Zorg- en behandelinrichtingswerker Justitieel Complex Zaanstad

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Westzaan
 • Werkplekken 10
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.405 - €3.135
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 2981
 • Plaatsingsdatum 18 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Dienst Justitiële Inrichtingen is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Als medior zorg/behandelinrichtingswerker bij het Justitieel Complex Zaanstad vervul jij hierin een belangrijke rol. Je zorgt voor de bewaring en beveiliging van gedetineerden.

Je bent verantwoordelijk voor de bewaring en beveiliging van personen binnen de penitentiaire inrichting. Daarnaast begeleid je gedetineerden in de woon- en leefsituatie, bij activiteiten en verleen je intensieve zorg. Als medior zorg/behandelinrichtingswerker draag je bij aan een humane uitvoering van de detentie, beperking van de detentieschade en voorkoming van recidive.

Justitiabelen informeer je over de gang van zaken in de inrichting, over rechten en plichten en over het drugsontmoedigingsbeleid dat de inrichting voert. Je bereidt hen voor op het verdere verblijf en voert intakegesprekken. Ook signaleer je relevante aspecten met betrekking tot de sociale vaardigheden, basisvaardigheden en persoonlijke doelstellingen. Jij brengt namelijk de motivatie en persoonlijkheidsproblematiek in kaart voor het plaatsingsadvies. Dat betekent ook dat je voorstellen aan het hoofd van de afdeling doet wat betreft overplaatsingen.

Functie-eisen

 • Je hebt een mbo 4-diploma in de richting sociaalpedagogisch werker, persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen of medewerker maatschappelijke zorg.
 • Je hebt kennis van psychopathologie, begeleiding en zorg.
 • Je hebt kennis van groepsdynamica, culturele diversiteit en conflicthantering en je kunt goed omgaan met een forensische doelgroep.
 • Je hebt ervaring of aantoonbare affiniteit met forensische psychiatrie.
 • Je bent uitstekend in staat om professionele afstand te bewaren tot de patiënten.
 • Je bent vaardig in het observeren van gedrag van (individuele) patiënten, in het deelnemen aan preklinische interventies en in het opstellen van rapportages.
 • Je kunt probleemloos werken binnen een beveiligde setting.
 • Je bent loyaal en flexibel ingesteld en vindt het geen probleem om in onregelmatige diensten te werken.
 • Je bent communicatief sterk en kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je beschikt over een goede fysieke conditie en kunt omgaan met weerstand, spanning en agressie.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 7
 • Maand­salaris Min €2.405 Max. €3.135 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van het maandinkomen) en tijd (bovenwettelijke verlofuren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.
 • Jaarlijks neem je deel aan een fysieke vaardigheidstoets.
 • Het afleggen van de fysieke vaardigheidstoets, een assessment en Verklaring Omtrent het Gedrag maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Het gaat om een functie voor 32 tot 36 uur per week (in onregelmatige dienst).

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Justitieel Complex Zaanstad (JC) biedt plaats aan meer dan duizend justitiabelen, waaronder patiënten in een penitentiair psychiatrisch centrum. De vestiging is toekomstbestendig en geschikt voor meerpersoonscelgebruik. Het JC biedt een detentieklimaat waarin zelfredzaamheid, zelfstandigheid en flexibiliteit centraal staan voor justitiabelen, personeel en de organisatie. Hiermee draagt het JC actief bij aan de veiligheid van de samenleving en het terugdringen van de recidive.

De kracht van het JC is het gericht zijn op ontwikkeling; dit geldt voor justitiabelen, de organisatie en medewerkers. Samen met de gedetineerden bouwt het JC aan de toekomst door te kijken naar gedrag, kennis en vaardigheden.

Een justitiabele wordt op basis van zijn gedrag in een programma geplaatst dat hij zelf kan samenstellen. Hij kan promoveren of degraderen, afhankelijk van zijn gedragingen. Hier zijn ook eventuele vrijheden van afhankelijk. De justitiabele krijgt waar mogelijk zeggenschap en regelruimte. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, waarbij we ondersteunen waar nodig.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer E. Hoogendijk, afdelingshoofd

06-52814985

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw Y. Lhassani, recruiter DJI

06-46891012

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Tester Directie Informatievoorziening

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 15 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Justitieel verpleegkundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Landelijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Verpleegkundig zorg- en behandelinrichtingswerker JC Zaanstad

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd