• Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 36 uur
  • €4.691 - €6.907 (bruto)
  • ICT
  • Solliciteer voor 29 juli 2024 Nog 11 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: AZ-2023-044, Plaatsingsdatum: 27 september 2023

Ben je een allround ICT’er met goed technisch inzicht en behoud je het overzicht over de ICT component van verschillende complexe, multidisciplinaire projecten? Werk je graag aan de ontwikkeling van een ICT infrastructuur, waarin veilig kan worden gewerkt met hoog beveiligde informatie? Denk je niet in problemen, maar in oplossingen en zet je de schouders eronder om complexe zaken te vertalen in praktische oplossingen? uitvoerbaar te maken? Dan zijn we op zoek naar jou!

Als Adviseur ICT huisvestingsprojecten maak je deel uit van de Projectorganisatie Tijdelijke Huisvesting / Renovatie Binnenhof. Als intermediair tussen de projectorganisatie en de ICT afdeling van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) werk je aan een betrouwbare ICT infrastructuur binnen de verschillende huisvestingsprojecten. Dit zijn projecten die de verhuizing van een deel van de medewerkers van AZ naar een ander kantoor in Den Haag mogelijk maken, maar ook projecten die deel uitmaken van de renovatie van de AZ-panden op het Binnenhof.

Vanuit een brede technische blik ben je sparringpartner voor het ontwerpteam, waarin naast ICT ook de disciplines Informatie Beveiliging, Fysieke Beveiliging en Facilitair participeren. Voor de lopende en nog te definiëren deelprojecten op het gebied van ICT stel je de Programma’s van Eisen op voor de nieuw aan te leggen ICT infrastructuren, met verschillende ICT dichtheid (van satelliet kantoor tot en met datacentra). Gedurende het gehele ontwerp- en realisatieproces bewaak je de overeengekomen eisen richting het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en haar (onder-)aannemers. Omdat er wordt gewerkt in een dynamische (politiek) gevoelige omgeving, waarin prioriteiten snel kunnen verschuiven, wordt verwacht dat je aan de ene kant verbindend bent, maar ook assertief wanneer de omstandigheden er om vragen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Bedrijfsvoering (DBV) is een stafdirectie die ondersteunt en meedenkt met het primaire proces. Centraal hierin staan een professionele bedrijfsvoering en een klantgerichte, proactieve en resultaatgerichte dienstverlening. Het primaire proces van DBV is georganiseerd in drie units: ICT, Facilitair Huisvesting en Inkoop en P&O. Rechtstreeks onder de directeur DBV is de Projectorganisatie Tijdelijke Huisvesting / Renovatie Binnenhof gepositioneerd.

De gebouwen van AZ maken onderdeel uit van de renovatie van het gehele Binnenhofcomplex. Het RVB is verantwoordelijk voor de renovatie van het Binnenhofcomplex. AZ heeft voor de renovatie een projectorganisatie samengesteld. De opdrachtgever is de secretaris-generaal en gedelegeerd opdrachtgever is de directeur DBV. Een projectmanager stuurt voor het project tijdelijke huisvesting/renovatie het interne projectteam aan, dat op dit moment bestaat uit 15 medewerkers.

Ministerie van Algemene Zaken

Het ministerie van Algemene Zaken is een relatief klein departement. Met circa 450 medewerkers bevorderen wij het algemeen regeringsbeleid. Onze belangrijkste taken zijn de ondersteuning van de minister-president bij de coördinatie van het algemene regerings- en communicatiebeleid. Bekende informatie- en adviesorganen zijn het Kabinet Minister-President, de Rijksvoorlichtingsdienst en de Dienst Publiek en Communicatie.

De Rijksvoorlichtingsdienst verzorgt de woordvoering van de minister-president en het kabinet en is verantwoordelijk voor de voorlichting over het algemeen regeringsbeleid, de minister-president en het ministerie van Algemene Zaken. Daarnaast verzorgt de dienst de communicatie over en begeleiding van de publieke optredens van het koninklijk huis in binnen- en buitenland.

Ook het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering, is onderdeel van ons ministerie. De dienst Financieel-Economische Zaken en de directie Bedrijfsvoering ondersteunen de activiteiten van bovengenoemde organisatieonderdelen.

Meer informatie over de organisatie: http://www.minaz.nl.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Priscilla Visser, projectmanager renovatie 06-52874887

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.