• Stand­plaats Huis Ter Heide - Camp New Amsterdam
 • Contractduur Het betreft hier een tijdelijk contract.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.302 - €3.197
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 31 juli
 • Vacaturenummer 538589
 • Plaatsingsdatum 11 juni 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair? 

Word Werkvoorbereider LAN IP

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wil jij ervoor zorgen dat alle krijgsmachtonderdelen in binnen- en buitenland 24/7 hun werk kunnen doen? Ga dan als werkvoorbereider aan de slag bij de Sectie Netwerken! Defensie heeft zijn eigen onafhankelijke WAN/LAN netwerk, dit is ons NAFIN (Netherlands Armed Forces Integrated Network). Werken aan dit netwerk is een mooie kans om bij te dragen aan de (inter)nationale veiligheid. En naast Defensie maken ook andere ministeries en overheidsorganisaties met een centrale rol in onze maatschappij, gebruik van dit Defensienetwerk.

Wat ga je doen?

Werken aan een van de grootste netwerkinfrastructuren van Nederland? Network Automation speelt een belangrijke rol om de betrouwbaarheid, stabiliteit en continuïteit van de netwerkinfrastructuur te kunnen waarborgen. Zie jij het als een uitdaging om processen binnen de netwerkinfrastructuur verder te automatiseren en met een frisse blik richting te mogen geven aan bestaande en nieuwe Automation projecten? Dan pas jij binnen ons team! Kortom; een gave functie met veel afwisseling, diepgang, leuke collega’s en dat binnen de mooiste overheidsorganisatie van Nederland. 

Als Werkvoorbereider accepteer je, in overleg met aanvrager, standaardopdrachten betreffende één of enkele ICT-producten die zijn toegewezen. Je bereidt in technische en logistieke zin standaardopdrachten voor betreffende één of enkele ICT-producten. Je begeleidt deze en je werkt administratief uitgevoerde opdrachten af en verricht nazorg. 

Hierbij kan je onder andere denken aan:

Je accepteert, in overleg met aanvrager, standaardopdrachten betreffende één of enkele ICT-producten die zijn toegewezen, door:

 • Het aannemen van opdrachten door deze te selecteren uit het opdrachtensysteem en het vervolgens voor deze opdrachten fungeren als contactpersoon.
 • Het toetsen van de behoefte van de aanvrager aan de gegevens uit het opdrachtensysteem en het vaststellen van de aard van opdrachten.
 • Het met de aanvrager bespreken van de technische specificaties, logistieke zaken en installatie- en opleverdata van minder complexe opdrachten en het na overeenstemming bespreken van de betreffende opdrachten.
 • Het vastleggen van alle gegevens met betrekking tot de opdrachten in het opdrachtensysteem.
 • Het ondersteunen bij het (zo nodig) op locatie gedetailleerd op de hoogte stellen van de technische situatie en de aanwezige voorzieningen.
 • Het informeren van de aanvrager over zaken die zij zelf moeten regelen (licenties, technische voorzieningen e.d.).

Je bereidt in technische en logistieke zin standaardopdrachten voor betreffende één of enkele ICT-producten en begeleidt deze, door:

 • Het zich op de hoogte houden van de capaciteiten van de beheerder/medewerker ICT, kengetallen, prijzen per product, aanvrager gegevens, magazijnvoorraden, e.d.
 • Het bepalen van de voor de opdrachten benodigde capaciteit per werk- en skill soort. Het reserveren/afstemmen van de vereiste capaciteit met betreffende Planner decentraal en lijnmanager. Het een en ander vastleggen in projectplannen en werkinstructies.
 • Het bepalen van benodigde materialen en het reserveren van deze bij het magazijn. Het expliciet maken van welke zaken door het JIVC en welke door de aanvrager geleverd worden.
 • Het aansturen van de toegewezen beheerders ICT, het indelen van de werkzaamheden en geven van werkinstructies.
 • Het bewaken van de voortgang van de opdrachten gezamenlijk met de Planner decentraal, waarbij functionaris de Planner decentraal aanspreekt op de voortgang.
 • Het, met het oog op de voortgang van opdrachten, waar nodig coördinerend en afstemmend optreden ten aanzien van technische en logistiek zaken, alsmede ten aanzien van verschillen tussen opdrachten en werkverwachting van de aanvrager.
 • Het voorleggen van knelpunten met oplossingsalternatieven aan de lijnmanagers.
 • Het geven van richtlijnen en adviezen aan de aanvrager omtrent het gebruik van de geïnstalleerde apparatuur en systeemprogrammatuur betreffende één of enkele ICT-producten.
 • Het verzorgen van de oplevering van de opdrachten, conform de overeengekomen specificaties en gestelde normen. 

Je werkt administratief uitgevoerde opdrachten af en verricht nazorg, door:

 • Het inbrengen van de gegevens van uitgevoerde opdrachten in het opdrachtensysteem.
 • Het opstellen en registreren van technische installatiegegevens van opdrachten;
 • Het, in opdracht van de klachtendesk, mede analyseren en verhelpen van klachten.
 • Het zo nodig adviseren over te treffen modificaties of maatregelen betreffende één of enkele ICT-producten.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Sectie Netwerken van de afdeling Generieke IT & Infrastructuur en Defensie, organisatorisch ondergebracht binnen het Joint IV Commando (JIVC) van de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

De Sectie Netwerken ontwerpt, realiseert en beheert het NAFIN met een 24/7 ondersteuning. Aan het NAFIN zijn in Nederland alleen al rond de 300 locaties gekoppeld voor communicatie onderling en koppeling met de Defensie datacenters. Daarnaast vormt het NAFIN de backbone voor alle grote datacenters van de Rijksoverheid. Verder levert de sectie een landelijk Wifi netwerk. 

Je komt te werken in een team van werkvoorbereiders, die allen werken aan de verschillende bouwstenen in het WAN, LAN 

De functie is in scope van het Programma GrIT (Grensverleggende IT) en de daarbij de komende jaren in opbouw zijnde afdeling GIS.

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Ministerie van Defensie

Over Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

D.H.C. (Dennis) Mossing bc

06-22877230

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilse Aantjes, P&O Adviseur

06-23622868

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

1e Werkvoorbereider LAN IP

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide - Camp New Amsterdam
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

1e Werkvoorbereider WAN IP

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide - Camp New Amsterdam
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Werkvoorbereider

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 18 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd