Vergunningverlener Waterkwaliteit

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.750 - €3.885
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 23 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer WNN-239
 • Plaatsingsdatum 2 augustus 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Als vergunningverlening Waterkwaliteit bij Rijkswaterstaat (West-Nederland Noord) behandel je meldingen en verleen je in vergunningen het kader van diverse wet- en regelgeving, zoals de Waterwet, de Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken, de Scheepvaartverkeerswet. Je krijgt hierbij te maken met een grote diversiteit aan aanvragers, zoals bijvoorbeeld telecomaanbieders, strandpaviljoenhouders, woonbooteigenaren en collega bevoegde gezagen. Je bent gericht op het borgen van de kwaliteit, de kwantiteit en het veilig gebruik van onze netwerken en op de instandhouding van de waterkwaliteit van de rijkswateren gelegen binnen ons areaal.

Dat jouw werk afwisselend en maatschappelijk relevant is, staat als een paal boven water. Je hebt te maken met het behandelen van meldingen en vergunningaanvragen op grond van de Waterwet, het Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen en de wet beheer Rijkswaterstaatswerken. Dankzij je creativiteit draai jij je hand daarbij niet om voor passende oplossingen. Je beoordeelt zienswijzen en bezwaarschriften en toetst ingewonnen adviezen. Het vergunningverlenings- en toezichtsproces binnen Rijkswaterstaat naar een hoger plan tillen, daar wil je graag aan bijdragen. Zie je mogelijkheden tot verbetering of vernieuwing van bijvoorbeeld methodes, werkprocessen, dan benoem je die.

Intern werk je nauw samen met het districtsadviseurs, juristen en handhavers. Extern werk je samen met onder andere adviesbureaus, netwerkbedrijven en overheden zoals de provincie, gemeenten, waterschappen en Omgevingsdiensten. Ook heb je desgewenst zitting in de groene- en/of meldingenkamer, een speciaal team binnen Rijkswaterstaat West Nederland Noord dat adviesvragen, medingen en de eenvoudiger  vergunningaanvragen bespreekt en versneld afhandelt.

Je speelt in op beleidswijzigingen, op ontwikkelingen in de technologie en de regelgeving (zoals bijvoorbeeld de (implementatie van de) Omgevingswet en op onverwachte omstandigheden.

Functie-eisen

 • Je hebt een HBO werk- en denkniveau in een relevante richting zoals chemie, milieukunde of procestechnologie.
 • Je hebt juridische basiskennis van relevante wet- en regelgeving en ervaring met vergunningverlening of tenminste aantoonbare affiniteit met vergunningverlening.
 • Je hebt kennis van waterkwaliteit, chemische processen en afvalwaterzuiveringstechnieken, of je bent bereid deze kennis op te doen. Ook kennis van natte en droge infrastructuur en assets is een pre.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, bent accuraat, analytisch en klantgericht.
 • Je kunt goed plannen en organiseren, de voortgang bewaken, samenwerken en bent in staat snel tot een oordeel te komen.
 • Herken je jezelf niet helemaal in alle functie-eisen, maar ben je er wel van overtuigd dat je als nieuwe collega een bijdrage kunt leveren en met een frisse blik het verschil kunt maken? Geef dit dan aan in je motivatie, want natuurlijk staan we open voor iedere enthousiaste kandidaat die onze dienstverlening verder brengt.
 • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.750 Max. €3.885 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • De gesprekken vinden plaats op maandag 30 september in Haarlem.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Vergunningverlening bestaat uit een vijftiental enthousiaste collega’s met verschillende achtergronden. De afdeling Vergunningverlening houdt zich naast vergunningverlening op het gebied van(chemische) waterkwaliteit ook bezig met nautische vergunningen, activiteiten rondom de rijkswegen, waterkeringen en buitendijkse activiteiten. De afdeling is vroegtijdig en pro-actief betrokken bij de omgevingsstrategie en ruimtelijke ordeningsplannen van externe partijen en bij aanleg- en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Onderdeel is ook het loket ruimtelijke ordening (RO-loket) dat langetermijnplannen van derden toetst. De afdeling streeft naar vroegtijdige en proactieve betrokkenheid bij de omgevingsstrategie en ruimtelijke ordeningsplannen van externe partijen, en bij aanleg- en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

West-Nederland Noord

West-Nederland Noord opereert in een sterke politiek-bestuurlijke omgeving die ook landelijk actief en invloedrijk is. West-Nederland Noord dient de mobiliteit en bereikbaarheid in de Randstad, waaronder de hoofdstad Amsterdam en Schiphol. Niet alleen op het hoofdwegennet, maar ook voor de grote natte transportas (tevens zeetoegang) Noordzeekanaal met een primaire waterkering: het sluizencomplex en het gemaal bij IJmuiden. Noord-Holland is een van de grote economische motoren van Nederland en huisvest een aantal belangrijke (zakelijke) spelers zoals Schiphol, Greenport, Tata Steel, het zakendistrict op de Amsterdamse Zuidas en Haven Amsterdam. 

De regionale onderdelen van Rijkswaterstaat (RWS) zijn integraal verantwoordelijk voor het optimaal beheer, gebruik en de ontwikkeling van de netwerken die RWS in beheer heeft. Hier moet ook het spanningsveld gemanaged worden tussen enerzijds regionaal maatwerk en anderzijds landelijke prestaties en uniformiteit.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gwen Bruijns

06-50670867

Frank van Elst

06-21167116

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Klanten Contact Centrum

088-7970788

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur industriële automatisering

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
 • Stand­plaats IJmuiden
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Technisch adviseurs elektrotechniek

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
 • Stand­plaats IJmuiden en Haarlem
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior omgevingsmanager

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)