Wetgevingsjurist

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 26 augustus Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer CZW/2019/07
 • Plaatsingsdatum 19 juli 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Ga jij de uitdaging aan om als senior of junior wetgevingsjurist mee te werken aan wet- en regelgeving die het verschil kan maken voor Nederlandse burgers en ondernemers? Dit is je kans om jouw ervaring in te zetten voor Nederland of om als beginnend wetgevingsjurist waardevolle ervaring op te doen.

Je vindt het een uitdaging om als senior of junior wetgevingsjurist in een politieke en bestuurlijke omgeving mee te werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen rond wonen, de gebouwde omgeving en de verduurzaming daarvan. Je draagt op jouw niveau bij aan wetgeving ter uitvoering van de maatregelen in het klimaatakkoord, de toegankelijkheid van de woningmarkt en de bestrijding van woonoverlast.

Als wetgevingsjurist bij de afdeling Wonen en Rijksdienst werk je onder meer aan het opstellen van en het adviseren over wetgeving op de terreinen van:

 • woningbouwcorporaties, woonoverlast, huisvesting in het algemeen en huisvesting van specifieke doelgroepen in het bijzonder, leefbaarheid;
 • verduurzaming van de bebouwde omgeving en de daarmee samenhangende maatregelen van het klimaatakkoord;
 • de huurtoeslag, de huurbescherming en de huurprijsbescherming;
 • de bouwregelgeving en daarmee verwante onderwerpen in de omgevingswetgeving;
 • ruimtelijke ordening, geo-informatie en regelgeving ten aanzien van het Kadaster.

Je werkt nauw samen met collega’s van de beleidsdirecties van het directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen. Daarnaast werk je samen met collega’s van andere ministeries en vertegenwoordigers van andere organisaties binnen en buiten de Rijksoverheid, uitvoeringsinstanties en belangenorganisaties.

Je adviseert de politieke en ambtelijke leiding en ondersteunt de minister bij parlementaire behandelingen in de Tweede en Eerste Kamer. Soms ondersteun je Tweede Kamerleden bij de voorbereiding en verdediging van initiatiefwetsvoorstellen. Je zoekt proactief en constructief naar goede oplossingen, ook bij hoge tijdsdruk. Daarbij heb je de kwaliteit van het werk hoog in het vaandel staan.

De resultaten van jouw werk hebben direct gevolgen voor burgers, bedrijven en de overheid en krijgen vaak aandacht in de media. Dat vraagt om gedegen juridische kennis, een scherp analytisch vermogen, creativiteit, een politiek gevoel en een goed oog voor de gevolgen van wetgeving voor de praktijk.

Je werkt als wetgevingsjurist bij de afdeling wetgeving Wonen en Rijksdienst. Deze afdeling is ook verantwoordelijk voor het adviseren over en opstellen van wetgeving op het terrein van de rechtspositie van ambtenaren, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de Wet normering topinkomens.

Functie-eisen

 • Je bent een ervaren of beginnende (wetgevings)jurist met een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je hebt een scherp analytisch en conceptueel vermogen. Je bent goed in staat om niet altijd vastomlijnde beleidsdoelen te vertalen naar concrete juridische kaders.
 • Je kunt vanuit jouw juridische expertise gezaghebbend adviseren.
 • Je hebt oog voor de politieke en beleidsmatige omgeving waarin je functioneert.
 • Je hebt een flexibele en collegiale werkhouding.
 • Je bent breed inzetbaar op alle genoemde terreinen.
 • Je bent in staat om snel een goed interdepartementaal netwerk op te bouwen.
 • Je beschikt over bestuurlijke omgevingsgerichtheid en organisatiesensitiviteit.
 • Je bent resultaatgericht en netwerkvaardig en kunt goed samenwerken.
 • Je beschikt als senior wetgevingsjurist aantoonbaar over relevante ervaring in het zelfstandig leiden en begeleiden van wetgevingstrajecten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  schaal 10 (€2631 - €4229)
  schaal 11 (€3130 - €4809)
  schaal 12 (€3667 - €5450)

  De functie van junior wetgevingsjurist is in beginsel een functie in Schaal 10. Afhankelijk van de ervaring van betrokkene kan eventueel plaatsing in schaal 11 plaatsvinden.

 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) heeft drie hoofdtaken: constitutionele zaken, wetgeving en juridisch advies. De directie draagt daarbij onder meer zorg voor:

 • strategie, beheer en onderhoud van de Grondwet, het Statuut, de algemene wetgeving zoals de Wet openbaarheid van bestuur en de Gemeentewet, en internationale verdragen en EU-wetgeving;
 • constitutionele toetsing van (concept)regelgeving, beleid en maatregelen;
 • het opstellen van regelgeving waar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verantwoordelijk voor is;
 • het adviseren over de noodzaak, wenselijkheid en mogelijkheid om door middel van wetgeving bij te dragen aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen van BZK, en het adviseren over de toepassing van wetgeving;
 • beleidsvorming en wetgeving op het vlak van gelijke behandeling, de bestrijding van discriminatie en de coördinatie van het rijksbeleid ter zake.
 • het geven van juridisch advies over aangelegenheden in de volle breedte van het departement en het onderhouden van de contacten met de landsadvocaat;
 • het behandelen van de bezwaar- en beroepsprocedures van BZK;
 • het optreden als advocaat in loondienst voor het Rijksvastgoedbedrijf;
 • het adviseren over (Europese) aanbestedings- en staatssteunkwesties, inclusief het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden. 

Ons doel is om als hoogwaardige juridische en constitutionele kennisorganisatie te werken voor van het hele ministerie en – voor wat betreft de constitutionele zaken – ook voor de andere ministeries en het parlement. Rijksbreed levert CZW een bijdrage aan de ontwikkeling van de juridische functie. Hierbij werken we volgens de werkwijze van BZK, waarbij flexibiliteit, samenwerking met partners binnen en buiten het ministerie en aanpassingsvermogen voorop staan.

CZW acteert als een partner van beleid en uitvoering, zodat in het voortraject juridische aspecten bij beleids- of besluitvorming mee kunnen worden genomen. Dit vergt optimale politiek-bestuurlijke en omgevingsgerichtheid. Transparante samenwerking, een brede blik met oog voor andere disciplines, snelle signalering van knelpunten, een proactieve werkhouding, snelle opschaling bij vastlopende discussies en een goede juridische en (wetgevings)technische kwaliteit zijn cruciaal in de effectiviteit van die borging.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wouter Peters, Afdelingshoofd

06-30370140

Wytze van der Woude

06-15105796

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior/coördinerend wetgevingsjurist

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend wetgevingsjurist

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Administratief medewerker / procesondersteuner politieke en ambtelijke top

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 28 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)