Vier beleidsadviseurs Gezond en actief leven (32 uur)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 4
 • Contractduur contract t/m 31 december 2023
 • Uren per week 32
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal, HBO oude stijl, HBO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 8 februari Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 0.1522
 • Plaatsingsdatum 25 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij je sterk maken voor een gezonder Nederland en lokale overheden helpen daar werk van te maken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord hebben gemeenten afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en verschillende zorgpartijen over betere kansen voor inwoners op een gezond leven en mentale weerbaarheid, en over het uitvoerbaar houden van de zorg en beheersing van de kosten daarvan. Gemeenten hebben hier een grote rol in. Zij zijn immers verantwoordelijk voor verschillende zaken die van invloed zijn op de gezondheid van hun inwoners. Zij krijgen extra geld om de afspraken uit te voeren. De VNG ondersteunt gemeenten hierbij. Ook vertegenwoordigt de VNG gemeenten in landelijke overleg- en werkgroepen die de ambities en de afspraken in de akkoorden verder uitwerken.

Voor ons programmateam Gezond en actief leven zoeken wij vier beleidsadviseurs voor de volgende aandachtsgebieden (verschillende combinaties per functie zijn mogelijk):

 • domeinoverstijgende preventie interventies;
 • samenwerking tussen sociaal domein en eerste lijn, huisartsen en wijkverpleging;
 • sociale basis, waaronder welzijn, sociaal werk, mantelzorg(ondersteuning), informele zorg;
 • sociaal-economische gezondheidsachterstanden;
 • digitalisering, e-health;
 • monitoring.

Als beleidsadviseur in het programmateam Gezond en actief leven vertaal jij voor de leden van de VNG (alle 342 gemeenten) de afspraken uit de akkoorden naar taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten. Je geeft advies over de inbedding daarvan in hun lokale en regionale beleid. Ook adviseer je gemeenten over de samenwerking met andere partijen en hoe je daarbij wet- en regelgeving op elkaar kunt afstemmen. Voor verschillende vraagstukken ontwikkel je standpunten, aanpakken en producten, zoals bijvoorbeeld handreikingen en stappenplannen. Je houdt hierbij ook zicht op de samenhang met andere ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken. Je draagt bij aan de beweging van zorg naar gezondheid, in gemeenten én in het perspectief van de zorgpartijen.

Je volgt de actualiteit en werkt mee aan de uitwerking van landelijke afspraken op jouw beleidsgebied. Daarbij geef je aan wat het betekent voor onze leden en beantwoordt er vragen over. Jij weet de kansen en vraagstukken die op lokaal en regionaal niveau spelen te duiden en maakt de vertaalslag naar hoe dit op landelijke schaal opgepakt kan worden.

Je bouwt een netwerk op met andere organisaties, zoals ministerie, GGD GHOR, zorgverzekeraars en zorgpartijen, relevante kennisorganisaties en landelijke stakeholders op diverse onderwerpen. Je organiseert gesprekken met leden en andere belanghebbenden, formuleert standpunten en draagt bij aan kennisontwikkeling van gemeenten.

Je bent al goed thuis in de genoemde aandachtsgebieden, of je hebt interesse om je daar verder in te ontwikkelen. Daar maken we dan tijd en ruimte voor. In samenspraak met je collega’s in het team wordt aangesloten op de actualiteit, de behoefte van onze leden en jouw interesses.

Specifiek per aandachtsgebied

 • Domeinoverstijgende preventie interventies
  Hierbij gaat het over de ontwikkeling van preventieve aanpakken en interventies (zoals bijvoorbeeld valpreventie, welzijn op recept, aanpak overgewicht) die vanuit zowel de zorgverzekeringswet als het gemeentelijk sociaal domein moeten worden uitgevoerd. Dit doe je samen met gemeenten en landelijke stakeholders. Je draagt bij aan de totstandkoming van werkbare handreikingen en/of inkoopmodellen waarin de belangen van gemeenten zijn geborgd en je adviseert gemeenten over de vertaling naar lokaal en regionaal beleid en samenwerkingsafspraken. Ook bewaak je de voortgang en signaleer en adresseer je eventuele knelpunten.

 • Samenwerking tussen sociaal domein en eerste lijn, huisartsen en wijkverpleging
  Dit gaat over de uitwerking van landelijke afspraken met betrekking tot de versterking van deze samenwerking, waaronder een goede en efficiënte verdeling en afstemming van taken en verantwoordelijkheden. Je vertegenwoordigt gemeenten in het overleg met landelijke branchepartijen en bent daarbij goed op de hoogte van de gemeentelijke belangen. Je adviseert gemeenten over de vertaling naar hun lokale beleid.

 • Sociale basis
  Dit gaat over de versterking van de sociale basis – een breed en laagdrempelig aanbod van activiteiten en ondersteuning in de eigen buurt of wijk gericht op gezond leven en vitaal ouder worden – en een integrale benadering van sociaal beleid. Ook gaat het over de verbinding van deze sociale basis met de zorg vanuit het perspectief van positieve gezondheid.

 • Sociaal-economische gezondheidsachterstanden
  Dit gaat over een gezamenlijke aanpak van rijk en gemeenten om voor mensen met een laag sociaal-economische positie de levensverwachting en het aantal jaren in goed ervaren gezondheid te doen toenemen. Dit moet een aanpak zijn die zich richt op verschillende factoren zoals de financiële situatie, de huisvesting, het sociaal netwerk, onderwijs, de gezinssituatie en de arbeidsmarkt. Het gaat over verschil maken om verschil te verminderen: differentiatie in beleidsontwikkeling voor gelijke kansen op het bereiken van een goede gezondheid.

 • Digitalisering, e-health
  Dit gaat over de toepassing van digitale zorg en ondersteuning en e-health. Er is al veel in ontwikkeling op dit gebied. Ontwikkelingen moeten worden samengebracht, waar mogelijk voor de zorg en het sociaal domein samen, en wat werkt moet verder worden gebracht.

 • Monitoring
  Dit gaat over het monitoren van ontwikkelingen en het meten van effecten. Het verband tussen maatregelen en de beoogde effecten voor bijvoorbeeld de gezondheid van een populatie laat zich soms moeilijk meten en hoe hiermee om te gaan, zowel landelijk als lokaal en regionaal, is een uitdagende opgave.

• Hbo-/wo-werk- en -denkniveau.
• Kennis van of affiniteit met lokaal gezondheids- en preventiebeleid.
• Interesse in het brede stelsel van gezondheid, zorg en sociaal domein.
• Werkervaring in het lokale beleid is een pre.
• Je brengt relevante kennis en ervaring van het betreffende werkveld mee (met betrekking tot
   – enkele van – de verschillende aandachtspunten).
• Het kunnen signaleren, analyseren van interne en externe ontwikkelingen, trends, wensen en
   behoeften en vertalen naar concrete producten voor gemeenten.
• Relevante competenties:

 • goede communicatie- en adviesvaardigheden in woord en geschrift;
 • een sterke bestuurlijke antenne en goede omgang met bestuurders;
 • conceptueel sterk, je kunt denken in scenario’s en meerdere wegen bewandelen;
 • een stevige persoonlijkheid, je kan omgaan met verschillende belangen en weet in overleg met goede argumenten je punten voor onze leden te maken;
 • netwerkvaardigheden, je bent in staat een relevant netwerk op te bouwen, te onderhouden en effectief te benutten;
 • je bent zelfstandig, maar neemt ook initiatief voor de samenwerking en verbinding met je team;
 • een hands-on mentaliteit en leergierig.
 • Salaris­omschrijving

  Jouw salaris bedraagt maximaal € 6045,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (CAO-Rijk schaal 12). Daarnaast is de inschaling afhankelijk van opleiding en werkervaring met daarbij mogelijk plaatsing in een aanloopschaal.

 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur contract t/m 31 december 2023
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 32
 • Je krijgt een contract tot en met 31 december 2023, met uitzicht op verlenging bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden.
 • Je krijgt een individueel keuzebudget (IKB). Dit budget bedraagt in totaal 16,3% van jouw salaris en is opgebouwd uit het vakantiegeld van 8% en de eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • We werken hybride en je krijgt de ruimte om in overleg met jouw team te bepalen hoe je je werkdag invult.
 • Je wordt ingedeeld in het generieke functieprofiel van Expertise en advies C. Deze functie behoort in het generieke functiegebouw tot de functiefamilie Expertise en advies.
 • Jouw overige arbeidsvoorwaarden zijn grotendeels afgestemd op die van de rijksoverheid.
 • Bij een detachering blijven je arbeidsvoorwaarden conform je eigen cao/rechtspositie.

De VNG hecht waarde aan het vergroten van diversiteit binnen de organisatie. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van de VNG, waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften van onze leden, de gemeenten. Kandidaten die hieraan bijdragen nodigen wij van harte uit om te solliciteren, ook als je niet 100% voldoet aan de gestelde criteria. Jouw persoonlijke ervaringen en/of levensverhaal kunnen wellicht behulpzaam zijn om buiten de kaders te denken.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt te werken in het programmateam Gezond en actief leven. Daarin werk je samen met ongeveer tien collega’s. Ook zul je regelmatig contact hebben met de andere collega’s van de VNG. Ons programmateam richt zich enerzijds op de praktische ondersteuning van gemeenten, bijvoorbeeld bij opstellen van plannen en implementaties van beleid en interventies (het ondersteuningsprogramma). Anderzijds houden we ons bezig met de beleidsontwikkeling op landelijk niveau en de vertaling daarvan naar gemeentelijk beleid.

Jij behoort tot deze tweede pijler. Je werkt nauw samen met de collega’s van het ondersteuningsprogramma die de door jou opgestelde handreikingen en adviezen in de praktijk helpen brengen.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Wie zijn wij en waar zijn wij trots op?
De vereniging heeft als doel de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we elke dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

Wat biedt het werken bij de VNG jou?
We kunnen je nu al vertellen dat geen dag hetzelfde is en dat de week zich niet altijd laat plannen. Je geeft zelf sturing aan je eigen carrière. De VNG ondersteunt je daarin met de benodigde faciliteiten en stimuleert interne doorstroom. We geven je een grote mate van zelfstandigheid en de ruimte om zelf te bepalen hoe je je werkdag invult. Daar tegenover staat dat je ook verantwoordelijkheid neemt, dat je initiatief toont in het zoeken van verbinding en transparant bent over je aanpak en resultaten.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nynke van Zorge, programmacoördinator

06 – 283 614 23

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Drie projectmedewerkers Gezond en actief leven (32 uur)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsadviseur landelijk gebied (32 uur)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 16 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior controller (36 uur)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 17 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd