Wetgevingsjurist

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 6 april Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer HBJZ 2020-058
 • Plaatsingsdatum 12 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als wetgevingsjurist bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontwerp je moderne wetgeving die past bij maatschappelijke opgaven en veranderingen. Binnen de afdeling Milieu in Den Haag werk je mee aan belangrijke milieuonderwerpen zoals luchtkwaliteit, circulaire economie, afval, vuurwerk, externe veiligheid, biobrandstoffen en geluid. Je maakt deel uit van een afdeling met collegiale, ervaren, deskundige en enthousiaste juristen.

We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die onder andere gaat werken aan de implementatie van Europese regelgeving, het opstellen van wetgeving en het geven van adviezen op het terrein van milieu. Samen met je beleidscollega’s stel je wetgeving op. En je hebt de regie op het wetgevingsproces, adviseert de minister en neemt deel aan in- en extern overleg.

Beleidscollega’s, de ambtelijke top en de bewindslieden geef je begrijpelijke bestuurlijk-juridische adviezen. En als het gaat om het tijdig tot stand komen van kwalitatief goede en uitvoerbare regelgeving, denk je proactief en constructief mee met de beleidsdirecties, stakeholders, toezichthouders en uitvoerders. Je bent creatief in je advisering bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen en het vormgeven van ambities. Bovendien werk je samen met beleidscollega’s van het eigen ministerie, collega’s van andere ministeries en met vertegenwoordigers van andere organisaties binnen en buiten de Rijksoverheid.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en enige ervaring met het maken van wetgeving, of je wilt dit leren en bent bereid om hiervoor de noodzakelijke opleidingen te volgen bij de Academie voor Wetgeving.
 • Je adviseert toegankelijk en hebt daarbij oog voor de politiek-bestuurlijke en beleidsmatige omgeving waarbinnen je actief bent.
 • Je bent analytisch, conceptueel en creatief ingesteld.
 • Je brengt samenhang aan in en tussen dossiers, en je bent goed in staat om beleidsdoelen te vertalen naar concrete juridische en uitvoerbare kaders.
 • Je kunt je snel inwerken in nieuwe rechtsgebieden.
 • Je hebt een heldere schrijfstijl en een overtuigende en prettige communicatiestijl.
 • Je hebt een proactieve, flexibele, constructieve en collegiale werkhouding en zoekt graag de samenwerking op.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) is een centrale dienst binnen de beleidskern van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). HBJZ valt samen met enkele andere centrale diensten direct onder de secretaris-generaal (SG). HBJZ is verantwoordelijk voor de wetgeving van het ministerie en voor alle bestuurlijk-juridische producten en advisering op de IenW-beleidsterreinen. Onze advisering en productie richt zich primair op de beleidscollega’s, de SG en de bewindslieden.

HBJZ levert ook een aandeel in besluiten en overeenkomsten, behandelt bezwaren en klachten, is verantwoordelijk voor de procesvoering in geschillen en coördineert de afhandeling van Wob-verzoeken. Wij adviseren degelijk, maar waar nodig ook gedurfd; we duiden juridische risico’s, proberen deze zo veel mogelijk te beperken, maar sluiten ze niet per se uit.

HBJZ heeft naast een producerende ook een overkoepelende controlfunctie voor het juridisch handelen van het ministerie, met als doel de juridische kaders van het rechtstatelijk handelen te helpen bewaken en versterken. Voor onze juridische collega’s van Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport levert HBJZ waar nodig adviezen in de vorm van second opinions. HBJZ stelt zich op als bestuurlijk georiënteerde sparringpartner, die vanuit haar centrale positie goed zicht heeft op de vele beleidsontwikkelingen binnen het ministerie. Waar mogelijk leggen wij dwarsverbanden en verbindingen: tussen mensen, dossiers, beleidsvelden en vanzelfsprekend tussen rechtsgebieden. Zo leveren wij een bijdrage aan de eenheid van (juridisch) beleid, de zorgvuldigheid van besturen en het rechtstatelijk handelen van het ministerie.

De kernwaarden van HBJZ zijn kwaliteit, resultaatgerichtheid en verbindend vermogen. Er werken circa 120 professionals bij HBJZ. Het personeelsbestand is een mooie mix van beginnende en meer ervaren juristen, paralegals en ondersteuners. De cultuur kenmerkt zich door gedrevenheid en professionaliteit. De werksfeer is open, informeel en collegiaal. Het tempo ligt hoog, de dossiers zijn divers. De focus ligt op het leveren van kwalitatief hoogwaardige, bruikbare producten.

Afdeling Milieu
De hoofddirectie bestaat uit de afdelingen Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Algemeen Wetgevingsbeleid en Wegenverkeersrecht, Lucht- en Scheepvaart, Spoor en Weg, Water, Infrastructuur en Omgevingsrecht, Milieu, en Ondersteuning. Jouw functie ligt op het terrein van milieu. De grenzen tussen de afdelingen zijn niet hard, waardoor de samenwerking tussen de afdelingen intensief is.

Binnen de afdeling Milieu werken we aan wetgeving, advisering, convenanten en rechtszaken op het terrein van milieu en duurzame mobiliteit. Onderwerpen zijn onder meer luchtkwaliteit, circulaire economie, afval, vuurwerk, externe veiligheid, biobrandstoffen en geluid.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Het ministerie heeft onlangs zijn ambities gepresenteerd onder de noemer: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/het-verhaal-van-ienw.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw mr. E. Topman

06 - 15 05 69 91

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw C.R.J.E. Guijt

06 - 11 80 32 79

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd Marien en Internationaal Waterbeleid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Directeur Human Resources Management en Facilitair Management

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 15 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)