Wetgevingsjurist

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €6.419
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 1 november Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer IW HBJZ 2021-256
 • Plaatsingsdatum 8 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het ontwerpen van moderne wetgeving die past bij actuele maatschappelijke opgaven en veranderingen, zoals klimaatadaptatie, waterveiligheid en - kwaliteit en innovatief en duurzaam mobiliteitsbeleid; dat is de kern van jouw rol als wetgevingsjurist bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Je werkt vanuit Den Haag.

Beleidscollega’s, de ambtelijke top en bewindslieden; ze kunnen allemaal rekenen op jouw heldere bestuurlijk-juridische adviezen. Vanuit je constructieve houding denk je proactief mee met beleidsdirecties, stakeholders, toezichthouders en uitvoerders. Zo zorg je voor een tijdige totstandkoming van kwalitatief goede en uitvoerbare regelgeving. Hoewel je zelfstandig werkt, sta je er niet alleen voor. Je werkt nauw samen met ervaren, deskundige en enthousiaste collega-juristen, beleidscollega’s, medewerkers van andere ministeries en vertegenwoordigers van organisaties als de Unie van Waterschappen.

Je werkt bij de hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken en wordt ingezet binnen de afdeling Water, Infrastructuur en Omgevingsrecht. Een afdeling met heel uiteenlopende werkzaamheden, midden in de actualiteit van politiek en maatschappij. Als voorbeelden van actuele dossiers en uitdagingen binnen de afdeling kunnen onder meer worden genoemd de follow-up van recente hoogwater- en overstromingsproblemen in Zuid Nederland, normering voor bodem en water met betrekking tot de stoffengroep PFAS, de introductie van een vrachtwagenheffing, ontwikkelingen binnen de stikstofregelgeving in relatie tot de aanleg van infrastructurele projecten, de herziening van het belastingstelsel van de waterschappen, de aanpassing van drinkwaterregelgeving in vervolg op EU-richtlijnen terzake en de introductie van de Omgevingswet.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) is verantwoordelijk voor de wetgeving van IenW en voor alle bestuurlijk-juridische producten en advisering op de IenW-beleidsterreinen. Onze advisering en productie richt zich primair op de beleidscollega’s, de secretaris-generaal en de bewindslieden. We leveren ook input aan besluiten en overeenkomsten, behandelen bezwaren en klachten, zijn verantwoordelijk voor de procesvoering in geschillen, en coördineren de afhandeling van verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Ook hebben wij een overkoepelende controlfunctie op het juridisch handelen van het ministerie.

Waar mogelijk leggen wij dwarsverbanden en verbindingen: tussen mensen, dossiers, beleidsvelden en vanzelfsprekend tussen rechtsgebieden. Op deze wijze dragen we bij aan de eenheid van (juridisch) beleid, de zorgvuldigheid van besturen en het rechtstatelijk handelen van het ministerie.

De hoofddirectie bestaat uit de volgende afdelingen, die onderling intensief samenwerken:

 • Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken
 • Lucht- en Scheepvaart
 • Spoor en Weg
 • Water, Infrastructuur en Omgevingsrecht
 • Milieu
 • Ondersteuning

De afdeling Water, Infrastructuur en Omgevingsrecht verzorgt de wet- en regelgeving en de bestuurlijk-juridische advisering op de beleidsterreinen water, bodem, nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Bij de besluitvorming over infrastructurele projecten heeft de afdeling een adviserende rol en is zij verantwoordelijk voor de procesvertegenwoordiging. Ook ondersteunen de collega’s hier de Deltacommissaris, en coördineren en verrichten zij werkzaamheden rondom de invoering van de Omgevingswet binnen HBJZ. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor algemeen wetgevingsbeleid en governance.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer mr. P. Beekhuizen

06-11470902

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer O. Witberg

06-14527997

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 4 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker klimaatadaptatie vitale sectoren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker bestuur waterschappen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd