UWV Ontslagconsulent Arbeidsjuridische Dienstverlening WERKbedrijf

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 • Stand­plaats Arnhem
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 38
 • Maand­salaris €3.422 - €4.739
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 7 oktober Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer 2022-648
 • Plaatsingsdatum 23 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het binnen UWV verzorgen van een rechtmatige, tijdige en kwalitatief hoogwaardige behandeling van ontslagaanvragen, meldingen collectief ontslag en het verstrekken van informatie en advies (in- en extern) op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht.
De consulent Arbeidsjuridische dienstverlening behandelt ontslagaanvragen op een rechtmatige, tijdige en kwalitatief hoogwaardige wijze en meldingen collectief ontslag. Verder verstrekt de consulent informatie en advies op het terrein van het arbeids- en ontslagrecht.
Op de genoemde terreinen onderhoudt de consulent contacten met werkgevers, werknemers en/of hun vertegenwoordigers, commissies en dergelijke.
In alle zaken kan er sprake zijn van belangentegenstellingen en groot afbreukrisico.
U functioneert onder de verantwoordelijkheid van de leidinggevende en/of senior consulent.

Kerntaken en verantwoordelijkheden
De consulent Arbeidsjuridische dienstverlening
• Behandelt eigen dossiers en voert procedures op een kwalitatief hoogwaardig niveau. Onderzoekt, na aanvraag vergunning, de argumenten voor en tegen de opzegging van de arbeidsovereenkomst. Legt beslissingsrijpe dossiers ter besluitvorming voor aan de senior ontslagconsulent en/of leidinggevende. Zorgvuldige voorbereiding is van belang gezien de maatschappelijke gevoeligheden en de belangen van werkgevers en werknemers op dit terrein.
• Na beslissing door de beslissingsbevoegde wordt, binnen de daarvoor geldende voorschriften, de concept beschikkingen opgesteld voor de eigen dossiers en wordt deze ter tekening aan de senior ontslagconsulent en/of leidinggevende aangeboden.
• Signaleert knelpunten in de uitvoering bij de direct leidinggevende en doet voorstellen voor opheffing van deze knelpunten.
• Verstrekt juridische informatie in de toebedeelde wettelijke taken. Interpreteert hiervoor wettelijke regelingen en vertaalt deze naar rechten en plichten voor partijen.
• functioneert als teamworker binnen Arbeidsjuridische dienstverlening.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) maakt deel uit van UWV WERKbedrijf.
AJD heeft 5 decentrale uitvoeringslocaties voor de ontslagtaak, 1 centrale uitvoeringslocatie voor de WAV taak en een staf en beleidsafdeling. Missie van AJD is rechtmatig, zorgvuldig en tijdig beslissen op vergunningsaanvragen ontslag en tewerkstellingsvergunning.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

UWV Adviseur Werkgeversdiensten WERKbedrijf

UWV
 • Stand­plaats Alkmaar
 • Uren per week 24-38
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

UWV Senior Procesontwerper- en Beheerder UWV Gegevensdiensten

UWV
 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

UWV Adviseur Werkgeversdiensten WERKbedrijf

UWV
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd