Wetenschappelijk medewerker

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €4.430
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 18 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer V&Z-VPZ-127
 • Plaatsingsdatum 4 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Gezondheidsmonitors en de Leefstijlmonitor
De Gezondheidsmonitors worden door het RIVM uitgevoerd in nauwe samenwerking met GGD GHOR Nederland, de GGD’en en het CBS. GGD’en verzamelen periodiek gegevens over de gezondheid en leefstijl van de mensen in hun regio door middel van vragenlijsten. Het RIVM ondersteunt hen hierbij en draagt zorg voor uniformering van de gegevensverzamelingen.
Het RIVM voert daarnaast samen met o.a. het CBS en andere inhoudelijke partijen die zich richten op leefstijl (zoals Trimbos Instituut, VeiligheidNL, Rutgers) de Leefstijlmonitor uit.
Binnen de Leefstijlmonitor worden cijfers ter onderbouwing van het nationale leefstijl- en gezondheidsbeleid verzameld over de volgende onderwerpen: roken, alcoholconsumptie, drugsgebruik, voeding, overgewicht, bewegen en sporten, ongevallen en letsels en seksuele gezondheid. Het RIVM verzorgt publicaties en coördineert deze samenwerking. Het RIVM zorgt in beide projecten voor samenhang en voorkomt overlap in gegevensverzamelingen op het gebied van leefstijl en gezondheid. De gegevensverzamelingen zijn in de eerste plaats bedoeld voor de onderbouwing van lokaal en landelijk beleid op het gebied van leefstijl en gezondheid en worden door het ministerie van VWS gefinancierd.

De functie
We zoeken een wetenschappelijk medewerker met minimaal 2 jaar relevante werkervaring als epidemioloog/onderzoeker die ingezet kan worden binnen de Gezondheidsmonitor en Leefstijlmonitor. U ondersteunt de projectcoördinatoren bij het stroomlijnen, bewerken en beheren van de dataverzamelingen en de documentatie daarvan, het analyseren en ontsluiten van de data, het beheren van de websites en het afstemmen met samenwerkingspartners en consortiumpartijen.

Functie-eisen

U bent een enthousiaste en nauwkeurige epidemioloog/onderzoeker met aantoonbare ervaring op het gebied van het organiseren en analyseren van omvangrijke dataverzamelingen en het gebruik van statistische software; in het bijzonder SPSS. U heeft een afgeronde academische opleiding in de gezondheidswetenschappen, medische wetenschappen en/of sociale wetenschappen en heeft affiniteit met monitoringsonderzoek. Een afgeronde promotie is een pré.

U bent sociaal en communicatief vaardig, kunt goed zelfstandig werken en plannen maar ook goed samenwerken met verschillende partijen. U ziet het als een uitdaging om samen naar een eindproduct te werken. U heeft bovendien een uitstekende beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.756 Max. €4.430 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie (KZG) van het Centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZ) van het RIVM richt zich op vraagstukken t.a.v. kwaliteit van de zorg, houdbaarheid van het zorgstelsel, decentralisatie van taken binnen het zorgstelsel (bijvoorbeeld verschuiving Awbz naar Wmo), innovaties binnen de zorg (zowel qua interventies als ook organisatorisch en de bekostiging ervan), doelmatigheidsonderzoek, verbinding preventie, zorg en welzijn, analyses van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de zorg en het meten van preferenties door discrete keuze experimenten (DCE). De afdeling heeft een rijke ervaring met zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethodieken. Hiermee geven we input aan beleid ten aanzien van deze vraagstukken, dragen we bij aan monitoring en kennisintegratie op dit gebied, en participeren we in nationale en internationale gremia.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en eind 2022 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 1800 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bernadette Ossendorp, Hoofd afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie

06-11702050

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Terrence Stolp

Asmae Uali

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directeur Milieu & Veiligheid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Reageren voor 17 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Biologische data-analist

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 24 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Wetenschappelijk medewerker antimicrobiële resistentie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)