• Stand­plaats Veenhuizen
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €1.889 - €2.767
 • Niveau MBO - 3
 • Vakgebied Opslag / vervoer / logistiek
 • Reageren voor 11 september
 • Vacaturenummer 525243
 • Plaatsingsdatum 5 augustus 2022
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Voorman bij het Defensie Munitiebedrijf!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Voorman ben je belast met de voorbereiding en fysieke uitvoering van logistieke werkzaamheden met munitie, materieelbeheer, onderhoud en stuur je Behandelaren aan en je overlegt intensief met je teamleider.
Je bent, samen met collegae, belast met de realisatie van de taakstelling van het cluster Uitvoering. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de uitvoering van administratieve taken en geeft leiding binnen de producteenheid.

Wat ga je doen?

1. Coördineert, per werkopdracht, aan de toegewezen Munitiebehandelaren, door:

 • het voorbereiden, prioriteren, plannen en verdelen van het werk;
 • het bewaken van de voortgang en de kwaliteit van het werk;
 • het toezien op het werken conform voorschriften, standaard werkmethodes en regelgeving;
 • het instrueren van Munitiebehandelaren bij wijziging van voorschriften, standaard werkmethodes en regelgeving;
 • het optreden als mentor voor de Munitiebehandelaren.

2. Het coördineren en laten uitvoeren van magazijn- en onderhoudswerkzaam-heden (aan munitie), door:

 • het ontvangen en controleren van munitieartikelen en de bijbehorende documenten;
 • uitvoering (laten) geven aan in- op- en uitslag en het onderhoud van munitie op de complexen van de sectie Fysieke Distributie;
 • het bewaken van de orde en netheid van de werk- en opslaglocaties;
 • het controleren op kwaliteit bruikbaar/onbruikbaar, hoeveelheid, codering, beschadigingen van verpakkingen e.d.;
 • het (laten)controleren en sorteren van munitie;
 • het technisch voorbereiden van werklijnen t.b.v. aanpassingen/onderhouden aan munitie;
 • het (laten) afwerken, merken en verpakken van munitie;
 • het terugkoppelen van de verrichte fysieke handelingen aan de teamleider/ voorraadadministrateur;
 • het voorbereiden (laten) voorbewerken van materiaal/middelen t.b.v. het onderhouden/reparatie van munitie;
 • het (laten) onderhouden van de interne productiemiddelen;
 • het controleren van elementen die van toepassing zijn voor de afzender, het voertuig en de vracht, conform ADR, IATA en IMDG.

3. Het leveren van een bijdrage aan het optimaliseren van het werkproces, door:

 • het aanpassen van werkinstructies;
 • het doen van verbetervoorstellen;
 • het (mede) ontwikkelen van standaard werkmethodes en interne regelgeving.

4. Het toezicht houden op naleving en uitvoering van:

 • de veiligheidseisen op het munitiecomplex;
 • de toegangsregeling die geldt op het munitiecomplex;
 • de werkuitvoering van derden;
 • het melden van verstoringen bij de uitvoering;
 • het geven van aanwijzing veiligheidseisen op het munitiecomplex;
 • het geven van instructie aan klanten en externe bedrijven aangaande veiligheidsregels op het munitiecomplex.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Je komt terecht binnen “uitvoering” van het team Fysieke Distributie in Veenhuizen. Het team Fysieke Distributie bestaat uit ongeveer 100 personen. Binnen het team vind je oa. munitiebeheerders, munitiebehandelaren, voormannen, teamleiders, munitietechnici, brandweermensen, etc. Je gaat overwegend werken binnen Veenhuizen maar je moet rekening houden met werkzaamheden gedurende korte of langere tijd op een andere locatie van Dmunb.

Fysieke Distributie valt op zijn beurt onder het Defensie Munitie Bedrijf (Dmunb). Dmunb bestaat uit ongeveer 300 personen met een staf in Utrecht en is verantwoordelijke voor de hele logistieke keten van munitie, van inkoop, inslag, opslag, onderhoud, uitslag en afstoot indien dit nodig is.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Defensie Materieel Organisatie

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Majoor S. Sietzema

06-30450540

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Justin van der Laan, Recruitment Adviseur

06-30783039

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Veenhuizen
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 11 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Munitie technicus

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Pesse 3 - Magcplx Ruinen
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Munitiebehandelaar

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Veenhuizen - Mmc Veenhuizen
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)