Adviseur waterbouwkunde

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Vrouwenpolder (ir. J.W. Topshuis, Neeltje Jans)
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.662 - €5.586
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 25 april Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer ZD-23-074
 • Plaatsingsdatum 4 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

De veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in heel Nederland vergroten: dat is de missie van Rijkswaterstaat. Na de watersnoodramp in 1953 is het nog duidelijker geworden hoe belangrijk het is om ons te beschermen tegen hoogwater. Als adviseur waterbouwkunde stormvloedkeringen heb jij een belangrijk aandeel in de bescherming van de Zeeuwse delta. Nu en in de toekomst. Is jouw interesse gewekt? Solliciteer direct

Hoe jij de Nederlandse infrastructuur veiliger gaat maken
Jij draagt bij aan de kennisontwikkeling over de toekomst van de Oosterscheldekering, de functie voor waterveiligheid en het daarvoor benodigde onderhoud. In afstemming met diverse specialisten en het beheerteam ben jij verantwoordelijk voor het opzetten van de juiste onderzoeken, begeleid je deze en vertaal je de resultaten naar de instandhoudingsstrategie van de Oosterscheldekering. Hierbij werk je zowel aan de stormvloedkering als aan de bijbehorende werkeilanden, damaanzetten, bodembescherming en de Roompotsluis.
Naast de Oosterscheldekering ben je ook betrokken bij de instandhouding van de andere dammen aan de Noordzeekust: de Brouwersdam en de Veerse Gatdam. Op basis van ontwikkelingen op gebied van onder andere wetgeving, klimaatverandering en onderhoudsstrategieën adviseer jij de beheerders over de juiste instandhoudingsstrategie en de vertaling naar risicogestuurde instandhoudingsplannen.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Je bent nieuwsgierig en verdiept je graag in verschillende onderwerpen. Je initieert specialistische studies, bijvoorbeeld naar golfbelastingen op de Oosterscheldekering en de resulterende krachten op de constructie. Je vertegenwoordigt graag het belang van de beheerder in planstudies en projecten. Denk hierbij aan studies met betrekking tot zeespiegelstijging in het kader van het Deltaprogramma.Je vindt het leuk om vanuit jouw expertise advies te geven. Je overziet daarbij gelijktijdig meerdere complexe vraagstukken en geeft passend adviezen.

Je deelt je kennis graag met anderen. Je bent onderdeel van het beoordelingsteam wat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de constructieve beoordeling van de Oosterscheldekering en het uitwerken van beheers- en verbetermaatregelen. Op basis van je ervaringen binnen Zee en Delta ondersteun je ook in andere regio’s bij het uitvoeren van de waterveiligheidsbeoordeling en het vertalen van de resultaten en ontwikkelde kennis naar het beheer en onderhoud van een stormvloedkering. Hiertoe neem je samen met de regiocoördinator deel aan het landelijk Programma Rijkskeringen en werk je regelmatig samen met beheerders van stormvloedkeringen in andere regio’s.

Wat wij aan jou waarderen
Samen met je collega’s binnen de regio en Rijkswaterstaat als geheel zorg je voor goede communicatie en effectieve afstemming. Je hebt een planmatige aanpak, hebt een sterk analytisch vermogen en je gaat voor het resultaat buiten. Je adviseert met impact en overtuigingskracht. Daarnaast ben je in staat om een relevant netwerk op te bouwen en te onderhouden en zoekt de juiste mensen op zodat er verbinding ontstaat tussen de verschillende adviesproducten en –diensten.

Je bent goed bekend met de brede wereld van asset management en gaat de juiste samenwerkingsverbanden aan. De natte waterbouw heeft jouw interesse en je wilt je er graag verder in ontwikkelen. Je hebt affiniteit met het werkveld waterveiligheid en civiele techniek. Asset management van waterkerende constructies en de werkwijzen die daarbij horen is voor jou bekend terrein.

Kom vast kennismaken of meelopen
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app met Jesse Simonse, adviseur waterveiligheid, via 06-55700039. Hij staat je graag te woord.

Wil jij meer lezen over het werk waar je je mee bezig gaat houden?
Lees hier meer over Waterkeringen | Rijkswaterstaat, Stormvloedkeringen | Rijkswaterstaat en het de achterliggende betekenis van het werken vanuit de Zorgplicht - Helpdesk water.

Meer over de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Zee en Delta (ZD)? Dit organisatieonderdeel beheert de deltawateren, de Noordzee en het zeegebied in Caribisch Nederland. Ook maakt zij het vervoer over die zeegebieden en het Zeeuwse land en water mogelijk. Samen met onder andere kustgemeenten en waterschappen verzorgt ZD het kustbeheer van Nederland en wordt de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen geborgd. Internationaal gezien is ZD dé gesprekspartner en kennisspecialist als het gaat om ’s werelds drukst bevaren zee.

Werken aan een duurzame leefomgeving is waar ZD voor staat. Dat vraagt om een intensieve en goede samenwerking. Belangrijke partners zijn de Haagse beleidsdepartementen. Samen met hen werkt ZD proactief aan de ontwikkeling van gezamenlijke netwerken.

Kijkend naar de toekomst wordt er binnen ZD ingezet op windenergie, energiebesparing en -opwekking, onderhoud in de zuidwestelijke delta, de doorontwikkeling van de Deltawerken en het uitvoeringsprogramma Caribisch Nederland. Dat laatste wordt onder meer gedaan met wegonderhoud, milieuprojecten en verbetering van haveninfrastructuur.

Zee en Delta - District Noord
Bij district Noord zetten wij ons iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in ons areaal. Een omvangrijke taak gezien het aantal rijkswegen, bruggen, viaducten, aanleginrichtingen, primaire waterkeringen, vaargeulen en kanalen. Daarnaast draagt het district bij aan de beleidsvoering van de regionale dienst Zee en Delta en fungeert het als voordeur van Rijkswaterstaat voor de communicatie met derden.

We beheren publieksgericht het beheergebied in de delta en de kust van Nederland, namelijk de Oosterschelde, Veerse Meer, Grevelingen, Volkerak-Zoommeer, Kanaal door Zuid-Beveland en Schelde -Rijnkanaal. De daarbij behorende assets zijn onder andere de Oosterscheldekering, Veerse dam, Grevelingendam en -sluizencomplex, Krammer en Kreekrak. Daarnaast verzorgt het district een adequaat, publieksgericht beheer van autowegen, waaronder de N59 en een deel van de N57. Het district kent als geen ander de toestand van haar objecten en zorgt dat deze goed en veilig functioneren. Daarbij staat de gebruiker centraal. Ons beheergebied leent zich uitstekend voor innovaties en nieuwe technieken. Kijkend naar de toekomst zetten we samen met onze partners in op energiebesparing en -opwekking, maar ook op nieuwe technieken en het gebruik van duurzame materialen bij het onderhoud aan onze objecten.

Het district Noord is opgesplitst in de clusters Assetmanagement (AM) en Beschikbaarheid Netwerk & Crisismanagement (BNC). Het cluster Assetmanagement verzorgt de onderhoudsplanning en -programmering van het district. Ook draagt het zorg voor het borgen van de Rijkswaterstaat-belangen als beheerder binnen planstudie- en aanlegprojecten. Daarnaast vindt hier de kennisborging van het areaal plaats.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 225 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jesse Simonse, adviseur waterveiligheid

06-55700039

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Derrek Kronenberg, adviseur Werving en Selectie

06-19903681

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur elektrotechniek stormvloedkeringen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Hoek van Holland
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker onderhoudsplanning wegen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Goes/Terneuzen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Asset manager civiel

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Terneuzen of Goes
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd