Werkbegeleider (Schin op Geul)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Schin op Geul
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.358 - €3.074
 • Niveau MBO
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 6 januari
 • Vacaturenummer UBR/BNW/2019/19
 • Plaatsingsdatum 2 december 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De werkbegeleider stuurt een team participanten aan in het kader van de pilot Zuid-Limburg.
Je werkt onder functionele (vakinhoudelijke) leiding van de beheerder/teamleider van Staatsbosbeheer. Voor personele aangelegenheden, zoals werving, begeleiding opleiding, ontwikkeling en beoordeling schakel je met de regiomanager van Binnenwerk.

We werken met medewerkers met een doelgroep indicatie en een arbeidshandicap. Dat betekent dat we veel van je vragen als werkbegeleider van onze mensen. Het gaat echter niet zozeer om de beperking als wel om wat elke individuele medewerker wèl kan. Elke pilot bestaat uit een team participanten met in totaal circa 8 banen van 25,5 uur. De banen van 25,5 uur zijn een gemiddelde: vanwege beperkingen in de belastbaarheid kan het zijn dat er meer of minder medewerkers in één team zitten. De afstand tot de arbeidsmarkt kan groot zijn, en daarom zijn er jobcoaches aanwezig om participanten te begeleiden als dat nodig is. De werkzaamheden worden in sommige gevallen uitgevoerd onder inhoudelijke begeleiding van Shared Service Organisaties van het Rijk. Deze SSO’s zijn sociaal betrokken bij het personeel en willen er graag tijd in steken om participanten alle kneepjes van het vak leren.

De participanten vragen veel van jou als werkbegeleider. Zij hebben behoefte aan duidelijkheid, je biedt hen veiligheid door je te houden aan afspraken. Je neemt hen serieus en draagt zorg voor een goede sfeer voor alle participanten en de andere teamleden. Je toont hierin ten alle tijden een professionele houding. Je spreekt eenvoudige taal en kunt je neutraal opstellen, ook weet je mensen te motiveren. Je hebt geduld. Voorbeeld gedrag hierin is uiterst belangrijk.

Wij zoeken een werkbegeleider die stevig met beide benen op de grond staat, goed kan relativeren en zijn hand niet omdraait voor werken in wisselende weersomstandigheden. Je kunt je verplaatsen in de behoeften van jou medewerkers en omgaan met onvoorspelbare situaties je bent consequent en ook flexibel zijn.

Taken

• Geeft leiding aan de medewerkers en voert de P cyclus uit onder supervisie van de manager met oog voor de individuele medewerker;
• Is het eerste aanspreekpunt voor de medewerker en in het verlengde daarvan voor de organisatie op locatie;
• Voert gestructureerd werkoverleg met de medewerkers en neemt deel aan het werkoverleg in het team van Staatsbosbeheer;
• Plant en organiseert de werkzaamheden in overleg met de beheerder/teamleider van Staatsbosbeheer;
• Draagt zorg voor uitvoering van de werkzaamheden conform de arbo-en veiligheidsvoorschriften;
• Draagt zorg voor tijdige aanwezigheid van benodigde materialen, middelen en diensten en ziet toe op een effectief en efficiënt gebruik ban materiaal, middelen en machines;
• Is verantwoordelijk voor het bewaken en optimaliseren van de kwaliteit en kwantiteit van de te leveren productie;
• Enthousiasmeert en stimuleert de medewerker tot (verdere) ontwikkeling;
• Voert verbeteringen door die voortvloeien uit de eigen pilot of best practices in andere pilots en draagt bij aan de pilots in samenhang;
• Vervult een adviesrol op het eigen deskundigheidsgebied: adviseert en ondersteunt opdrachtgevers/klanten en collega’s

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde MBO opleiding en aantoonbare relevante werkervaring waarvan 3 jaar als leidinggevende;
 • Je bent in het bezit van rijbewijs BE
 • Je bent in het bezit van relevante certificaten zoals motorzagen en bosmaaiers
 • Je hebt aantoonbare ervaring als teamleider van medewerkers die instructie nodig hebben;
 • Je hebt kennis, ervaring en affiniteit met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (incl. de verschillende arbeidsbeperkingen fysiek, mentaal en psychisch);
 • Je hebt kennis van en affiniteit met het bos-en natuurbeheer;
 • Pré is een specifieke kennis van relevante wet- en regelgeving en de sociale kaart.
 • Het vermogen om te opereren binnen het spanningsveld tussen bedrijfsmatige en sociale doelen en belangen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 7
 • Maand­salaris Min €2.358 Max. €3.074 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

De medewerkers en werkbegeleider komen in dienst bij BZK|UBR|Binnenwerk, de werkbegeleider zal gedetacheerd worden naar Staatsbosbeheer. De pilot gaat van start per 1 april 2020. De selectiegesprekken zullen 21 januari 2020 plaatsvinden.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het doel van Binnenwerk is duurzame en nuttige banen creëren bij de Rijksoverheid voor mensen met een arbeidsbeperking. De beperking kan verstandelijk, fysiek of psychisch van aard zijn. De medewerkers zijn werkzaam in bijvoorbeeld de toetsenbordschoonmaak, de catering, het ordenen van personeelsdossiers, autowassen zonder water en bos- en natuurbeheer. De mensen werken in teams onder aansturing van een teamleider en hebben een vaste jobcoach.

Anno 2018 heeft Binnenwerk zo’n 250 banen gecreëerd bij het merendeel van de ministeries en een flink aantal uitvoeringsorganisaties. De medewerkers van Binnenwerk starten eerst in pilots die een jaar duren. Daarna worden de banen geëvalueerd en bij positieve uitkomst omgezet naar langdurige en structurele banen.

Binnenwerk is in 2016 opgericht en levert voor Rijksoverheidswerkgevers een bijdrage aan de uitvoering van de Participatiewet en de zogeheten banenafspraak. Hierin is afgesproken dat werkgevers in Nederland een bepaald aantal mensen met een arbeidsbeperking een baan aanbieden. Binnenwerk neemt deze mensen, participanten, in dienst namens zijn opdrachtgevers.

Binnenwerk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Michaëlla Cornelissen, manager Binnenwerk

06-50062806

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Werkbegeleider (Afferden/Hegelsom)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Afferden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 6 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Medewerker financiën

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Dealmaker stedelijke en regionale samenwerkingsverbanden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling