Vakgroephoofd Arbeidsomstandigheden (ARBO)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 27 september Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 61/21-82
 • Plaatsingsdatum 11 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave
De Nederlandse Arbeidsinspectie (tot 1 januari 2022 nog ‘de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid’) groeit en is volop in beweging. In het regeerakkoord is tot substantiële uitbreiding van de Nederlandse Arbeidsinspectie besloten. Bij de directie Mensen en Middelen ligt voor jou een mooie uitdaging. Jij zorgt als hoofd van de vakgroep Arbeidsomstandigheden (Arbo) voor de juiste mensen en middelen op de juiste plek en je bent verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke processen. Zo breng je onze projecten en programma’s tot het gewenste resultaat.

Je geeft binnen de directie Mensen en Middelen mensgericht leiding aan de vakgroep Arbo en bevordert een cultuur van samenwerking tussen alle medewerkers. De vakgroep bestaat uit 10 teamleiders en momenteel ca. 240 inspecteurs. Dit aantal zal de komende jaren groeien tot zo’n 290 inspecteurs. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de P-zorg: het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en de teamontwikkeling. Jij faciliteert hen in hun taak en stuurt hen in functionele en in personele zin aan. Als vakgroephoofd zet jij de koers uit om de vakgroepresultaten die in het ontwikkelingsplan zijn vastgelegd, te realiseren. Jij zorgt voor de planning en efficiënte inzet van mensen en middelen, de tijdige inzet en juiste toepassing van personeelsinstrumenten, adequate ondersteuning en aansturing van medewerkers, gestructureerd werkoverleg en goede (interne) communicatie.

Je bent verantwoordelijk voor het leveren van capaciteit aan projecten en programma’s. Je zorgt dat er van de vakgroep een adequaat overzicht is van bezette en beschikbare capaciteit naar expertise en tijd. Voor de programmamanagers ben jij het aanspreekpunt voor de inzet van mensen en middelen die betrekking hebben op de vakgroep Arbo. Je draagt ook bij aan de ontwikkeling van strategische personeelsplanning en zorgt voor de uitvoering ervan binnen je vakgroep.
Daarnaast ben je procesmanager van vakinhoudelijke processen en je hebt daarmee de rol van ‘hoeder van het vak’. Waar de processen de vakgroep Arbo overstijgen, werk je intensief samen met je collega-vakgroephoofden van Major Hazard Control, AMF, Programma- en Projectmanagement en Analyse & Onderzoek. Verder werk je nauw samen met de managers van programma’s waarin de Arbo-inspecteurs deelnemen.

Als vakgroephoofd pak je daarnaast ontwikkelopdrachten op die breed gelden voor de vakgroepen en draag je actief bij aan het leiderschapstraject binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie. Met dit traject willen we de samenwerking met collega’s binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie en met collega’s van de ketenpartners stimuleren en verder ontwikkelen, met als doel maatschappelijk effect te realiseren. Kennisdeling vinden we belangrijk en je bent als vakgroephoofd dan ook actief betrokken bij het platform voor kennisuitwisseling en netwerkbeheer op jouw vakgebied. Als specifieke ontwikkelopdracht ben je verantwoordelijk voor het Informatiemanagement binnen jouw vakgroep. Dit komt voort uit de strategie van de Nederlandse Arbeidsinspectie om informatie gestuurd te werken en de verdere digitalisering van werkprocessen vorm te geven. Zo ben je, samen met de vakgroepen AMF en MHC, opdrachtgever voor de bedrijfsprocessensystemen.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nederlandse Arbeidsinspectie (tot 1 januari 2022 nog ‘de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid’) is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Op basis van risico- en omgevingsanalyses zet zij toezicht en opsporing in waar de meest hardnekkige problemen voorkomen en waar de kans op effect groot is.

Toezicht en recherchewerk doen we bij de Nederlandse Arbeidsinspectie met totaal circa 1400 medewerkers. De Nederlandse Arbeidsinspectie zit middenin een transitie. Er vindt een forse uitbreiding plaats, programmatisch werken is in ontwikkeling en we focussen steeds meer op het behalen van maatschappelijke effect in plaats van op het aantal inspecties. Aan deze breed gedragen verschuiving geven we stap voor stap een concrete invulling. Ook willen we onze visie op cultuur en waarden explicieter maken, te beginnen vanuit de leiding.

Binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie houden we via een programma/project structuur onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, bedrijven met gevaarlijke stoffen, productveiligheid professionele producten, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. We sporen fraude, en georganiseerde criminaliteit op binnen de keten van werk en inkomen. De Nederlandse Arbeidsinspectie kent vijf directies: de directie Analyse, Programmering en Strategie, de directie Opsporing, twee directies Toezicht en de directie Mensen en Middelen.

De vakgroep Arbo
Binnen de vakgroep Arbeidsomstandigheden (Arbo) richten de inspecteurs zich op het toezicht op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Warenwet (professionele markt), de Kernenergiewet en een bepaald aantal artikelen in specifieke wetten. Deze inspecties vinden zowel actief als reactief plaats. Wanneer bij een inspectie wordt geconstateerd dat de wet- en regelgeving niet wordt nageleefd, worden er vanuit de Nederlandse Arbeidsinspectie binnen de programma’s bestuurs- en strafrechtelijke handhavingsinstrumenten ingezet.

De inspecteurs van de vakgroep worden ingezet in een van de 17 programma’s van de Nederlandse Arbeidsinspectie.
Producten die binnen programma’s worden gerealiseerd zijn onder andere:

 • Het formuleren en uitvoeren van een mix aan interventies om de problematiek rond een thema of in een sector aan te pakken.
 • Indien bij inspectie overtredingen worden geconstateerd, worden bestuurs- en strafrechtelijke handhavingsinstrumenten ingezet. Waarschuwingen, boeterapporten, processen-verbaal. In andere gevallen volgt vaststelling van ‘geen overtreding’
 • Horizontale signalering: het doorgeven van signalen aan andere onderdelen binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie of aan externe partners.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool SZW (voor technische ondersteuning)

06-11836912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Inspectiebreed Kenniscentrum (IKC)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Juridisch medewerker bestuurlijke boete

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker inclusief werkgeverschap

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)