• Den Haag
 • HBO bachelor, WO bachelor
 • 32 - 36 uur
 • €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 26 mei 2024 Nog 4 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: NCSC240034, Plaatsingsdatum: 25 april 2024

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft een missie: de Nederlandse samenleving weerbaarder maken in het digitale domein. We groeien en zijn hard op weg om de Nederlandse regisseur op het gebied van Cyber Security te worden. Het hebben en houden van centraal overzicht van de jaarplanning en projecten is van groot belang, om bij te sturen en om verantwoording af te leggen. Wil jij als adviseur Planning en Bedrijfsvoering met focus op beleid bijdragen aan dit inzicht en de verdere professionalisering van onze organisatie? Lees dan snel verder!

Wat ga je doen?
Als adviseur Planning en Bedrijfsvoering heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Jij houdt alles in relatie tot het jaarplan in de gaten en geeft waar je kan (ongevraagd) advies: doen we wat we als organisatie hebben afgesproken en liggen we nog op koers? In het jaarplan zijn een aantal beleids- en bedrijfsvoeringsdoelstellingen geformuleerd die het NCSC als organisatie op een beheerste manier moet behalen, met de middelen die daarvoor ter beschikking zijn gesteld. Daarnaast willen we de komende periode aan de slag met de doorontwikkeling van de interne organisatie. NCSC is gegroeid van start-up naar scale-up. Jij bent hierbij een belangrijke adviseur die meedenkt over hoe we de dienstverlening vanuit Bedrijfsvoering naar een bijpassend volwassenheidsniveau kunnen brengen.
Jij adviseert, ondersteunt en monitort zowel de totstandkoming als de verantwoording van de uitvoering van het jaarplan. Je rapporteert hierover aan het directieteam en geeft waar nodig ondersteuning en advies. Ook help je afdelingen bij het signaleren en analyseren van knelpunten en denk je mee aan mogelijke oplossingen hiervoor. Producten waaraan je onder andere meewerkt zijn zowel de planning als de interne en externe verantwoording conform de JenV brede Planning en Begrotingscyclus. Voor complexe overkoepelende vraagstukken ga je al dan niet in teamverband aan de slag. Daarnaast vervult het Planning en Control team een centrale positie in de afstemming tussen de pSG als eigenaar, de NCTV als opdrachtgever en het NCSC als opdrachtnemer. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met het team Bestuurlijke Ondersteuning.

Een greep uit jouw verantwoordelijkheden:

 • Bewaken van het kwaliteitsniveau en tijdigheid van het proces van de doelstellingen die geformuleerd zijn in het jaarplan (P&C producten)
 • Adviseren van de unithoofden en directie over strategische vraagstukken in het kader van de P&C cyclus en op verzoek fungeren als sparringpartner van de directie.
 • Het opstellen en ontwikkelen van concern brede overzichten ten behoeve van managementinformatie.
 • In samenwerking met de teamleider en senior collega een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de visie op de planning- en control cyclus op basis van de geformuleerde doelstellingen in het jaarplan.
 • In het kader van de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering meedenken over het productieproces en daaraan gekoppelde informatievoorziening.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Voor de komende jaren staat er het nodige te veranderen voor het NCSC. De komende tijd zal de unit staf, waaronder valt, verder worden vormgegeven. Zo wordt alles in staat gesteld om het NCSC de professionele kaders te bieden en op het hoogst haalbare kennisniveau te brengen en houden. De afdeling Financiën is verantwoordelijk voor het implementeren, uitvoeren en evalueren van het financieel beleid en het vertalen naar processen, procedures en werkafspraken. Ze verzorgt de financiële verantwoordings- en sturingsinformatie, zowel in- als extern.

Nationaal Cyber Security Centrum

Het NCSC werkt aan een digitaal veilig Nederland. Door het tempo waarin het cybersecuritydomein zich ontwikkelt en de rol van het NCSC daarin, ligt er een flinke uitdaging voor de toekomst. Het is voor ons als hét kennisinstituut van cybersecurity in Nederland essentieel dat wij Nederland van kwalitatief hoogwaardige en actuele informatie voorzien, in crisistijd en daarbuiten. Deze kennis en kunde halen wij mede uit en delen wij ook weer met ons netwerk (overheden, bedrijfsleven en andere nationale en internationale partners). Op deze wijze proberen we tijdig in te springen op nieuw ontdekte kwetsbaarheden, aanvalscampagnes en ernstige ICT-verstoringen om deze te voorkomen en op te lossen. Als het toch misgaat beperken we op deze manier de impact.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Team Recruitment

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Recruitment

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

DevOps Engineer – System Integrator/OPS

Nationaal Cyber Security Centrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Business Controller

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur planning en control

AIVD
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd