste verantwoordelijkheden binnen deze functie zijn:

 • Het waarborgen van goede besluitvorming door het MTF&C. 
 • Het coördineren van directie specifieke producten, zoals het directieplan.
 • Het waarborgen van een goede voorbereiding voor bestuurlijke overleggen van de directeur.
 • Het coördineren van de werving en selectie binnen de directie. 
 • Het aansporen van samenwerkingen en directie-brede bijeenkomsten organiseren.

Een bijzondere baan, omdat...

 • je een belangrijke bijdrage mag leveren aan het verder versterken van de directie.
 • je onderdeel wordt van een professioneel team en samenwerkt met alle collega’s binnen de directie maar ook met collega's buiten de directie.
 • jouw team deel uitmaakt van het Douane Landelijk Kantoor, hét bestuurlijk orgaan van de Nederlandse Douane. Een omgeving waar douanebeleid vorm krijgt en er altijd wat gebeurt!

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Ik richt me op het snijvlak van strategie, sturing en verantwoording met langere tijdslijnen. Tegelijkertijd werk ik met collega’s binnen de organisatie samen aan specifieke dossiers die om directe aandacht vragen. Die afwisseling, dat geeft me energie!” Aernout, afdelingshoofd Business Control bij de Douane.     

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

Douane

Het werkterrein van de Douane is opgedeeld in 8 regiokantoren, het Douane Landelijk Kantoor (DLK) en een drietal landelijke onderdelen. De regiokantoren bevinden zich in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Groningen, Arnhem en Eindhoven en twee op de luchthaven Schiphol. Het Douane Landelijk Kantoor (DLK) in Rotterdam ziet toe op eenheid van beleid en uitvoering op het gebied van handhavingsbeleid, operaties, financiën en control, informatiemanagement en bedrijfsvoering en bewaakt de samenhang binnen Douane Nederland. Het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) stuurt de handhaving aan op basis van risicobeheersing. Douane Centrale Processen (DCP) beheert vanuit Apeldoorn de douanesystemen en zorgt voor geautomatiseerde ondersteuning van de heffings- en inningsprocessen van de Douane en de Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) levert producten en diensten op het bedrijfsvoeringsterrein aan de douanekantoren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Paul Wit, afdelingshoofd Concern Control & PLV Directeur Finance & Control

06-25693192

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Reshma Shewdoelare, Adviseur Werving en Selectie

06-10301411

Solliciteren?

Douane nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Compliance adviseur

Douane
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Business Intelligence & data analist Douane

Douane
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator Open Source Intelligence Douane

Douane
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd