Wetenschappelijk medewerker Gentechnologie en Biologische Veiligheid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 12 maanden(Er is uitzicht op een vast dienstverband. Dit is Afhankelijk van functioneren en omstandigheden bij het RIVM)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 2 september Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer M&V-VSP-077
 • Plaatsingsdatum 19 juli 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

De wereld van de biotechnologie ontwikkelt zich zeer snel en met hoogstaand onderzoek wordt gewerkt aan een grote verscheidenheid aan nieuwe gentechnologische toepassingen. Jij draagt bij aan de veilige ontwikkeling van deze technologie. Als wetenschappelijk medewerker gentechnologie en biologische veiligheid beoordeel je de risico’s voor mens en milieu van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Je beoordeelt kennisgevingen en vergunningaanvragen voor werkzaamheden met ggo’s. Je richt je in het bijzonder op de beoordeling van aanvragen voor de introductie van ggo’s in het milieu of het ingeperkt gebruik van ggo’s in laboratoria.

Een belangrijk deel van je werkzaamheden richt zich op klinisch gentherapie onderzoek en aanvragen voor markttoelating van nieuwe gentherapeutica. In beide gevallen wordt vaak gebruik gemaakt van genetisch gemodificeerde virussen en bacteriën. Als kennisinhoudelijk specialist heb je een divers takenpakket. Zo beoordeel je de aangeleverde gegevens zelfstandig en kritisch, stel je beoordelingsrapporten op en handel je de vergunningaanvraag procedureel en inhoudelijk af. Daarbij onderhoud je contacten met onder meer aanvragers, adviescommissie en betrokken ministeries. Om je werk goed te kunnen uitvoeren blijf je inhoudelijk op de hoogte van de recente pre-klinische en klinische ontwikkelingen op het gebied van gentherapie.

Op deze manier draag je bij aan de uitvoering van de wettelijke taken zoals vastgelegd in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert op het gebied van veiligheid van genetische modificatie een breed scala aan beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken uit voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Functie-eisen

 • Je hebt recent een universitaire opleiding afgerond op het gebied van de (moleculaire) biologie van micro-organismen.
 • Je bent bij voorkeur gepromoveerd.
 • Je hebt een aantal jaren werkervaring en recentelijk praktische ervaring opgedaan met genetische modificatie en bij voorkeur (pre)klinisch gentherapie onderzoek.
 • Je hebt aantoonbare, brede kennis van infectieziekten en microbiologie.
 • Je hebt affiniteit met en inzicht in de maatschappelijke en politieke discussie over genetische modificatie.
 • Je bent constructief kritisch op je eigen werk en dat van anderen en staat open voor het geven en ontvangen van feedback.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken, zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • Je kunt goed in teamverband werken.
 • Je kunt werken onder tijdsdruk.
 • Je kunt je werk zelfstandig organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur 12 maanden(Er is uitzicht op een vast dienstverband. Dit is Afhankelijk van functioneren en omstandigheden bij het RIVM)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Je kunt je digitale sollicitatie richten aan Dr. J. Westra, Hoofd Gentechnologie en Biologische Veiligheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Centrum Veiligheid Stoffen en Producten

Het Centrum Veiligheid Stoffen en Producten is hét kenniscentrum voor (inter)nationale overheden dat structureel ondersteuning biedt en adviseert over de beheersing van risico’s van chemische stoffen, producten en gentechnologie ter bevordering van de gezondheid en veiligheid van mens en ecosysteem, in een tijd van sterk innoverende technologie. Het centrum adviseert de overheid bij ontwikkeling en uitvoering van beleid en regelgeving voor o.a. industriële chemische stoffen, gewasbeschermingsmiddelen, biociden, consumentenveiligheid, nanotechnologie en genetische modificatie. Ook ontwikkelt het centrum nieuwe methoden en richtlijnen voor bijvoorbeeld risicobeoordelingen, teststrategieën, socio-economische analyse en risicoreductie. Samen met maatschappelijke partijen ontplooit het centrum initiatieven gericht op het verantwoord gebruik van stoffen en producten in een duurzame economie.

Afdeling Gentechnologie en Biologische Veiligheid

Deze afdeling houdt zich bezig met onderzoek naar de veiligheid van biotechnologie. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar de mogelijk schadelijke effecten voor mens en milieu. Deze kennis is een belangrijke basis voor onze beleidsondersteunende activiteiten. Een deel van de afdeling voert werkzaamheden uit ten behoeve van het vergunningverleningsproces voor het werken met genetisch gemodificeerde organismen (ggo`s).

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Al meer dan 100 jaar zet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving.

Als kennisinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid, voeding, milieu en veiligheid vervult het RIVM de rol van betrouwbare adviseur (Trusted Advisor). In deze rol ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden. Het RIVM voert kennisintensieve taken uit zoals het Rijksvaccinatieprogramma, de Bevolkingsonderzoeken en CBRN (Chemische, Biologische, Radiologische, Nucleaire) crises en verricht daartoe zelf onderzoek, maar verzamelt ook wereldwijd kennis en past die toe. Het RIVM brengt jaarlijks een groot aantal kennisproducten uit: publicaties, adviezen, rapporten en factsheets.

Het RIVM kiest positie midden in de maatschappij, om zo iets te betekenen voor anderen – voor opdrachtgevers, voor netwerk- en ketenpartners en voor de maatschappij als geheel. Deskundig, betrouwbaar en waakzaam zijn belangrijke kernwaarden, naast onafhankelijk, omgevingsbewust, dienend en verbindend. Samenwerken is essentieel voor het RIVM van nu en de toekomst. Het RIVM bouwt aan nieuwe netwerken en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Hierbij richt het RIVM zich op vernieuwing en flexibiliteit. Een ondernemende houding, lef, transparantie en een stevige dosis lerend vermogen zijn voor het RIVM van wezenlijk belang. Bij het RIVM, gevestigd te Bilthoven, werken ongeveer 1800 mensen.

RIVM. De zorg voor morgen begint vandaag.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dr. J. Westra, Hoofd Gentechnologie en Biologische Veiligheid

06-19352269

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Asmae Uali, Vacaturebeheer

030-2742054

Linda de Greef-Norden, Vacaturebeheer

030-2743682

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetenschappelijk medewerker (Promovendus)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Senior adviseur Veilig werken met chemische stoffen

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Projectmedewerker Milieu en Geo-ICT

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling