Voorzitter kennisgroep Vaktechniek Toezicht

Belastingdienst

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Auditing / accountancy
 • Reageren voor 13 december Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 1199085
 • Plaatsingsdatum 16 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Borg vaktechnische kennis en ontwikkeling door als verbinder en autoriteit binnen je vakgebied de voorzittersrol van de kennisgroep Vaktechniek Toezicht op je te nemen. Jij brengt collega’s en belastingdienstonderdelen dichter bij elkaar en vertaalt samen met de leden van de kennisgroep de theorie naar de uitvoeringspraktijk.  

Dit doe je bij de Belastingdienst 
Als voorzitter van de kennisgroep Vaktechniek Toezicht ben je een gezaghebbend specialist voor het toezicht in algemene zin en de belastingcontrole in het bijzonder. Vanuit jouw positie draag je bij aan het realiseren van de doelstellingen die vanuit de Corporate Dienst Vaktechniek (CD VT) zijn geformuleerd. Dat houdt in dat je een kwaliteitsimpuls geeft aan klantbehandeling en rechtshandhaving van de Belastingdienst. Dat doe je in nauwe samenwerking met  de leden van de kennisgroep en  de landelijk vaktechnisch coördinatoren controle. Ook betrek je daarbij  andere collega’s van de CD VT en de vaktechnisch coördinatoren controle van GO, MKB en Douane.

De kennisgroep Vaktechniek Toezicht telt ongeveer 20 collega’s en ontwikkelt en onderhoudt de kennis en vaardigheden van de medewerkers die actief zijn in de uitvoering van fiscale controles. De uitgangspunten zijn vastgelegd in de Controleaanpak Belastingdienst, het Handboek Controle en in diverse vaktechnische instructies, onder andere  op het terrein van IT- en statistical audit. Ook de ontwikkeling van tools en borging van kwaliteit valt onder de verantwoordelijkheid van de kennisgroep.

Jouw verantwoordelijkheden zijn:

 • sturing en leidinggeven geven aan de kennisgroep met vaktechnische specialisten vanuit verschillende dienstonderdelen van de Belastingdienst en Douane
 • samenwerken, afstemmen en adviseren, zowel richting collega’s in de vaktechniek als in het management 
 • volgen van actuele ontwikkelingen in de vakgebieden handhaving en auditing
 • verbinden van partijen met verschillende belangen

Een bijzondere baan, omdat…

 • je met gevoel voor de context van bestuurlijke vraagstukken en politieke verhoudingen kennis en kunde over de vaktechniek van het toezicht overdraagt
 • je een meerwaarde creëert voor de organisatie door het samenbrengen van stakeholders en hun belangen
 • je boven op de ontwikkelingen binnen je vakgebied zit en deze inbrengt in de organisatie

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
"Vaktechniek en Verbinding: 2 woorden die de voorzittersfunctie van de kennisgroep Vaktechniek Toezicht het meest typeren. Het is prachtig werk met enthousiaste collega’s die hart hebben voor het toezicht van de Belastingdienst. En het is elke dag weer een uitdaging om de vaktechniek van het toezicht zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen." Math, afscheidnemend voorzitter van de kennisgroep.

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau, bent opgeleid tot registeraccountant en doorgegroeid als autoriteit binnen je vakgebied.
 • Je beschikt over uitstekende kennis van toezicht in de brede zin en belastingcontrole in het bijzonder.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en kunt goed presenteren.
 • Je bent bereid actief te participeren in de activiteiten die binnen het onderdeel Handhaving van de CD Vaktechniek worden ontwikkeld.

Jouw competenties

 • aansturen groep
 • omgevingsbewustzijn
 • oordeelsvorming
 • plannen en organiseren
 • visie
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
 • Maand­salaris Min €5.126 Max. €7.493 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Op 20 december vinden de selectiegesprekken plaats in Utrecht. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De CD VT is één van de Corporate Diensten binnen de Belastingdienst. De CD VT bundelt hoogwaardige vaktechnische kennis en expertise op het terrein van fiscaliteit, handhaving en toezicht. Dit komt tot uitdrukking op het snijvlak van uitvoering en beleid en in de landelijke coördinatie. De CD VT verzorgt de vaktechnische infrastructuur en stelt kennis over naleving en handhaving beschikbaar. Er wordt pro-actief en oplossingsgericht gewerkt, vakmanschap en specifieke deskundigheid van de medewerkers staan centraal bij het ontwikkelen van producten en diensten, waarbij kwaliteit op peil wordt gehouden en waar nodig wordt verbeterd.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Waas, afdelingshoofd Handhaving

06 - 52 48 55 88

Susanne Overes, landelijk vaktechnisch coördinator controle

06 - 29 04 09 71

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Iris Koster, adviseur Werving & Selectie

06 - 25 39 90 70

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Fiscalist Kennisgroepen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Specialist formeel recht Kennis-en Expertisecentrum Buitenland

Belastingdienst
 • Stand­plaats Heerlen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator informatievoorziening

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 29 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd