Wetenschappelijk onderzoeker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.737 - €5.003
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 30 juli
 • Vacaturenummer BD20/WODC/200167
 • Plaatsingsdatum 29 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en verricht wetenschappelijk, beleidsgericht onderzoek. Bij ons in Den Haag zet jij je als een van onze twee nieuwe, enthousiaste onderzoekers in op het gebied van het Nederlandse rechtsbestel.

Jij richt je binnen het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum bijvoorbeeld op onderzoek naar geschilbeslechting, (buiten)gerechtelijke procedures en juridische beroepsgroepen, zoals advocaten en deurwaarders. Op korte termijn houdt een van de twee nieuwe wetenschappelijke onderzoekers zich bezig met de jaarlijkse webpublicatie 'Rechtspleging Civiel en Bestuur'; een verzameling van statistische gegevens op het gebied van civiel en bestuursrecht.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma sociale wetenschappen, eventueel afgerond met een promotie.
 • Je hebt ervaring met het doen van onderzoek.
 • Je hebt kennis van en affiniteit en ervaring met kwalitatieve en/of kwantitatieve dataverzamelings- en analysetechnieken.
 • Je hebt bij voorkeur kennis en onderzoekservaring op het terrein van het rechtsbestel en kennis over belangrijke organisaties binnen dit domein.
 • Je hebt affiniteit met beleidsgericht onderzoek en de disseminatie van kennis.
 • Je communiceert helder, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent omgevingsbewust en samenwerkingsgericht.
 • Je functioneert goed in een multidisciplinair team, maar je kunt ook goed zelfstandig werken.
 • Je bent bij voorkeur op korte termijn inzetbaar.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Inschaling gebeurt op basis van werkervaring en kennis.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Rechtsbestel, Wetgeving en Internationale en vreemdelingenaangelegenheden bestaat, naast het hoofd, uit twee senior onderzoekers, tien onderzoekers, twee onderzoeksmedewerkers en een administratief medewerker. Zij doen onderzoek op de beleidsvelden ‘rechtsbestel’ en ‘asiel en migratie’.

Het meeste onderzoek gebeurt op aanvraag van beleidsafdelingen binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. De vragen komen veelal voort uit wettelijke verplichtingen of Kamervragen. De directe maatschappelijke en beleidsrelevantie van de onderzoeken maken het werken bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum zo interessant. Onderzoekers dragen hun kennis en inzichten niet alleen uit via rapporten en presentaties voor het beleid, maar ook via publicaties in wetenschappelijke en vaktijdschriften, lezingen op congressen en berichten in de media.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en verricht wetenschappelijk, beleidsgericht onderzoek. Wij zijn een zelfstandige, onafhankelijke dienst en werken constructief samen met ministerie, haar ketenpartners en relevante externe relaties.

Het WODC bestaat uit zes afdelingen, met ieder een eigen functie en expertise op het terrein van Justitie en Veiligheid. De onderzoeksafdelingen Rechtsbestel, Wetgeving en Internationale en vreemdelingenaangelegenheden (RWI) en Criminaliteit Rechtshandhaving en Sancties (CRS) voeren beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek uit. De afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) verzamelt, verwerkt en analyseert data en maakt deze ketenbreed toegankelijk.

Een groot deel van de onderzoeken uit de jaarlijkse programmering wordt extern uitgevoerd door universitaire- en particuliere onderzoeksinstellingen. Onze afdeling Externe Wetenschappelijke Betrekkingen is verantwoordelijk voor het ontwerp, aanbesteding en begeleiding van deze onderzoeksprojecten. Verder hebben we nog twee ondersteunende afdelingen: het bedrijfsbureau (BB) en de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV). Het BB ondersteunt de afdelingen; de DIV helpt bij de communicatie- en kennisverspreiding.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mw. prof. dr. Monika Smit

06-48100190

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jan Hoogduijn (hoofd Bedrijfsbureau)

06-51786573

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior wetenschappelijk onderzoeker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker criminaliteitspreventie en Veiligheidsmonitor

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wetenschappelijk medewerker veehouderij gerelateerde zoönosen

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd