UWV Uitvoeringsspecialist UWV Gegevensdiensten

UWV

 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 38
 • Maand­salaris €3.775 - €5.144
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 30 januari Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 2022-001
 • Plaatsingsdatum 4 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je past het systeem voor kwaliteitsmanagement toe, toetst de werking ervan, voert analyses uit en bepaalt waar afbreukrisico’s ontstaan. Ook houd je je op aangeven van het uitvoeringsmanagement bezig met activiteiten op het gebied van risicomanagement. Je doet (proces)verbetervoorstellen aan het management. Tevens voer je thematische kwaliteitsonderzoeken en audits uit op werkprocessen en de bedrijfsvoering en adviseer je naar aanleiding van de uitkomsten. Daarnaast vertegenwoordigt je de afdeling als specialist op de vakgebieden Veilig Omgaan met Gegevens en Kwaliteit in overlegsituaties, ook afdelings- en divisie overstijgend.
Samen met de uitvoeringsmedewerkers ontwikkel je instrumenten en methoden om de kwaliteit van en het veilig omgaan met gegevens bij het werk te verbeteren en te borgen. Je helpt de medewerkers en managers met raad en daad in het gebruik van de instrumenten en methoden. Daarnaast stel je het kwaliteitsplan voor Uitvoering op en help je bij de uitvoering ervan door de medewerkers, en bewaakt de voortgang en afgesproken resultaten. Dit alles vindt plaats binnen de door het management gestelde kaders.
Je vertaalt de kaders etc. naar concrete werkzaamheden in de werkprocessen van Uitvoering en je helpt medewerkers om de werkprocessen of werkzaamheden waar nodig te wijzigen. Jij helpt op verzoek bij uitvoeringswerkzaamheden rondom (mogelijke) gegevensincidenten, inzage- en correctierecht-verzoeken en verzoeken om inlichtingen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Je toetst nieuw en aangepast beleid op implementeerbaarheid in de operatie van Uitvoering en rapporteert aan het management van Uitvoering over de effecten. Je controleert de naleving van afspraken over kwaliteit en veilig omgaan met gegevens binnen Uitvoering, signaleert afwijkingen, en doet verbetervoorstellen voor het management van Uitvoering over eventuele bevindingen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De divisie Gegevensdiensten is een belangrijke schakel in het gegevensverkeer tussen aanbieders en gebruikers van gegevens over loon-, uitkerings- en arbeidsverhoudingen en over gegevens in het Doelgroepregister binnen en buiten UWV. Gegevensdiensten heeft als functie het verzamelen en beheren van deze gegevens evenals het adviseren over het gebruik van deze gegevens. De afdeling Uitvoering is binnen Gegevensdiensten verantwoordelijk voor de dagelijkse afhandeling van de primaire gegevensprocessen. Het cluster Veilig Omgaan met Gegevens + Kwaliteit voert opdrachten uit voor en in samenwerking met alle teams binnen de afdeling Uitvoering op het gebied van kwaliteit, risico’s en de veilige omgang met data.

UWV

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Tanja Holzhey

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

UWV nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

UWV Specialist Gegevensleveringen UWV Gegevensdiensten

UWV
 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 24 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

UWV Kwaliteitsadviseur BC&K Klant & Service

UWV
 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

UWV Coördinator Informatiebeveiliging & Privacy WERKbedrijf

UWV
 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 25 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd