Wetenschappelijk medewerker Archeozoölogisch referentiecollectie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 • Stand­plaats Amersfoort
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 16
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 30 september Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer RCE/2020-011
 • Plaatsingsdatum 15 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het werk

Je bent verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de archeozoölogische (referentie)collectie (inclusief menselijk materiaal) van de RCE en je levert bijdragen aan het archeozoölogische onderzoek van de RCE. Het beheer omvat de dagelijkse zorg voor de toegankelijkheid van en het professionele gebruik van de huidige collectie. Je zorgt voor een omvangrijk en intensief gebruik van de collectie door medewerkers van de dienst en professionele derden. Je helpt onderzoekers die de collectie gebruiken met determinaties. Daarbij is sprake van een goed begrip van de onderzoeksvraag en de mogelijkheden die archeozoölogisch onderzoek en de collectie bieden bij de beantwoording ervan. Je voert het beheer en het onderzoek uit in samenwerking met en onder leiding van het hoofd van de collectie. Je draagt bij aan de afdelingsdoelen door gevraagd en ongevraagd advies te geven over archeozoölogische vragen in het kader van de archeologische monumentenzorg. Je zet je samen met andere specialisten in voor de ontwikkeling van de archeologische laboratorium- en collectiefaciliteiten van de RCE en participeert op academisch niveau in het onderzoek van medewerkers van de RCE en derden. Je levert een bijdrage aan de vormgeving van een collectieplan en de uitvoering ervan. Dit plan komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de collectie. Het omvat een beschrijving van de gebruiksgroepen van de collectie en hun wensen en van een acquisitiebeleid dat hier uitdrukking aan geeft. Je onderhoudt een breed netwerk onder archeozoölogen en archeologen van universitaire instellingen en commerciële bedrijven.

Functie-eisen

Wat vragen we van je?

 • Je bent een afgestudeerd bioloog of archeoloog met een specialisatie op het gebied van de archeozoölogie.
 • Je hebt een aantal jaren werkervaring op archeozoölogisch gebied aan een universiteit en/of binnen de archeologische monumentenzorg.
 • Je hebt ruime ervaring met het determineren van dierlijk en menselijk materiaal en je hebt verschillende archeozoölogische onderzoeken uitgevoerd en daarover gepubliceerd.
 • Ervaring als collectiebeheerder strekt tot aanbeveling.
 • Je bent zelfstandig, verantwoordelijk, zorgvuldig, nauwkeurig, in staat om in een team te werken en sociaal vaardig.
 • Je hebt een breed netwerk binnen de groep van archeologisch specialisten in de archeologische monumentenzorg. 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 16
 • Maximaal aantal uren per week 16

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Werving vindt tegelijkertijd Interdepartementaal als extern plaats, waarbij rijksbrede kandidaten bij geschiktheid voorrang hebben op externe kandidaten.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De RCE en zijn afdeling Archeologie vervult binnen de archeologische monumentenzorg een vooraanstaande rol. De afdeling draagt bij aan een duurzaam behoud in en ex situ van archeologische resten; de interdisciplinaire vormgeving van kennis over de instandhouding in situ van archeologisch erfgoed; de interdisciplinaire vormgeving van kennis over het verleden van Nederland in zijn internationale context; en de publieke kennismaking met en publieke participatie in archeologisch onderzoek en archeologische monumentenzorg. De afdeling richt zich meer specifiek op: de instandhouding van een hoogwaardig en publiek toegankelijk archeologisch informatiesysteem; de productie van hoogwaardige en publiek toegankelijke kennisproducten die de effectiviteit, efficiency en doelmatigheid van de archeologische monumentenzorg in Nederland verhogen; het onderhoud en de ontwikkeling van expertise, laboratoriumfunctionaliteit en vergelijkingscollecties op het gebied van de archeozoölogie, archeobotanie, dendrochronologie, materiaalanalyse en micromorfologie; de advisering aan rijks- en convenantspartners ter borging van de inhoudelijke kwaliteit van archeologisch onderzoek; en archeologisch (veld)onderzoek ten dienste van de aanwijzing van vindplaatsen als archeologisch rijksmonument. De afdeling werkt nauw samen met collega’s van andere afdelingen binnen de Rijksdienst en met belangrijke stakeholders zoals Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Defensie, gemeenten, provincies en Landschappen.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De RCE is een kennisinstituut en uitvoeringsorganisatie van de minister van OCW. Onze missie is om de Erfgoedzorg in Nederland goed te laten functioneren. Om cultureel erfgoed, zoals monumenten, archeologie, kunst en cultuurlandschappen door te geven aan volgende generaties. Hiermee geven we de toekomst  een verleden.

Onze grote en specialistische erfgoedkennis ontwikkelen we op het snijvlak van beleid, praktijk en wetenschap. Deze kennis ontsluiten we voor toepassing in de praktijk en voor het publiek. We adviseren rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden en eigenaren van (rijks)monumenten en we werken samen met het brede erfgoedveld van marktpartijen tot vrijwilligersorganisaties.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jos Bazelmans, Hoofd Archeologie

06-51261306

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tanja Schouten, Personeelsadviseur

06-21700171

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Participatiespecialist

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 24
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker Korpsleiding

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Bonaire
 • Uren per week 39-40
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(senior) Beleidsmedewerker Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd