Vacature beleidsmedewerker team gemeente- en provinciefonds (schaal 11)

 • Den Haag
 • Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.024 - €6.110 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 2 juli 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 962, Plaatsingsdatum: 11 juni 2024

Gemeenten en provincies ontvangen jaarlijks geld vanuit het Rijk voor de bekostiging van hun taken. Die middelen worden voor een groot deel uitgekeerd via het Gemeente- en Provinciefonds. Het is een uitdagende klus om ervoor te zorgen dat de middelen goed verdeeld worden over de gemeenten en provincies en ook dat zij goed geïnformeerd worden over de hoogte van de uitkering die zij ontvangen.

Wij zijn op zoek naar versterking voor het team dat verantwoordelijk is voor het opstellen van de circulaires voor het gemeente- en provinciefonds. Driemaal per jaar informeren wij de medeoverheden via circulaires over de wijzigingen in de uitkeringen. Gemeenten en provincies gebruiken de informatie uit de circulaires bij het opstellen van hun begrotingen. Wij zoeken iemand met een praktische en resultaatgerichte instelling die er voor zorgt dat de circulaires worden gemaakt. Je verzamelt de tekstuele bijdragen en hebt hierover contact met collega’s bij de vakdepartementen, je redigeert teksten en controleert de cijfers en budgettaire tabellen. Dat doe je zorgvuldig en tijdig, want je werkt met belangrijke informatie voor de medeoverheden die moet kloppen en op tijd beschikbaar moet komen.

Naast je werkzaamheden voor de circulaires die zich concentreren rondom de publicaties, is er ook ruimte om je op het bredere terrein van de bekostiging van de medeoverheden te ontwikkelen. Regelmatig komen er actuele beleidsvraagstukken voorbij, waarbij de afdeling om advies wordt gevraagd. De onderwerpen zijn divers van lokale media tot aan zorg, van woningbouw tot aan natuur. De vragen gaan vaak over de kostenaspecten van (nieuwe) taken die door gemeenten of provincies moeten worden uitgevoerd. Je werkt daarbij samen met collega’s binnen BZK, vakdepartementen, het ministerie van Financiën en de koepels van de medeoverheden (VNG en IPO). Genoeg mogelijkheden dus om je analytische vaardigheden en politiek bestuurlijke sensitiviteit te ontwikkelen.

Er is ruimte en aandacht voor op maat gesneden persoonlijke groei en ontwikkeling. Je komt te werken in een deskundig en collegiaal team dat bestaat uit een mix van meer en minder ervaren medewerkers die oog hebben voor elkaar en met elkaar met veel plezier werken aan het uitdragen van de financiële belangen van gemeenten en provincies en zorg dragen voor de informatievoorziening over de uitkeringen uit de fondsen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsdirectie Bestuur, Financiën en Regio's (BFR) werkt aan goed binnenlands bestuur, waar taken tijdig en goed worden vervuld en maatschappelijke en regionale opgaven worden gerealiseerd. Daarbij
is het uitgangspunt de bestuurlijke en financiële verhoudingen zo in te richten dat deze zo goed mogelijk zijn toegesneden op economische, maatschappelijke en regionale ontwikkelingen. BFR wil
bevorderen dat er meer interbestuurlijk en interdepartementaal wordt gewerkt aan oplossingen voor urgente maatschappelijke opgaven.

Binnen de directie BFR is de afdeling Bekostiging Binnenlands Bestuur (BBB) verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het stelsel van financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden.
Gemeenten en provincies zorgen voor een leefbare omgeving voor Nederlanders door zorg in het sociaal domein te regelen, wegen te onderhouden, afval op te halen, paspoorten te verstrekken en tal
van andere voorzieningen te bieden. Dit kunnen zij alleen met een passend financieel arrangement. De afdeling BBB is expert in (economische) vraagstukken en financiële arrangementen die medeoverheden raken.

BBB is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het stelsel van financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden. Als fondsbeheerders van het gemeente- en provinciefonds (samen
ca. € 40 miljard) stelt BBB de begrotingen en circulaires op en werkt aan verdeelvraagstukken, het onderhoud van de fondsen, kennisontwikkeling en data- en informatievoorziening.

Een andere kerntaak van BBB is het onderhoud en de doorontwikkeling van het gemeentelijk en provinciaal belastinggebied. BBB volgt actief de fiscale dossiers en de effecten van fiscaal beleid (ook vanuit Europa) voor decentrale overheden, zoals leges, onroerendezaakbelasting, provinciale opcenten, BTW, WOZ en parkeerbelastingen.

De taken van de afdeling BBB hebben nauwe raakvlakken met de dossiers van andere afdelingen binnen de directe, maar ook daarbuiten. Er wordt dan ook intensief samengewerkt met de andere afdelingen van BFR, met de directie Financieel-Economische Zaken en de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van BZK en daarnaast met het ministerie van Financiën als medefondsbeheerder en op het gebied van onder andere de WOZ-waarde en de Leidraad invordering.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Marianne Berg

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marianne Berg

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Vacature beleidsmedewerker begroting gemeente- en provinciefonds en bommenregeli

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Vacature senior onderzoeker (schaal 12/13)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Vacature Senior beleidsmedewerker Jeugd/Wmo (schaal 12/13)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)