• Amersfoort
 • HBO bachelor
 • 38 uur
 • €3.430 - €5.475 (bruto)
 • Techniek / productie
 • Solliciteer voor 26 mei 2024 Nog 4 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 489610, Plaatsingsdatum: 25 april 2024

De bedrijfsvoering ondersteunen bij de c-matlogcie van Defensie, terwijl je leidinggeeft aan sie S3. Dat is jouw belangrijkste taak als adviseur bedrijfsvoering. Jij maakt de productiviteit inzichtelijk. Op basis van de analyses die je doet, adviseer je over de bedrijfsvoering. Zo help je vanuit Amersfoort ons doel beter te bereiken: beschermen wat ons dierbaar is.

Bedrijfsvoering bij Defensie
Jouw belangrijkste taak is het ondersteunen van de c-matlogcie bij de bedrijfsvoering. Je stelt jaarplannen op, schrijft interne en externe rapportages, en maakt productiviteit inzichtelijk. Daarnaast draag je bij aan planning-en-controlecycli bij het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) door plannen en behoeftestellingen op te stellen. Je adviseert de c-matlogcie over bedrijfsvoering en regionale poolinzet door informatie te verzamelen, te analyseren en adviesvoorstellen te formuleren en presenteren. Ook stuur je de interne bedrijfsvoering aan. Verder houd jij je bezig met het:

 • beschikbaar stellen van materieel voor het opleiden en trainen van operationele eenheden
 • coördineren van benodigde randvoorwaarden
 • leiddinggeven aan sie S3
 • afstemmen met operationele eenheden over materieelbeschikbaarheid
 • bewaken van materieelgebruiksgereedheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Materieellogistiek Commando

Het Materieellogistiek Commando van de Koninklijke Landmacht is verantwoordelijk voor het inzetbaar houden van al het landmaterieel van de krijgsmacht, zoals (pantser)voertuigen, vrachtwagens, wapens, generators, tenten en communicatiemiddelen. Dit werk wordt voornamelijk uitgevoerd door niet-militaire medewerkers. Samen wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van onderhouds-, logistieke-, inkoop- en financiële processen.

300 Materieel Logistiek Compagnie

300 MatlogCie voert periodiek onderhoud en (grotere) reparaties uit aan materieel zoals wiel- en rupsvoertuigen, wapens, verbindingsmiddelen, aggregaten en standkachels. Dit doet de compagnie verspreid over ruim 20 locaties in Nederland. Daarnaast is de compagnie ook verantwoordelijk voor het beheren en verstrekken van munitie.300 MatlogCie bestaat uit drie materieellogistieke pelotons en een munitiepeloton. Deze worden aangestuurd door de staf van 300 MatlogCie op de Bernhardkazerne in Amersfoort.

300 Staf Peloton

Het Staf Peloton adviseert en ondersteunt Commandant 300 Matlogcie bij zijn of haar commandovoering. Daarnaast treden zij facilitair op voor de pelotons van 300 Matlogcie. Het Staf peloton treedt op als koppelpunt en filter tussen enerzijds de pelotons met de werklocaties en anderzijds Staf Matlogco. Deze werkwijze moet een win-win situatie opleveren voor alle betrokken niveaus.

Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (CLAS)

Commando Landstrijdkrachten

De Landmacht is het grootste krijgsmachtdeel van Defensie. We kennen het voornamelijk van de verschillende (vredes)missies die het de afgelopen jaren uitvoerde, zoals in Afghanistan, Mali en momenteel in Litouwen. Bij de Landmacht werken naast beroepsmilitairen veel niet-militaire medewerkers, de zogenaamde burgerfuncties. Als burger bij de Landmacht ondersteun je de militairen vanuit jouw expertise. Zo draag je bij aan wereldwijde vrede en veiligheid. Jouw werkzaamheden lijken veel op de werkzaamheden binnen het bedrijfsleven; denk aan functies zoals projectmanager, engineer, analist of inkoper. Binnen de Landmacht kun jij door middel van jouw persoonlijke inzet bijdragen aan internationale impact.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Lkol R.W.A. Wessels, Commandant Materieel Logistiek Compagnie

06 12209985

Dhr. J. Verseveld, Plaatsvervangend Commandant

06 22351571

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kap S.M. Sondervan, P&O adviseur 300 Materieel Logistiek Compagnie

06 82145977

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider staf

Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (CLAS)
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

1e Monteur Voertuigen

Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (CLAS)
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Lasser/Plaatwerker

Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (CLAS)
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd