Vergunningverlener milieubelastende activiteiten

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur nader te bepalen
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 12 december Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer ILT-2022-0913
 • Plaatsingsdatum 22 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Schietoefeningen op defensieterreinen, de opslag van brandstoffen op militaire vliegvelden of de werkzaamheden in de marinehaven in Den Helder. Met deze en andere milieubelastende activiteiten van het ministerie van Defensie heb jij te maken als vergunningverlener van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Vanuit Utrecht en vanuit huis borg jij, binnen dit unieke werkveld, de milieubelangen.

Wat ga je doen als vergunningverlener Defensie?
Als ILT zijn wij het bevoegd gezag voor ongeveer 140 inrichtingen van het ministerie van Defensie. Nu beoordelen wij de vergunningaanvragen nog binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Binnenkort volgen wij hierbij de Omgevingswet. Tel hierbij op dat Defensie momenteel een inhaalslag maakt in de actualisatie van de vergunningen en je begrijpt dat jouw werkdagen afwisselend zijn.

Hoewel de aanvragen die jij behandelt steeds weer anders zijn, is er wel een duidelijke rode draad. Er spelen altijd grote interdepartementale vraagstukken waarbij de operationele taakstelling van Defensie en de belangen van de omgeving soms niet overeenkomen. Gelukkig sta je stevig in je schoenen. Je treedt dan ook probleemloos op als onze contactpersoon voor Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf dat namens Defensie de vergunningen aanvraagt. Op basis van je kennis en ervaring zet je, samen met (toezicht)collega’s, een heldere inhoudelijke en strategische koers uit.

Daarnaast speel je een rol bij het voorbereiden van de inhoudelijke verandering van ons werk die voortvloeit uit de Omgevingswet. Zo voer je pilots uit met Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf. Ook denk je mee over de aanpassing van onze interne processen en ons digitaal vergunningensysteem. Ook richt je je op de verdere professionalisering van het team, onder meer via projecten gericht op het versterken van de kennisontwikkeling, dienstverlening en klantwaarde.

Naast vergunningverlening voor Defensie ga je, na een inwerkperiode, ook andere werkzaamheden uitvoeren. Zo ga je bijvoorbeeld aan de slag met het controleren en keuren van gemeentelijke veiligheidsbeoordelingen en beveiligingsplannen binnen de Havenbeveiligingswet.

Hoe ziet je inwerktraject eruit?
Je kunt rekenen op een goed en grotendeels online inwerktraject waarbij je kennis maakt met de ILT en je afdeling. Er staan drie collega’s voor je klaar bij wie je terecht kunt met al je vragen en die jou meenemen het werkveld in.

 • je hebt hbo-niveau;
 • je hebt meerdere jaren ervaring met vergunningverlening voor milieuactiviteiten binnen de Wabo;
 • je bent op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet;
 • je hebt bij voorkeur kennis van het werkveld van Defensie;
 • je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands.

Naast deze eisen herken jij jezelf in het volgende
Werken in een bestuurlijk krachtenveld en het overbruggen van belangentegenstellingen? Dat is voor jou geen probleem. Standvastig als je bent, houd je koers. Hierbij toon je uiteraard wel respect voor de mening van anderen en leg je steeds goed uit waarom je bepaalde beslissingen neemt. Risico’s duid je helder en jouw oplossingsrichtingen passen binnen de afgesproken kaders. Je bent je steeds bewust van je eigen positie en rol waardoor je met gezag en durf kan handelen. Netwerken gaat jou goed af. Bovendien schakel je makkelijk tussen onderwerpen en taken en pas je je aanpak aan als het nodig is.

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur nader te bepalen
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • heb je interesse? Je kunt reageren op deze vacature tot 11 december. Houd er rekening mee dat wij de vacature eerder kunnen sluiten als er meer dan voldoende reacties binnen zijn;
 • als je wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek vragen we je een e-assessment te maken. Dit is geen selectie-instrument, het rapport dat uit het assessment volgt is bedoeld als input voor het gesprek;
 • dit betreft een vertrouwensfunctie. Daarom is een veiligheidsonderzoek van de AIVD onderdeel van deze procedure;
 • het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een (online) voorselectietest en het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Vergunningverlening Leefomgeving en Scheepvaart behandelt inhoudelijke maatwerkvergunningen op het gebied van leefomgeving en scheepvaart. We hebben 5 teams: Leefomgeving Afvalstoffen (2 teams), team Leefomgeving Bedrijven, Infra en Stoffen, team Certificering Binnenvaart en Koopvaardij, en team Visserij en Scheepsmetingen.

Team Leefomgeving Bedrijven, Infra en Stoffen (LBIS)

Dit team verleent vergunningen voor milieu- en bouwactiviteiten bij Defensie, waterlozingen en ontgrondingen bij eigenwerken van Rijkswaterstaat, en de kwaliteit en leveringszekerheid van drinkwater. Ook richten we ons op vergunningverlening bij toelating, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen, havenbeveiliging en de luchthavenbesluiten Schiphol en Lelystad. De vergunningverlening voor de renovatie van de Afsluitdijk is door middel van een tijdelijke projectorganisatie bij dit team ondergebracht.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.400 medewerkers zet de ILT zich dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in publieke instellingen zoals woningcorporaties.

De ILT ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen.

We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie.

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Je bent welkom zoals je bent
De Inspectie Leefomgeving en Transport hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gerard Majoor

06-52043780

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rianne de Bont

06-41122904

Solliciteren?

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Startend vergunningverlener milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 4 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur veranderopgave scheepvaart

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Zwijndrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Inspecteur Visserij

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Zwijndrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd