UWV Medior en Senior Adviseur Integriteit Bestuurszaken

UWV

 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 38
 • Maand­salaris €3.878 - €5.283
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 5 september
 • Vacaturenummer 2022-529
 • Plaatsingsdatum 6 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Senior adviseur van Bureau Integriteit adviseer je objectief en onafhankelijk over integriteitsvraagstukken waaronder omgangsvormen, rekening houdend met de verschillende belangen van alle betrokken partijen (cliënten, stakeholders en managers en medewerkers van UWV), en gericht op zorg, risico beperkende maatregelen en integriteitsbewustzijn. Dit kan door middel van het schrijven van adviezen na een onderzoek maar ook door collega’s te adviseren bij morele/integriteitsdilemma’s. Ook voer je meldingsgesprekken.
Daarnaast ontwikkel en organiseer je activiteiten in het kader van preventie en stimulering van integriteitsbewust-zijn zoals dilemmatrainingen, integriteitsrisico-analyses en het communiceren over integriteit. Ook ondersteun je het management bij de uitvoering van deze activiteiten. Bovendien zorgen we voor actuele regels en richtlijnen ten aanzien van integriteit zoals de gedragscode, voor management- en sturingsinformatie en coördineren we de interne vertrouwensfunctie integriteit en ongewenst gedrag.

Kortom, met deze veelzijdige functie lever je een inspirerende bijdrage aan de verdere ontwikkeling van een integer UWV.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bureau Integriteit draagt bij aan het bevorderen van het integriteitsklimaat door middel van het ontwikkelen van beleid, het vergroten van bewustwording, het uitvoeren van feitenonderzoek naar aanleiding van signalen over mogelijke schending van de integriteit, het geven van adviezen aan management en medewerkers over integriteitsvraagstukken en het leveren van sturingsinformatie. Belangrijke aspecten hierbij zijn de verhoging van bespreekbaarheid van integriteitsdilemma’s en aanspreekbaarheid op houding en gedrag. En het nemen van initiatieven die leiden tot een beperking van de integriteitrisico’s.
Iedereen in de samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat medewerkers van UWV zorgvuldig en verantwoordelijk omgaan met de informatie, bevoegdheden en middelen waarover UWV beschikt en dat zij op een correcte en respectvolle wijze omgaan met cliënten, collega’s en andere belanghebbenden. Van de collega’s wordt verwacht dat zij zich ‘goed ambtenaar’ en ‘goed UWV-er’ tonen en handelen in lijn met de ambtseed en onze gedragscode ‘Vertrouwen en Verantwoordelijkheid’.
Bureau Integriteit draagt als onafhankelijk kennis- en expertisebureau op verschillende manieren bij aan het bevorderen van het integriteitsklimaat en het morele vakmanschap van UWV. Bureau Integriteit is een open loket voor vragen en meldingen en het geven van adviezen die bijdragen aan de oplossing van integriteitsvraagstuk-ken. We fungeren als klankbord bij integriteitsdilemma’s voor iedereen die werkt bij UWV. We zetten in op het verhogen van de bespreekbaarheid van integriteitsdilemma’s en het ontwikkelen van een gezamenlijk moreel kompas. Dit doen wij door in de organisatie vorm te geven aan ethisch leiderschap, het zorgen voor een goede toerusting van en het fungeren als klankbord voor de interne vertrouwenspersonen, en het verzorgen van bewustwordingsmomenten. Daarnaast acteert Bureau Integriteit actief op meldingen en signalen van mogelijke integriteitsschendingen en misstanden, doet hiernaar objectief onderzoek en geeft op basis van de uitkomsten hiervan adviezen ten aanzien van sanctioneren en preventie en het nemen van risico beperkende maatregelen. Daarnaast zorgen we voor actuele regels en richtlijnen ten aanzien van integriteit zoals de gedragscode, voor management- en sturingsinformatie en coördineren we de interne vertrouwensfunctie integriteit en ongewenst gedrag.
Bij Bureau Integriteit zijn 20 medewerkers werkzaam. Bureau Integriteit kenmerkt zich door een dynamische, professionele omgeving met grote onderlinge collegialiteit. Wij bieden een afwisselende functie met veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling.

UWV

UWV is een organisatie met een maatschappelijke taak. Ruim 20.000 medewerkers in het hele land zetten zich dagelijks is om mensen aan het werk te helpen en te houden. We ondersteunen onze cliënten in hun re-integratie en bij het vinden van een baan. Waar nodig voorzien wij hen van tijdelijk inkomen. Zo bieden we onze cliënten nieuw perspectief op deelname aan de maatschappij. In totaal hebben we 1,5 miljoen cliënten, die we snel en deskundig dienstverlening op maat bieden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Brigitte Leemhorst

06-51131588

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

UWV nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

UWV Business Manager Digitale Dienstverlening Klant & Service

uwv
 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

UWV Business Consultant in rol Coördinator Uitvoeringstoetsen Klant & Service

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

UWV Senior Communicatieadviseur Public Affairs Communicatie

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd