Vaktechnisch adviseur AVG en privacyrecht Regio Oost

Belastingdienst

 • Stand­plaats Groningen, Almelo, Enschede en Zwolle
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €7.094
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal
 • Reageren voor 23 februari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 2613
 • Plaatsingsdatum 7 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Grote Ondernemingen zoekt voor de Regio Oost (Zwolle. Almelo, Enschede of Groningen)  een privacyspecialist /vaktechnisch adviseur op het gebied van de AVG en het privacyrecht. Een ervaren collega die gaat werken voor diverse bestuurlijke verbanden als privacyspecialist en vaktechnisch adviseur voor de AVG en het privacyrecht gaat optreden.

Dit doe je bij de Belastingdienst

In jouw rol als vaktechnisch adviseur AVG en privacyrecht ben je als gezag hebbend specialist de spil tussen de vaktechnisch coördinator AVG en privacyrecht en jouw medewerkers. Je bent het aanspreekpunt als zij te maken krijgen met complexe vaktechnische problematiek of met verschillende belangen tussen het privacyrecht en de fiscaliteit. Je gaat met hen in gesprek over voorgenomen activiteiten en plannen die mogelijke consequenties hebben op dit betreffende vakgebied. Daarbij streef je ernaar de compliance van belastingplichtigen te verbeteren en speel je een rol van betekenis in de uitvoering van onze fiscale wet- en regelgevingen de AVG en aanverwante regelgeving (zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Archiefwet. Je behandelt onder meer verzoeken om inzage op grond van de AVG bezwaarschriften en je voert beroepsprocedures. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor medewerkers voor inhoudelijk overleg, bevorder je awareness over de AVG en begeleid je privacy-beoordelingen zoals DPIA’s en WMK (willen, moeten, kunnen)-toetsen. Als AVG-specialist participeer je in verschillende behandelteams en deel je vakinhoudelijke kennis- kunde en informatie rondom de AVG en het privacyrecht met jouw collega’s en het management. Je treedt op als vraagbaak en je begeleidt minder ervaren collega’s. Van jou verwachten we dat je bereid bent om voor ongeveer 50% van jouw tijd de rol van vaktechnisch adviseur in te vullen, voor de andere 50% ben je werkzaam als privacyspecialist in het primaire proces. Je bent een toegankelijk aanspreekpunt en vraagbaak voor medewerkers en je bent het eerste aanspreekpunt voor het management. Je geeft sturing aan de vakgroep en bent medeverantwoordelijk voor (de implementatie van) het beleid en de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Je bent in die rol de verbinding tussen vaktechniek en management en geeft gevraagd en ongevraagd advies over vakinhoudelijke en procesmatige zaken.

Een bijzondere baan, omdat...

 • Jouw adviezen bijdragen aan een juiste behandeling van juridische vraagstukken
 • Je de kans krijgt om jezelf (vakinhoudelijk) verder te ontwikkelen. Sterker nog: je wordt gestimuleerd om dit te doen
 • Je een maatschappelijke bijdrage levert aan de verdere opbouw van AVG-kennis binnen een betrouwbare Belastingdienst
 • Je samenwerkt met enthousiaste en betrokken collega’s bij de directie Grote Ondernemingen én daarbuiten
 • Je de ruimte krijgt om je werkweek zelf in te richten. Hybride werken – deels thuis, deels op kantoor – is bij ons de norm

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Het werkveld van de AVG is volop in beweging en ontwikkeling. Dat je hier als specialist een bijdrage aan kunt leveren, maakt dit een uitdagende en interessante functie.” Duncan, teamleider bij de Belastingdienst.

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt een aantoonbaar wo-werk- en -denkniveau
 • Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar actuele en relevante werkervaring
 • Je hebt actuele kennis van de AVG en het formele recht en je hebt affiniteit met de aan de AVG verwante regelgeving, zoals de BIO en de Archiefwet
 • Bezit van CIPP/E is een pré, mocht je daar niet aan voldoen dan ben je bereid om deze certificering te halen

Jouw competenties

 • Flexibiliteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling vindt plaats in de bij de functie behorende salarisschaal. Bij het ontbreken van relevante kennis en ervaring kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.

 • Maand­salaris Min €3.662 Max. €7.094 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

 

Wij zoeken voor deze vacature kandidaten voor de regio Oost;  Almelo, Enschede, Zwolle of Groningen, graag in je brief aangeven naar welke plaats je voorkeur uitgaat. We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Neem in de bestandsnaam jouw voor- en achternaam op. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Als je niet voldoet aan aantoonbaar wo-niveau zal er een voorselectietest plaatsvinden, wanneer het resultaat van de test onvoldoende is, wordt de procedure niet met je voortgezet. Dit geldt voor interne en externe kandidaten.
 • Op 12 maart 2024 vinden de selectiegesprekken plaats in Zwolle. Het arbeidsvoorwaarden gesprek willen wij plannen op 13 maart 2024. 

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de Wet banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Wanneer je solliciteert op een functie maak je eenmalig een account aan. Met je account kan je de status van je sollicitatie inzien.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van de ongeveer 9.000 grootste ondernemingen en non-profit organisaties in Nederland. Daarnaast behandelt GO een aantal dossiers van zeer vermogende personen en voeren we een aantal zeer uiteenlopende specialistische taken uit zoals de kansspelbelasting en constructiebestrijding. Onze klanten vertegenwoordigen zo’n 75% van de belastinginkomsten van de rijksoverheid. Ook genereren zij veel informatie die de overheid gebruikt voor bijvoorbeeld toeslagen of studiefinanciering.

De uitvoerings- en toezichtstrategie van GO is gericht op bereidwillige naleving van wet- en regelgeving door deze organisaties. Zij kenmerken zich door relatief grote financiële belangen en complexere fiscale vraagstukken. In het geval van multinationals komt daar nog een component bij in de vorm van internationale wet- en regelgeving en samenwerking met buitenlandse belastingdiensten.

Om er voor te zorgen dat de belastingafdracht van deze organisaties soepel blijft lopen werkt GO met behandelteams. In deze teams wordt kennis over de specifieke branche, de individuele ondernemingen en kennis van de verschillende belastingmiddelen samengebracht.

Zo werkt GO aan een zo efficiënt en effectief mogelijk proces voor het heffen, controleren en innen van de belastingen bij de grootste ondernemingen en non profit organisaties en zo dragen we bij aan een financieel gezond Nederland.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Marieke Bökkerink

06-29406839

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ingrid Coté-Boere

06-18320968

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Vaktechnisch adviseur AVG en privacyrecht

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 23 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Vaktechnisch adviseur AVG en privacyrecht Regio Zuid

Belastingdienst
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 23 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Vaktechnisch adviseur AVG en privacyrecht landelijke unit invordering

Belastingdienst
 • Stand­plaats Landelijk zie ook bijzonderheden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 23 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd