Waarnemend Teamleider Front

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Agrarisch
 • Reageren voor 31 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20230306_13
 • Plaatsingsdatum 5 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vind je het leuk om relaties aan te gaan en kun jij professionals goed in hun kracht zetten? Ben jij sterk in het opbouwen en onderhouden van relaties? Houd jij van dynamiek? Wij zoeken een waarnemend teamleider voor een periode van 1 jaar.

“In deze functie stuur ik 24 enthousiaste professionals aan die kansen creëren door de samenwerking en/ of opdrachtverlening met andere toezichtorganisaties aan te gaan. Ook helpen wij bij hulpvragen uit andere landen. Wij zijn een stabiel, bevlogen team die verschillende hardwerkende partijen bij elkaar brengt met als doel een nog grotere maatschappelijke impact te hebben.”, Erik van Dinter, teamleider Front.

Waar kom je terecht?

Je werkt in het hart van de NVWA-organisatie. Je komt te werken binnen de divisie Regie & expertise van de directie Handhaven, op de afdeling Regie in het team Front. Je maakt deel uit van het managementteam Regie waarin je samen met 6 collega’s samen leiding geeft aan de afdeling.

Het team Front is verantwoordelijk voor samenwerkingsrelaties met externe en andere toezichthoudende instanties, zowel publiek (denk aan o.a. ACM, ILT, LID, Douane) als privaat (bijvoorbeeld het Beter leven keurmerk, IKB kip, Inspectiebureaus speeltoestellen, Checkpunt Voedselveiligheid). In opdracht van het Ministerie LNV en VWS helpen wij bij vragen uit het buitenland. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het verhogen van de hygiëne bij slachthuizen of het opzetten van laboratoria. De (financiële) kaders, plannen en afspraken die gemaakt worden met externe relaties, die toezicht uitvoeren in opdracht van de NVWA, worden ook in ons team opgepakt. En natuurlijk houden wij vervolgens toezicht of deze afspraken worden nagekomen.

Team Front draagt bij aan de missie van de NVWA om de product- en voedselveiligheid, het welzijn van de natuur en dieren en plant- en diergezondheid te vergroten.

Wat ga je doen?

Binnen de afdeling Regie ben je verantwoordelijk voor het team Front. Dit team bestaat uit 4 clusters waar 24 medewerkers werkzaam zijn.
Als Teamleider Front ben je verantwoordelijk voor de te behalen (team)resultaten waarbij geen dag hetzelfde is. Je bent in staat om de politieke vraagstukken snel te doorgronden en draagt oplossingen aan, waarbij je de gevolgen voor de betrokken partijen goed hebt afgewogen. Jij weet wat er speelt binnen jouw team en de organisatie, stuurt aan op resultaat en coacht de medewerkers uit jouw team.
Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan het verder ontwikkelen het team Front en de afdeling Regie. Je bent daarin proactief en gericht op het continu verbeteren van de kwaliteit van ons werk, werkprocessen en de samenwerking met andere partijen.
Je stimuleert en stuurt actief aan op kennisdeling en leerervaringen binnen het team. Het coördineren van de inwerkperiode van nieuwe medewerkers doe je met rust en aandacht zodat zij goed landen in onze organisatie.

Je bent gericht op samenwerking en kunt goed omgaan met verschillende belangen. Voor je team ben je een echte peoplemanager die spart over uitdagende situaties, een luisterend oor biedt en oog heeft voor de talenten van onze medewerkers. In alle hectiek is het belangrijk dat je richting geeft, prioriteert en besluiten neemt, soms tegen de stroom in.

Daarnaast zien wij graag het volgende:

 • WO werk- en denkniveau, bij voorkeur aangetoond door een relevante afgeronde WO-opleiding.
 • Je kunt netwerken en hebt goede sociale vaardigheden.
 • Je hebt ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je hebt kennis van handhaving en toezicht.

Competenties

 • Netwerken
 • Bestuursensitiviteit
 • Organisatiesensitiveit
 • Ontwikkelen van medewerkers
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie met begeleiding van ervaren collega’s.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
 • Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.      
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team Front bestaat uit een team van professionals, die in goede verbinding staan met partners (zowel intern, als extern en zowel nationaal, als internationaal) van de NVWA.

Het team Front draagt als regisseur in de samenwerking met externe partijen, de verantwoording voor het inrichten van een eenduidig aanspreekpunt en afstemming van het NVWA beleid richting de toezichtpartners. Tevens draagt het team bij aan een sterke kennispositionering van de NVWA afdeling Expertise, door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Het team Front heeft hiertoe een sterk organiserend vermogen.

Verbindend element in het team Front is dat de diverse clusters samenwerken met partners van de NVWA. Dit zijn medehandhavers, private toezichtorganisaties of partijen die toezichtactiviteiten uitvoeren binnen het toezichtgebied van de NVWA.

De verschillende werkzaamheden die hieruit voortkomen zijn in vier clusters ondergebracht: Samenwerking en Aansturing, 2e-lijnstoezicht, Borging & Monitoring en Internationaal.

Elk cluster heeft een CSI die inhoudelijk eindverantwoordelijk is en het werk verdeelt. Het team bestaat uit ongeveer 24 collega’s. Het is een enthousiast en gezellig team, waarbij een goed evenwicht tussen inhoudsgerichtheid en mensgerichtheid belangrijk is.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Erik van Dinter, manager team Front

06-51994399

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch Analist Adviseur

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Business Informatiemanager

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior inspecteur Vleesketens & Voedselveiligheid

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd