Wetenschappelijk onderzoeker forensische zorg

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 5 jaar (Inschaling zal geschieden op basis van functie-eisen, kennis en ervaring)
 • Uren per week 32
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Gepromoveerd
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 24 augustus
 • Vacaturenummer BD20/WODC/200181
 • Plaatsingsdatum 13 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum is een zelfstandige dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij verrichten wetenschappelijk, beleidsgericht onderzoek. Bij ons in Den Haag zet jij je als onderzoeker binnen de afdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties in op het gebied van forensische zorg.

Je komt terecht in een klein team dat zich richt op het nieuwe onderzoeksprogramma 'Evaluatie Wet forensische zorg'. Jij houdt je als wetenschappelijk medewerker onder meer bezig met het thema ‘instroom op de juiste plek met de juiste forensische zorg’. Op korte termijn ligt de nadruk van jouw werk op de uitvoering van een plan- en procesevaluatie.

Je geeft de concrete uitwerking van deelprojecten binnen het onderzoeksprogramma mede vorm. Je richt je op dataverzameling met zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden, waaronder bronnenonderzoek, semigestructureerde interviews, dossierstudie en het verwerken van monitorgegevens. Ook organiseer je een of meer expertmeetings. Verder help je mee met het begeleiden van stagiairs en junior onderzoekers, analyseer je de bevindingen en schrijf je over de onderzoeksresultaten.

Functie-eisen

 • Je hebt een academische opleiding in de sociale wetenschappen, liefst afgerond met een promotie.
 • Je hebt ervaring met het zelfstandig verrichten van onderzoek.
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van stagiairs en studentassistenten, en eventueel ook van junior onderzoekers.
 • Je hebt het liefst al ervaring in het domein van Justitie en Veiligheid, met name de forensische zorg, en kennis over de belangrijkste organisaties in dit domein.
 • Je hebt uitstekende kennis van dataverzameling en analysetechnieken.
 • Je hebt affiniteit met en kennis van thema’s op het terrein van de forensische zorg.
 • Je kunt zelfstandig rapporteren over de onderzoeksbevindingen, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je beschikt over goede communicatieve uitdrukkingsvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent gemotiveerd en enthousiast.
 • Je functioneert goed in een (multidisciplinair) team, maar je kunt ook goed zelfstandig werken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 5 jaar (Inschaling zal geschieden op basis van functie-eisen, kennis en ervaring)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 32

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je bent het liefst spoedig inzetbaar, waarbij een start in oktober/november onze voorkeur heeft.
 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de eerste week van september.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een zelfstandige dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en verricht wetenschappelijk, beleidsgericht onderzoek. Onafhankelijkheid van onderzoek gaat gepaard met een constructieve relatie met het ministerie, haar ketenpartners en relevante andere partijen buiten het ministerie. Sinds september 2019 heeft het WODC een meer zelfstandige positie als dienst van het ministerie van JenV. Tot deze periode maakte het WODC deel uit van het cluster SG van het ministerie.

Het WODC bestaat uit zes afdelingen, ieder met een eigen functie en expertise op het JenV-terrein. De onderzoeksafdelingen Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties (CRS) en Rechtsbestel, Wetgeving, Internationale en Vreemdelingenaangelegenheden (RWI) richten zich primair op het uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. De afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) verzamelt, verwerkt en analyseert data en maakt deze toegankelijk, onder meer met ketenbrede analyses. Een groot deel van de onderzoeken uit de jaarlijkse programmering wordt, in opdracht van het WODC, extern uitgevoerd door universitaire en particuliere onderzoeksinstellingen. De afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (EWB) is verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanbesteding en de begeleiding van deze onderzoeksprojecten. Verder kent het WODC twee ondersteunende afdelingen: het Bedrijfsbureau (BB) en de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV). Het BB verricht alle afdelingsondersteunende activiteiten van het WODC. De afdeling DIV ondersteunt de communicatie- en kennisverspreiding van het WODC.

Afdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties
De afdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties (CRS) bestaat, naast het hoofd, uit ongeveer 28 onderzoekers, 2 onderzoekmedewerkers en een administratief medewerker. Zij verrichten onderzoek op de justitiële beleidsvelden criminaliteit, rechtshandhaving en sancties, adviseren de beleidsmakers en dragen hun kennis en inzichten uit, bijvoorbeeld via publicaties en lezingen. Een van de speerpunten van het onderzoek binnen de afdeling is de ‘effectiviteit van strafrechtelijke interventies’. Daarbij kun je denken aan de evaluatie van wetgeving, het ontstaan en de ontwikkeling van criminaliteit, recidivevraagstukken en onderzoek op het terrein van gedragsinterventies.

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw dr. C.H. de Kogel, Senior onderzoeker

06-52877189

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer J.W. Hoogduijn, Hoofd Bedrijfsbureau

06-51786573

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetenschappelijk medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 14 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Huisvesting en Facilities

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectbegeleider / wetenschappelijk medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd