Wetenschappelijk medewerker zorg en ondersteuning

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 1 maart Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer VWS200032 (SCP)
 • Plaatsingsdatum 5 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Sociaal en Cultureel Planbureau monitort onder meer de leefsituatie van Nederlanders en de kwaliteit van leven. Jij doet als wetenschappelijk medewerker binnen het programma Zorg en ondersteuning beleidsrelevant onderzoek en draagt dit ook uit.

Je geeft mede uitvoering aan enkele projecten uit het werkprogramma van het Sociaal en Cultureel Planbureau op het terrein van zorg en ondersteuning. Specifiek gaat het om onderzoek naar de leefsituatie en kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners en onderzoek naar het niet ontvangen van passende zorg en ondersteuning door kwetsbare ouderen.

Je interviewt, analyseert zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens en schrijft mee aan publicaties. De resultaten draag je uit via SCP-studies, lezingen of artikelen in tijdschriften. Je draagt bij aan een geïnformeerde openbare discussie over de implicaties van beleid voor het leven van burgers.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevant wo-diploma in de sociale wetenschappen en bent bij voorkeur gepromoveerd.
 • Je hebt enkele jaren ervaring in het zelfstandig verrichten van kwantitatief onderzoek en je beschikt over uitgebreide en aantoonbare kennis van (geavanceerde) analysetechnieken.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met kwalitatieve methoden van onderzoek.
 • Je hebt kennis van onderzoek en beleid van de langdurige (ouderen)zorg.
 • Je bent beleidssensitief en beschikt over een relevant netwerk in het beleid en de wetenschap.
 • Je bent een inspirerende collega met een onafhankelijke instelling.
 • Je kunt goed met anderen samenwerken. Het gezamenlijk resultaat staat bij jou voorop.
 • Je beschikt over presentatie- en redactionele vaardigheden, die naar voren komen in je publicaties.
 • Je weet onderzoeksuitkomsten te vertalen in aanbevelingen voor het overheidsbeleid.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 32

Overige arbeids­voorwaarden

Bij een (vaste) aanstelling binnen het rijk bestaat uitsluitend de mogelijkheid tot detachering.

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS200032 (SCP) richten aan: mevrouw dr. Debbie Verbeek-Oudijk.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over jouw toekomstige afdeling

In dit programma staat de vraag centraal hoe mensen met uiteenlopende gezondheidsbeperkingen hun problemen bij het functioneren in het dagelijks leven oplossen. Het gaat daarbij onder meer om de toegankelijkheid van de zorg. Krijgen mensen de zorg of ondersteuning die zij nodig hebben? Welke verschillen zijn er tussen groepen? Hierbij kan het gaan om mensen met lichamelijke, verstandelijke, psychische of cognitieve beperkingen, maar ook om mensen met verschillende hulpbronnen (opleiding, inkomen, netwerk). En in hoeverre verandert het gebruik van zorg en ondersteuning als gevolg van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen in het zorgstelsel en in voorkeuren nu en in de toekomst? Naast verschillen in gebruik van zorg kijkt dit programma ook naar sociale verschillen tussen groepen in het geven van zorg, en de gevolgen van het geven van zorg.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Het SCP verricht de monitoring van onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid. Als kennisinstelling van de overheid verricht het SCP beleidsrelevant onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Het Sociaal en Cultureel Planbureau valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Dr. D. (Debbie) Verbeek-Oudijk (24 t/m 28 februari afwezig)

06-11119255

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw Jenny Lekahena (20 t/m 28 februari afwezig)

06-11697065

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior projectleider analyse stikstofbeleid

Planbureau voor de Leefomgeving, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker / secretaris beroepen in de zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur signalering

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd