• Den Haag
 • WO bachelor
 • 24 - 36 uur
 • €749
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 31 december 2024
 • Meeloopstage
Kenmerk: S/EZ240128, Plaatsingsdatum: 9 april 2024

Neem een uniek kijkje achter de schermen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en bij
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als juridisch stagiair bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken verricht je ondersteunende werkzaamheden voor beide ministeries bij het ontwerpen van wet- en regelgeving, besluiten, beslissingen op bezwaar en formuleren van standpunten bij nationale of Europese rechters, het geven van juridische adviezen en het behandelen van juridische procedures.

Als juridisch stagiair verricht je interessant en maatschappelijk relevant werk. Zo kun je werken aan uiteenlopende zaken zoals de voorbereiding van wet- en regelgeving, adviseren op vraagstukken over openbaarmaking (o.a. Woo), privacy en klachten, over wetsvoorstellen, over de governance van beleidsdeelnemingen en bereid je overleggen voor en woon je die bij (o.a. met andere ministeries en stakeholders). Daarnaast verricht je jurisprudentie- en literatuuronderzoek. Er is ruimte om -afhankelijk van je opleiding- een gevarieerde stageopdracht te formuleren die aansluit op je interesses.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Directie Wetgeving en Juridische Zaken
De directie Wetgeving en Juridische Zaken is een gemeenschappelijke centrale directie die de bewindslieden en de beleidsonderdelen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, én Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt op juridisch-bestuurlijk gebied. Onze taken bestaan onder andere uit het tot stand brengen van wet- en regelgeving, het verstrekken van juridische adviezen en het behandelen van bezwaar- en beroepszaken op het terrein van ondernemerschap, internationale handel, de Europese interne markt, marktordening en mededinging, energie en duurzaamheid, telecommunicatie, ICT en consumentenbescherming. Samen met de beleidsdirecties behandelen we beleidsvraagstukken en adviseren we over beleidsvragen en oplossingen.
Bij onze directie werken ruim 190 mensen verdeeld over zeven juridische afdelingen. We werken opgavegericht in clusters samen aan grote maatschappelijke thema’s. De directie neemt regelmatig stagiairs aan.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dhr. mr. dr. J. (Jelle) Nijland

070 – 379 7412

Mw. mr. C. (Chantal) Hakbijl

070 – 379 7313

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

HBO-Stagiair Logistiek Juridisch Medewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair rechtshulp & hoven en tribunalen

Min. J&V, DJOA, Afdeling Internationale Aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken (AIRS)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair(e) MBO

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage