Wetgevingsjurist

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 2 februari Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer IW HBJZ 22-396
 • Plaatsingsdatum 12 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het geven van gedegen juridisch advies en het ontwerpen van moderne wetgeving voor actuele maatschappelijke opgaven als fysieke en ICT-weerbaarheid van essentiële overheids- en private organisaties en het bijdragen aan verbetering van de kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid van wetgeving. Dat is de kern van jouw rol als wetgevingsjurist bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te Den Haag.

We zoeken een enthousiaste collega voor de afdeling Water, Infrastructuur en Omgevingsrecht van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken. Een afdeling met uiteenlopende werkzaamheden midden in de actualiteit van politiek en maatschappij. Het gaat dan om belangrijke thema’s als waterkwaliteit, klimaatadaptatie, bodemkwaliteit, de introductie van een vrachtwagenheffing en meer in het algemeen betalen naar gebruik voor wegverkeer, en nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

Wat ga je doen als wetgevingsjurist?
De vrijgekomen functie betreft het cluster algemeen wetgevingsbeleid. Samen met collega’s van Justitie en Veiligheid, maar vooral ook met medewerkers van de beleidsafdelingen werk je aan algemene vraagstukken van wetgeving, in het bijzonder gericht op de wetgeving van IenW. Denk aan bijv. toetsing en verbetering van de kwaliteit, effectiviteit, ‘doenbaarheid’ voor de burger en uitvoerbaarheid voor de overheidsdiensten. Het cluster zorgt ook voor de juridische bijdragen die IenW moet leveren aan wetgevingstrajecten die meerdere ministeries overstijgen, zoals onderdelen van de Algemene wet bestuursrecht en de modernisering van het staatsnoodrecht. In dat verband zal de nieuwe collega ook worden betrokken bij de implementatie van twee nieuwe richtlijnen die mede voor IenW grote impact zullen hebben. Dit betreft richtlijnen over de digitale en fysieke beveiliging van vitale/essentiële overheids- en private organisaties op onder meer terreinen als drinkwater, afvalwater, vervoer, afvalstoffenbeheer, diverse overheidsdiensten etcetera.

Wat wordt je belangrijkste focuspunt als wetgevingsjurist?
Beleidscollega’s, de ambtelijke top en bewindslieden; ze kunnen allemaal rekenen op jouw heldere bestuurlijk-juridische adviezen. Vanuit je constructieve houding denk je proactief mee met beleidsdirecties, stakeholders, toezichthouders en uitvoerders. Je adviseert creatief bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen en het vormgeven van ambities. Je draagt samen met je gesprekspartners bij aan het tijdig tot stand komen van kwalitatief goede en uitvoerbare regelgeving. Hoewel je zelfstandig werkt, sta je er niet alleen voor. Je werkt nauw samen met ervaren, deskundige en enthousiaste collega-juristen, beleidscollega’s, medewerkers van andere ministeries en vertegenwoordigers van organisaties buiten het Rijk zoals decentrale overheden, universiteiten en de Landsadvocaat.

Hoe werken wij?
Je komt te werken bij de afdeling Water, Infrastructuur en Omgevingsrecht (WIO) binnen de hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ). Bij deze afdeling werken zo’n 25 juristen van diverse leeftijden en ervaringsniveaus. Het team typeert zich door een collegiale werkhouding en samenwerking. Tijdens het inwerktraject zul je begeleid worden door een medewerker die je verder inhoudelijk en praktisch op weg helpt.

 • je hebt een afgeronde juridische WO-opleiding en enige jaren ervaring als jurist, bij voorkeur in een overheidsorganisatie of daaraan gerelateerde functie;
 • je hebt ervaring met het wetgevingsproces en een duidelijke visie op kwaliteit van wetgeving, de rol van wetgeving als beleidsinstrument en de wijze waarop wetgeving wordt voorbereid, vastgesteld, uitgevoerd en gehandhaafd en de relaties tussen wetgevingsjuristen, beleidsunits en uitvoerende en handhavende diensten.

Naast de eisen herken je jezelf in de volgende eigenschappen:

 • je kunt overtuigend en toegankelijk adviseren;
 • je bent in staat analytisch, conceptueel en creatief te werken;
 • je kunt samenhang aanbrengen in dossiers;
 • je schrijft beknopt en helder, en communiceert open en prettig;
 • je hebt een flexibele en collegiale werkhouding en zoekt graag de samenwerking op.
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring;
 • voor rijksmedewerkers in vaste dienst geldt het dienstverband arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) is verantwoordelijk voor de wetgeving van IenW en voor alle bestuurlijk-juridische producten en advisering op de IenW-beleidsterreinen. Onze advisering en productie richt zich primair op de beleidscollega’s, de secretaris-generaal en de bewindslieden. We leveren ook input aan besluiten en overeenkomsten, behandelen bezwaren en klachten, zijn verantwoordelijk voor de procesvoering in geschillen, en coördineren de afhandeling van verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Ook hebben wij een overkoepelende controlfunctie op het juridisch handelen van het ministerie.

Waar mogelijk leggen wij dwarsverbanden en verbindingen: tussen mensen, dossiers, beleidsvelden en vanzelfsprekend tussen rechtsgebieden. Op deze wijze dragen we bij aan de eenheid van (juridisch) beleid, de zorgvuldigheid van besturen en het rechtstatelijk handelen van het ministerie.

De hoofddirectie bestaat uit de volgende afdelingen, die onderling intensief samenwerken:

 • algemeen bestuurlijk-juridische zaken;
 • lucht- en scheepvaart;
 • spoor en weg;
 • water, infrastructuur en omgevingsrecht;
 • milieu;
 • ondersteuning;
 • woo-verzoeken artikel 4.1.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Paul Beekhuizen, afdelingshoofd WIO

06 – 11 47 09 02

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mirjam Koolen – den Breejen, adviseur Werving en Selectie

06 – 42 70 38 42

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetenschappelijk onderzoeker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

MT-lid Directie Bestuursondersteuning, tevens afdelingshoofd SPZ

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 20 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker Programma Cybersecurity

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)