Vast dienstverband: Productgroepmanager GGI

VNG Realisatie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris - €7.046
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 28 januari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 20.001
 • Plaatsingsdatum 14 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

GGI-portfolio

Afgelopen jaren is in opdracht van gemeenten binnen VNG de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) in een programmastructuur gerealiseerd. GGI is een veilige, samenhangende, eigentijdse en landelijke digitale infrastructuur die bestaat uit verschillende ICT-producten en -diensten voor connectiviteit, informatiebeveiliging en het ontsluiten van data. De GGI bestaat uit de onderdelen GGI-Netwerk, GGI-Veilig en GGI-Afspraken (afspraken met aanbieders van cloud-diensten over GGI). Door gebruik te maken van GGI werken gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere overheden beter, veiliger en makkelijker samen.

De programmamanager rondt zijn werkzaamheden nu af. De volgende fase is bevorderen van het gebruik en de doorontwikkeling van het GGI-portfolio. Daarvoor zijn wij op zoek naar een ervaren productgroepmanager.

Vanuit je functie ben je verantwoordelijk voor het bevorderen van de verdere invoering en het gebruik in samenwerking met het Service Centrum Gemeenten (SCG). De diensteigenaren van GGI-Netwerk en GGI-Veilig zitten binnen het SCG en van hieruit wordt gestuurd op basis van de interne Business Case. Je neemt het initiatief tot doorontwikkeling van de genoemde diensten (t.b.v. de externe business case voor afnemers), bepaalt samen met de diensteigenaar de impact hiervan op de interne Business Case en zorgt ervoor dat SCG, op basis van RFC’s, opdracht krijgt voor het doorontwikkelen van de diensten. Vanuit deze verantwoordelijkheidsgebieden definieer je de kaders en stem je deze af binnen de bestaande governance en samenwerkingsstructuur van gemeenten. Je zorgt voor vraagbundeling met betrekking tot doorontwikkeling en SCG stuurt inhoudelijk op realisatie, verdere implementatie en doorontwikkeling van de GGI producten/diensten. Voor de doorontwikkeling bouw je een relatienetwerk op met gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Voor het bevorderen van het aanbod (conform GGI-Afspraken), bouw je een relatienetwerk op met leveranciers die applicatiediensten willen aanbieden (conform de cloud-afspraken die met de markt zijn gemaakt) over de GGI.

Vanuit je verantwoordelijkheid overleg je met en adviseer je aan andere projecten binnen VNG/gemeenten over de samenhang tussen de doorontwikkeling GGI en andere projecten. Je bent verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van het programma GGI binnen de bestuurlijk diverse en complexe werkelijkheid, onder meer door opdrachten voor de doorontwikkeling van GGI goed te borgen bij MT VNG Realisatie, MT GGU, Taskforce Samen Organiseren, College van Dienstverleningszaken en de kerngroep Common Ground. Je bent aldus in staat te werken in een politiek-bestuurlijk krachtenveld. Je bouwt hiertoe een relatienetwerk op en onderhoudt dit. Je rapporteert aan het MT om verantwoording af te leggen over de doorontwikkeling van GGI; de diensten die in beheer zijn bij SCG worden via de verantwoordingslijn van SCG gerapporteerd door de Diensteigenaar.

Meer informatie is te vinden op www.vngrealisatie.nl/ggi.
De volledige vacature is te vinden op www.vngrealisatie.nl/werken-bij-vng-realisatie en www.vng.nl/artikelen/vacatures.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
• Opstellen van inhoudelijke en procesmatige kaders en -doelen voor de GGI productgroep;
• Aansturen van de activiteiten van doorontwikkeling op inhoud en aanpak binnen het GGI;
• Het bevorderen van de ontwikkeling van aanbod die gebruik maakt van de GGI;
• Ondersteunend aan verdere implementatie en gebruik van de producten en diensten van GGI door gemeenten, samenwerkingsverbanden en ICT leveranciers;
• Verantwoordelijk voor de behoeftebepaling en de vraagbundeling bij gemeenten van de doorontwikkeling van de GGI. Waarbij het gaat om (laten) realiseren van extra toegevoegde waarde diensten op de opgeleverde infrastructuur. Hiervoor is kennis van cloud-infrastructuur onontbeerlijk;
• Met betrekking tot GGI Afspraken verantwoordelijk voor zowel de technische doorontwikkeling als ook de doorontwikkeling van de benodigde governance- en afnemersstructuur met gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, binnen VNG en de wijze waarop wordt samengewerkt met marktpartijen;
• Verantwoordelijk voor goede samenwerking met, en waar nodig overdracht naar, het Servicecentrum Gemeenten waar het eigenaarschap en beheer van de GGI-producten en -diensten en het contractmanagement wordt uitgevoerd;
• Verantwoordelijk voor goede samenwerking met, en waar nodig overdracht naar, de Informatiebeveiligingsdienst zodat GGI-producten/diensten blijven aansluiten op de BIO (Baseline Informatie Beveiliging) en inspelen op het dreigingsbeeld van gemeenten.
• Inhoudelijk advies t.b.v. de verschillende projecten en componenten van de GGI;
• Betrekken van de diverse vakinhoudelijke en beleidsmatige disciplines binnen en buiten de VNG;
• Planning, budgettering en financiële verantwoording;
• Betrekken en involveren van het gemeentelijke veld m.b.t. doorontwikkeling en invoering van GGI-onderdelen;
• Deelname aan GGI-Stuurgroep, GGI-Adviesraad en GGI-expertgroepen waarbij je stuurt op technisch inhoudelijk goede uitkomsten die breed gedragen worden;
• Zorgdragen voor goede besluitvorming in de diverse gremia van de VNG.

Functie-eisen

Kennis- en ervaringsvereisten
• Afgeronde relevante WO-Opleiding;
• Minimaal 5 jaar werkervaring in het veld van gemeentelijke informatievoorziening en brede kennis van digitalisering van gemeentelijke diensten, ketens, processen, informatiehuishouding en landelijke informatiebronnen, voorzieningen en infrastructuur (het stelsel van basisregistraties, landelijke zeer ruime (meer dan 5 jaar) ervaring met grootschalige, landelijke implementatieprojecten voorzieningen als MijnOverheid en digitale infrastructuur);
• zeer ruime (meer dan 5 jaar) ervaring met grootschalige, landelijke implementatieprojecten
• Ruime ervaring in een coördinerende/leidinggevende functie met het aansturen van professionals voor het bereiken van concrete resultaten;
• Kennis van de markt, overheid, (producten en diensten, rollen en positie en de onderlinge relaties) van leveranciers/partners rond de lokale overheid.


Houdingaspecten
• Samenwerkingsgericht
• Resultaatgericht
• Klantgericht
• Omgevingssensitief
• Proactief
• Strategische oriëntatie
• Organisatievermogen
• Groepsgericht leiderschap
• Communicatief vaardig (schriftelijk en verbaal)

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Het salaris voor deze functie is, afhankelijk van opleiding en ervaring op basis van een 36-urige werkweek maximaal Schaal 14 BBRA. Max. € 7.046,67 per maand (afhankelijk van (werk)ervaring).

 • Maand­salaris Min € Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering (8,3%). Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer (jaartrajectkaart openbaar vervoer).

Bijzonderheden

Functie op basis van voltijd (36 uur per week) met in eerste instantie een proeftijd van twee maanden en daarna een dienstverband voor onbepaalde tijd. De productgroepmanager wordt geplaatst binnen het basisteam Inkoop, Beheer en Infrastructuur. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in Den Haag.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Basisteam Inkoop, beheer en infrastructuur houdt zich bezig met collectieve inkoop, participatie in landelijke digitale infrastructuur en het beheer van gerealiseerde voorzieningen.

Onderdelen van het team zijn onder meer Inkoop en inkoopadvies, Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI), Regie op beheer en de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

VNG Realisatie

Over VNG Realisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.
Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
• werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
• verbeteren van de dienstverlening;
• een efficiënte en wendbare organisatie;
• anticiperen op de toekomst.

VNG Realisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Theo van den Brink

070-373 8008

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker Informatiesamenleving (28 – 36 uur)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Multidisciplinair Handhaven in de regio Zuidwest/Midden Nederland (36 u

VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 27 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker Informatiesamenleving (28 – 36 uur)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd