Vergunningverlener Water en Bodem

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Arnhem
 • Contractduur Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbe
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 5 oktober
 • Vacaturenummer ON-288
 • Plaatsingsdatum 16 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als vergunningverlener bij Rijkswaterstaat in Arnhem zet jij je in voor schoon water en een schone waterbodem.

Waar het gaat om vergunningverlening, is Oost-Nederland een interessant gebied. Er is sprake van beschermde natuurgebieden enerzijds en industriële lozers en grote ingrepen in de rivieren anderzijds. Om de bescherming van het milieu en in het bijzonder onze waterkwaliteit is momenteel veel te doen. PFAS en andere zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in waterbodems, afvalwater en baggerspecie staan volop in het nieuws en de politieke aandacht.

Als vergunningverlener water en waterbodem krijg je te maken met een divers pallet aan zaken. Je krijgt te maken met burgers, bedrijven en overheden die activiteiten in de grote rivieren willen uitvoeren en waarbij grondverzet plaatsvindt of waarbij grond, baggerspecie of bouwstoffen worden gestort of toegepast. Hierbij behandel je onder andere vergunningaanvragen en meldingen en beoordeel je onderzoeksvoorstellen, waterbodemkwaliteitskaarten en Nota’s bodembeheer. Je reguleert en voorkomt hiermee emissies naar het oppervlaktwater. Tot de functie behoort ook een aantal landelijke taken, zoals bijvoorbeeld het secretariaat van landelijke werkgroepen.

Je zorgt voor een optimale coördinatie van het vergunningverleningsproces, vanaf het eerste contact met aanvrager tot en met het afgeven van het besluit. Ook heb je regelmatig contact met belanghebbenden, zoals omwonenden en belangengroeperingen. Intern stem je inhoudelijk af met adviseurs zoals rivierkundigen, handhavers en ecologen. Externe afstemming vindt plaats met onze ketenpartners: gemeenten, waterschappen, provincies en gemeenten. Je ontwikelt jezelf als professionele en robuuste gesprekspartner om voor aanvragers en bureaus die voor deze aanvragers werken.

Het behandelen van vergunningaanvragen en het behandelen van meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit is belangrijk, uitdagend en boeiend werk. Voorop staat dat de maatschappelijke, economische en milieuhygiënische belangen goed moeten worden afgewogen. Je legt de juiste verbanden en neemt zowel de belangen van Rijkswaterstaat, de aanvrager en overige betrokkenen mee in je afwegingen. Vanaf 2021 zal de Omgevingswet in werking zijn. Dit vraagt van jou een nog meer flexibele en op samenwerking met andere ketenpartners gerichte houding.

Je kent de relevante regelgeving op het gebied van bodem en de onderliggende protocollen of hebt de capaciteiten om je die vanuit jouw opleiding en/of ervaring snel eigen te maken. Je hebt de ambitie om het taakveld bodem en emissies binnen de dienst Oost Nederland vergunningverleningsproces naar een hoger plan te tillen. Dit doe je vanuit jouw kennis op het gebioed van (water)bodems en emissies. Je onderhoudt en gebruikt een relevant netwerk met regionale netwerkbeheerders zoals gemeenten en waterschappen. Daarnaast borg je kennisdeling.

Je werkt in een klein team van zo’n 20 betrokken collega’s die allemaal hun eigen expertise hebben. Ons hoofdkantoor is in Arnhem, waar we als afdeling op de maandag te vinden zijn.
Het team onderhoudt goede contacten met onder meer de collega’s van Handhaving (15 personen), de juridische afdeling en de beheerder.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding, bijvoorbeeld in de richting van bodem, milieuchemie of milieutechniek
 • Je hebt kennis van de technische aspecten van (water)bodem, bodembeleid, onderzoeksstrategieen en protocollen en bent daarmee een professionele gesprekspartner voor gespecialiseerde bureaus
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Waterwet, de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en hun onderliggende besluiten zoals het Besluit Bodemkwaliteit en het Besluit lozen buiten inrichtingen. Ook heb je enige juridische kennis van bestuurs- en strafrecht. Inzicht in de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet is een grote pré.
 • Je hebt affiniteit met vergunningverlening en inzicht in de processen rondom vergunningverlening en handhaving
 • Je hebt de ambitie je verder te ontwikkelen in het vakgebied bodem en vergunningverlening
 • Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren en komt snel tot een helder oordeel.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbe
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Oost-Nederland verzorgt als een van de zeven regionale organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in Overijssel en Gelderland. Denk aan het doortrekken van de A15, de verbreding van de A1 Apeldoorn-Azelo en de renovatie van de Waalbrug. In Oost-Nederland komen alle rivieren samen: de Oost-West corridor in onze regio verbindt de Randstad met Europa. We houden het goederenvervoer via deze corridor dan ook scherp in de gaten. Dit doen we natuurlijk niet alleen, maar samen met overheden, burgers en bedrijven in de regio. In totaal werken er ongeveer 300 mensen binnen ON, verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Henri Emond, wnd afdelingshoofd Vergunningverlening

06-27129978

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dorien van Eijnsbergen, Adviseur Werving en Selectie

06-20310069

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Rentmeester/vastgoed adviseur uiterwaarden

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Vergunningverlener Noordzee

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk en in voorkomende gevallen Middelburg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker advisering water en scheepvaart

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rotterdam of Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd