Wetenschappelijk medewerker Programma Maatschappelijke Participatie

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 24
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 24 januari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer VWS200007 (SCP)
 • Plaatsingsdatum 10 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als wetenschappelijk medewerker verricht je in teamverband onderzoek naar in- en uitsluiting in Nederland. Het onderzoek betreft een kwalitatieve studie op basis van interviews naar ervaringen van sociale in- en uitsluiting van mensen met een lichamelijke beperking. De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden, afnemen en analyseren van deze interviews. Naast dit project denk je ook in breder verband mee over onderzoek op het terrein van het SCP, waaronder het gebied van maatschappelijke participatie.

Functie-eisen

 • Je hebt een maatschappijwetenschappelijke wo-opleiding afgerond en bent bij voorkeur gepromoveerd.
 • Je beschikt over expertise op het gebied van in- en uitsluiting, bij voorkeur van personen met een beperking.
 • Je hebt enkele jaren kwalitatieve onderzoekservaring, bij voorkeur met interviews onder specifieke groepen.
 • Je bent bekend met het maatschappelijke, politieke en/of beleidsmatige veld rond genoemde thema’s.
 • Je hebt een vernieuwende en onafhankelijke instelling.
 • Je bent in staat om onderzoeksuitkomsten en ideeën op een heldere manier te verwoorden.
 • Je  kunt goed met anderen samenwerken. Het gezamenlijk resultaat staat bij jou voorop.
 • Je bent beleidssensitief en hebt oog voor de maatschappelijke context van onderzoek.
 • Je beschikt over projectmanagementvaardigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 24

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS200007 (SCP) richten aan: mevrouw dr. L. Kuyper.
 • Ben je aangewezen als een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan een kopie van je aanwijzingsbrief mee met je sollicitatie.
 • Bij een (vaste) aanstelling binnen het rijk bestaat uitsluitend de mogelijkheid tot detachering. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het programma Maatschappelijke Participatie richt zich op de omstandigheden waaronder mensen kunnen, mogen, moeten en/of willen deelnemen aan de maatschappij. Het onderzoek van het programma is op dit moment georganiseerd rond drie lijnen, die elk gericht zijn op een maatschappelijk streven waarin participatie van burgers een rol speelt. De lijn ‘De toegankelijke samenleving’ benadert participatie als middel tot een kwalitatief hoogwaardig leven. De tweede lijn, ‘De cohesieve samenleving’, benadert participatie als oorzaak en verschijningsvorm van maatschappelijke tegenstellingen binnen een diverse en ongelijke samenleving. De derde lijn, ‘De zich organiserende samenleving’, benadert participatie als middel tot het bereiken van doelen voor de samenleving.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Het SCP verricht de monitoring van onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid. Als kennisinstelling van de overheid verricht het SCP beleidsrelevant onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Het Sociaal en Cultureel Planbureau valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dr. L. (Lisette) Kuyper, Programmaleider Maatschappelijke Participatie

06-11035235

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jenny Lekahena-de Wolf

06-11697065

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Informatievoorziening

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 24 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Complexbeveiliger PI Heerhugowaard

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Heerhugowaard
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Onderzoeker - innovator

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd