Vertegenwoordiger tolk- en vertaalopleidingen

Kwaliteitsinstituut Wbtv

 • Stand­plaats 's-Hertogenbosch
 • Contractduur 4 jaar
 • Uren per week 3
 • Maand­salaris €0 - €0
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 15 maart Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer RvR-TV
 • Plaatsingsdatum 3 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) is door de minister van Justitie en Veiligheid aangesteld om de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) uit te voeren. Ter ondersteuning van de uitvoeringspraktijk is het Kwaliteitsinstituut Wbtv (het Kwaliteitsinstituut) ingesteld. De Raad is op zoek naar een vertegenwoordiger van de tolk- en vertaalopleidingen voor het Kwaliteitsinstituut.

Doel en taakstelling
Het Kwaliteitsinstituut adviseert de minister van Justitie en Veiligheid en/of de Raad gevraagd en ongevraagd over beleid en activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Wbtv.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld over:

 • Toetsingscriteria voor inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (het Rbtv);
 • Gedragsregels voor beëdigde tolken en vertalers;
 • Eisen aan de verlenging van de inschrijving in het Rbtv;
 • De rol van opdrachtgevers om de kwaliteit van tolken en vertalers te versterken;
 • Het ontwikkelen van aanvullende kwaliteitsinstrumenten;
 • Het monitoren van de werking van de Wbtv en het evalueren van beleid.

De Raad zoekt ter aanvulling van het Kwaliteitsinstituut een vertegenwoordiger van de tolk- en vertaalopleidingen die zich herkent in onderstaand profiel:

 • U bent werkzaam in Nederland bij een tolk-/vertaalopleiding bij voorkeur als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en u bent als zodanig betrokken bij beleidsvorming;
 • U beschikt over een netwerk binnen relevante onderwijsinstellingen in Nederland;
 • U heeft een visie op de kwaliteit van tolken en vertalers die boven uw eigen beroepspraktijk uitstijgt;
 • U bent kritisch, maar bereid om in gezamenlijkheid oplossingen voor vraagstukken te bedenken.
 • Maand­salaris Min €0 Max. €0 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 4 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 3

Vergoeding
De leden van de commissie ontvangen een vergoeding in overeenstemming met het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies en voor reis- en verblijfkosten in overeenstemming met het Reisbesluit binnenland.

De leden worden voor een periode van ten hoogste vier jaar benoemd. Het lidmaatschap kan eenmaal worden verlengd met ten hoogste vier jaar.

Het Kwaliteitsinstituut vergadert vier keer per jaar, deels in ’s-Hertogenbosch en deels digitaal. Daarnaast zijn er bijeenkomsten van werkgroepen. De vergaderingen/bijeenkomsten duren doorgaans drie uren, de voorbereiding neemt omstreeks 2 - 3 uren in beslag.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Kwaliteitsinstituut Wbtv

Samenstelling
Het Kwaliteitsinstituut bestaat in elk geval uit:

 • twee tolken en twee vertalers;
 • een vertegenwoordiger uit de magistratuur;
 • een vertegenwoordiger van de tolk- en vertaalopleidingen;
 • een vertegenwoordiger van de wetenschap;
 • een deskundige op het gebied van het strafrecht;
 • een deskundige op het gebied van het vreemdelingenrecht.

De Raad voorziet in de ambtelijke ondersteuning van het Kwaliteitsinstituut.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Rob de Nas, hoofd Bureau Wbtv

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Lid klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers

Bureau Wbtv
 • Stand­plaats 's-Hertogenbosch
 • Uren per week 3
 • Reageren voor 12 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Lid Adviescommissie Pakket van Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland
 • Stand­plaats Diemen
 • Uren per week 2
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Planeconoom

Gemeente Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)