Vervoersplanner

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Assen
 • Werkplekken 8
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.405 - €3.521
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Opslag / vervoer / logistiek
 • Reageren voor 8 juni Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer 5481
 • Plaatsingsdatum 22 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Met de activiteiten vervoer, bijstand en beveiliging dragen de circa 1600 medewerkers van de Dienst Vervoer en Ondersteuning bij aan de belangrijkste taak van de Dienst Justitiële Inrichtingen: de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen. En als vervoersplanner zorg jij er bij ons in Assen voor dat alles daarbij op rolletjes loopt.

Jij richt je als vervoersplanner bij ons op het plannen, coördineren en afstemmen van vervoers- en projectopdrachten via diverse geautomatiseerde systemen. Samen met jouw collega-vervoersplanners ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een optimale en efficiënte planning.

Bovendien ben je het eerste aanspreekpunt bij logistieke problemen en dé vraagbaak voor in- en externe klanten. Je legt verantwoording af en geeft planningsvoorstellen aan het hoofd van de Dienst Vervoer en Ondersteuning bij elke verstoring van het reguliere proces.

Bij ons zet jij je als vervoersplanner in voor het:

 • Inplannen van aanvragen voor vervoers- en projectopdrachten;
 • Verwerken van de aanvragen en gegevens in het (geautomatiseerde) planningssysteem en ondersteunende registratiesystemen;
 • Beoordelen van aangeboden scenario’s door het planningssysteem;
 • Beoordelen, bijstellen en vrijgeven van het planningsplan door het planningssysteem op basis van de afgesproken klantafspraken, wet- en regelgeving en KPI’s;
 • Beoordelen en bijstellen van planningsparameters;
 • Tijdig signaleren van kwalitatieve en kwantitatieve afwijkingen in de afgesproken capaciteit en het doen van voorstellen aan het hoofd van dienst over de oplossing hiervan;
 • Op basis van het planningsplan coördineren van de vervoers- en projectopdrachten;
 • Functioneel aansturen van medewerkers die belast zijn met de executieve uitvoering;
 • Anticiperen en handelen op onvoorziene veranderingen in het planningsplan;
 • Bewaken van de geplande tijden en het zorgen voor het oplossen van onvolkomenheden;
 • Bewaken van de afgesproken klantafspraken, wet- en regelgeving en KPI’s;
 • Informeren van hulp(verlenings)diensten bij en tijdens noodmeldingen;
 • Met behulp van communicatiemiddelen onderhouden van contacten met de executieve uitvoering en hun bewegingen bijhouden door het raadplegen van het geautomatiseerd voertuigvolgsysteem;
 • Informeren van het hoofd van dienst over bijzondere omstandigheden waarmee voor, tijdens en na de uitvoering van de aanvraag rekening gehouden moet worden;
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor logistieke problemen en vragen over het planningsplan;
 • Afstemmen van vervoers- en projectopdrachten met logistiek partners;
 • Telefonisch raadplegen van ketenpartners bij vragen, onvoorziene omstandigheden of calamiteiten;
 • Dagelijks overleggen en afstemmen met de verschillende functionarissen binnen de divisie logistiek.

Functie-eisen

 • Je hebt een mbo 4-diploma in een logistieke richting.
 • Je hebt kennis van planningssystemen en –methoden en van geautomatiseerde ICT-systemen.
 • Je hebt kennis van logistieke processen en systemen.
 • Je hebt kennis van de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de Dienst Vervoer en Ondersteuning en van het werk van aanverwante diensten.
 • Je hebt kennis van processen en producten zoals opgenomen in de producten- en dienstencatalogus.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving, van klantafspraken, planningsregels en KPI’s.
 • Je hebt inzicht in inhoudelijke en procesmatige aspecten op het gebied van straf- en penitentiair recht en de ondersteunende diensten, inclusief inzicht in de onderlinge samenhang van deze processen.
 • Je kunt analytisch en creatief ‘puzzelen’ op plantechnisch gebied.
 • Je kunt omgaan met geautomatiseerde ICT-systemen en deze toepassen in jouw werk.
 • Je hebt goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 7, schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.405 Max. €3.521 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Je bent bereid om bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten en onregelmatige diensten te verrichten.
 • Bij aanvang begin je in aanloopschaal 7 en bij goed en volledig functioneren ga je naar functieschaal 8.
 • Het interne opleidingstraject dient binnen de gestelde termijn met goed gevolg te worden afgerond.
 • De Dienst Vervoer en Ondersteuning zit op dit moment in een organisatieontwikkeling. Het gevolg hiervan kan zijn dat na de organisatieontwikkeling de werkzaamheden van jou als nieuwe planner gewijzigd gaan worden. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Rob Geraets, afdelingshoofd, via 0880 - 73 03 00 of r.geraets@dji.minjus.nl.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.

Meer over de functiegroep Medewerker Administratie

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijk opererende organisatie en valt onder de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Met de activiteiten vervoer, bijstand en beveiliging dragen de circa 1600 medewerkers van de Dienst Vervoer en Ondersteuning bij aan de belangrijkste taak van DJI, namelijk de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen.

Afdeling Operatie
Het organisatieonderdeel Operatie is verantwoordelijk voor de in kwalitatieve en kwantitatieve zin optimale inzet van mensen en middelen, conform wat is overeengekomen in de convenanten en conform het dienstenpalet. Het organisatieonderdeel Operatie valt hiërarchisch onder de directeur Operatie/plaatsvervangend Afdelings Directeur en bestaat uit de divisie ST en de onderdelen Logistiek, Account en Support. De afdeling Logistiek bestaat uit de afdelingen Vervoersplanning, Klant Contact Center, Risicoanalyse, Personele Planning, Planning Specialisme, Capaciteitsplanning en Elektronische Monitoring.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer R. Geraets, Afdelingshoofd

08807-30300

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Communicatieadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Assen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker Techniek

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior IT-specialist team Specials en Innovatie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)